Veres András: Az eucharisztikus kongresszus óriási lehetőség plébániai közösségeink megújulására

Nézőpont – 2019. május 10., péntek | 9:50

Az 52. Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága négynapos konferenciát rendez május 8. és 11. között Budapesten.

A konferencia résztvevőit, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Tanácsának tagjait és nemzeti delegáltjait, akik szerte a világból, 75 országból érkeztek a magyar fővárosba Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke is köszöntötte Budapesten.

Veres András köszöntőbeszédét az alábbiakban közreadjuk.

Eminenciás Bíboros Úr, Excellenciás Érsek és Püspök Urak,

Excellenciás Köztársasági Elnök Úr,

Mindnyájan Kedves Vendégek!

Örömmel teszek eleget a felkérésnek, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében köszöntsem az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő plenáris ülés résztvevőit. Biztosan állítom, hogy minden magyar katolikus hívő ember nagy örömmel és reménnyel várja e világeseményt. Az különösen is nagy örömünkre szolgál, hogy országunk immár második alkalommal adhat otthont e rangos katolikus rendezvénynek. Az én korosztályom ismert még sokakat azok közül, akik 1938-ban részesei voltak az első magyarországi eucharisztikus kongresszusnak. Számukra életet formáló élmény volt, de még mi is nagy erőt kaptunk az ő elbeszéléseikből az egyházüldöző diktatúra idején.

Nagy várakozással és buzgó készülettel tekintünk ezen esemény elé. Püspökként, lelkipásztorként óriási lehetőséget látok arra, hogy a készületi idő alatt plébániai közösségeink megújuljanak, és megerősödjenek eucharisztikus lelkületben. Napjainkban nagy gondot jelent hazánkban a szekularizáció terjedése. Ennek mérséklésére nagy lehetőséget kínál ez a kongresszus. Az Eucharisztiában köztünk élő Krisztus felfedezése új reményt adhat hívő közösségeinknek a hitben való növekedéshez. Nemrégen olvastam egy könyvben: Krisztust annyiban találjuk meg az Oltáriszentségben, amennyire hiszünk benne; és annyira ismerjük meg őt, amennyire tudjuk szeretni. Tehát a Jézus iránti szeretetünk segít megismerni őt az eddiginél jobban, és naponta felismerni őt a „kenyértörésben”.

Vannak, akik nem látják szükségét a minden vasárnapi szentmisének, őket szeretnénk elvinni Jézushoz, megismertetni őket azzal, aki őket is hívja a vele való közösségre. Vannak olyanok is, akiket az ateista diktatúra erőszakkal távol tartott a templomtól. Egy részük azóta buzgó tagja a templomi közösségeinknek, míg mások Isten nélkül élik mindennapjaikat. Hála Istennek vannak viszont olyanok is – igaz nem nagy számban –, akik rendszeres résztvevői az eucharisztikus ünnepléseinknek. Őket szeretnénk megerősíteni az oltárhoz való ragaszkodásukban, hiszen tudatában vagyunk annak, hogy az Egyház az oltár körül születik és növekszik.

Egyik nem titkolt reményünk az is, hogy Szentatyánk, Ferenc pápa megajándékoz bennünket jelenlétével ezen esemény alkalmával. A kommunista diktatúra bukása óta két alkalommal is köszönthettük Szent II. János Pál pápát Magyarországon. Ez a nemzetközi esemény hátha meghozza számunkra azt az örömöt is, hogy ismét hazánkban köszönthetjük Szent Péter utódát. Jelenléte növelné a kongresszus jelentőségét, és azok örömét is, akik részt fognak venni e találkozón. Látogatása bizonyára magára vonná a média figyelmét, így még több emberhez eljuttathatnánk legalább üzenetszerűen a hírt: Emmanuel, velünk az Isten!

Sokat segíthet a kongresszus sikerében a tömegtájékoztatás sokféle formája. Szeretettel hívjuk és várjuk a média szakembereit. Általuk szeretnénk megmutatni a világnak a köztünk élő Krisztust, és magyarországi Katolikus Egyházunk szentjeit, vallási, népi és kulturális értékeit. Azt mondják, minden növény elmond valamit a saját környezetéről: az éghajlatról, a napfényről, a vízről és a földről, amiből kinőtt. Ugyanúgy, mi emberek is életünk által vallunk mindnyájan arról a környezetről, ahol élünk, ahová tartozunk, és arról a belső kapcsolatról, amely Istenhez fűz bennünket. Ezért szeretnénk tanúságot tenni arról a magyar szentek által kialakított lelki háttérről, környezetről, amely immár ezer éve meghatározza magyar keresztény életünket.

Az előkészítő időben igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a Kongresszus lelki gyümölcseiből minden plébániai közösségünk gazdagon részesülhessen, s a Kongresszus elmúltával ezek a közösségek legyenek a magyar katolikus megújulás meghatározó csoportjai.

A kongresszus előkészítése és lebonyolítása nagyon sok emberi munkát igényel. Nagyon jó hallani, milyen sokan készülnek aktívan részt venni a program megszervezésében és lebonyolításban. Napjainkban sokakat megkísért az önzőség, a visszahúzódás, a befelé fordulás. Nemcsak a híveket, hanem még minket, papokat is fenyeget ez a veszély. Reményeink szerint az eucharisztikus Krisztus megnyitja szívünket egymás felé, és igazi nagy örömben fogjuk megünnepelni Isten irántunk való szeretetét a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmával!

Az eucharisztikus Jézus nyissa meg szemünket és szívünket, hogy ez a találkozó árassza bőséggel kegyelmi kincseinek gazdagságát, a hit örömét és békéjét hazánkra és az egész világra!

Isten hozta Mindnyájukat! Jó munkát kívánok!

Forrás: NEK Titkárság

Fotó: Ambrus Marcsi

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria