Örökfogadalmat tett Krisztina Timurscsina, a Szent József Nővérek kongregációjának tagja

Az ukrán származású Krisztina Timurscsina nővér az isteni irgalmasság vasárnapjának előestéjén, április 22-én Pósaházán a Szent József Nővérek általános főnöknője előtt megerősítette döntését, hogy életét Isten szolgálatának szenteli. Az ünnepi szentmisét Majnek Antal... »

2017. május 4. csütörtök

Diakónust szenteltek a győri bencéseknél

Április 22-én ünnepre, diakónusszentelésre hívtak a győri bencés templom új harangjai. Tullner Jób testvért Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát-püspök szentelte fel a felelősségteljes szerpapi szolgálatra.

2017. április 23. vasárnap

A helyemen vagyok – interjú a Pécsi Egyházmegye két papnövendékével

A Pécsi Egyházmegyéből jelenleg nyolcan készülnek a papi szolgálatra Esztergomban, Budapesten vagy Rómában. A papnövendékek hazatértek a szemináriumokból a nagyhétre és a húsvéti időszakra. A hivatásról és a szemináriumi életről osztották meg gondolataikat.

2017. április 20. csütörtök

Fogadalomtételt ünnepeltek a Vianney Testvérek

Papp Attila novícius testvér letette első, egyszerű fogadalmát a Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösségben nagyböjt negyedik vasárnapján, március 26-án Pócspetriben, a Szent Kereszt feltalálása-templomban.

2017. március 31. péntek

Fogadalommegújítás és gyermekek megáldása a pécsi pálosok ünnepén

Január 15-én tartották Remete Szent Pál, a pálos rend névadójának ünnepét a pécsi pálos Szent Imre-templomban. Ezen a napon a pálos szerzetesek minden évben megújítják rendi fogadalmukat az ünnepi szentmise keretében.

2017. január 28. szombat

Boldog Özséb rendalapítóra emlékeztek a pálosok Márianosztrán

Boldog Özséb halálának 747. évfordulójára emlékeztek a pálosok Márianosztrán a Magyarok Nagyasszonya-bazilikában január 18-án. Az ünnepi szentmisét Beer Miklós püspök mutatta be, a szónok Darvas-Kozma József csíkszeredai esperes volt. Az ünnepen a rend elindította a Mária Élő... »

2017. január 18. szerda

Örökfogadalom a győrújbaráti alexiánusoknál

Vendrey Leó testvér december elején tette le örökfogadalmát Győrújbaráton Daniel McCormick provinciális jelenlétében.

2017. január 16. hétfő

Örökfogadalmat tett Tamás Barna jezsuita szerzetes

Január 1-jén, Szűz Mária, Isten Anyja ünnepén tett örökfogadalmat a miskolci Isteni Ige-templomban Tamás Barna jezsuita szerzetes.

2017. január 6. péntek

Szentmisével és fogadalomtétellel emlékeztek Szent Imrére a székesfehérvári diákok

Védőszentje ünnepe alkalmából a székesfehérvári Szent Imre Általános Iskola és Óvoda közössége ünnepi szentmisén vett részt november 9-én, amelyet Ugrits Tamás püspöki tanácsos, iskolabiztos mutatott be a Szent Imre-templomban.

2016. november 10. csütörtök

Fogadalomtételt ünnepeltek a jezsuitáknál

Kajtor Domonkos jezsuita novícius tett örökfogadalmat a budapesti Jézus Szíve-templomban szeptember 11-én, vasárnap. Rendtársak, novíciustársak, családtagok, osztálytársak és az elindító csobánkai közösség tagjainak jelenlétében ünnepelték az elköteleződés megvallásához érkezett... »

2016. szeptember 11. vasárnap

Ferences novíciusok tettek fogadalmat Szécsényben

A ferences rend szécsényi templomában Mészáros Levente, Farkas Tamás és Radványi Atanáz a noviciátus befejezésével egyszerű szerzetesi fogadalmat tettek.

2016. szeptember 7. szerda

Az örökfogadalomban Isten is igent mond rám

2016. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén tett örökfogadalmat a magyarszéki Mindenszentek Sarutlan Kármelita-kolostorban Igentmondó Boldogasszonyról nevezett Sára nővér. Tanúságtételét a Pécsi Egyházmegye tette közzé, amelyet teljes terjedelmében közlünk.

2016. augusztus 28. vasárnap

Igentmondó Boldogasszonyról nevezett Sára nővér OCD örökfogadalma – KÉPRIPORT

Igentmondó Boldogasszonyról nevezett Sára nővér Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én püspöki szentmise keretében tette le örökfogadalmát a Baranya megyei Magyarszéken, a Sarutlan Kármelita Nővérek Mindenszentekről nevezett kolostorában.

2016. augusztus 23. kedd

Premontrei szerzetes tett örökfogadalmat Nagyváradon

A Szent István vértanúról nevezett Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság széktemplomában megtartott szentmise keretében június 13-án premontrei szerzetesi örökfogadalmat tett Propszt András Antal testvér.

2016. június 21. kedd

Rendalapítójukra emlékeztek a nagykárolyi piarista nővérek

Rendalapítójukra, a 19–20. században élt Boldog Celestina Donatira emlékeztek a piarista nővérek március 18-án a nagykárolyi Kalazanci Szent József-templomban.

2016. március 23. szerda

Örökfogadalom Pesthidegkúton

Pesthidegkút-Ófalun, a Sarlós Boldogasszony-plébániatemplomban december 6-án a nővérek közössége és számos hívő jelenlétében Egyházy Katalin letette szerzetesi örökfogadalmát a Segítő Szűz Mária Leányai Intézményébe.

2015. december 12. szombat

Fogadalommegújítás és püspöki látogatás az adonyi nővéreknél

Hagyományos házi ünnepség keretében ismét megújították Istennek tett fogadalmukat az adonyi Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai Szerzetesrend indiai nővérei december 7-én.

2015. december 11. péntek

Krisztus Király ünnepe a veszprémi szemináriumban

Krisztus Király ünnepén, november 22-én a veszprémi Boldog Gizella Szemináriumban öt papnövendék öltötte magára a reverendát, ketten lektorok és hárman akolitusok lettek. Az ünnepet lelkigyakorlat és felkészülés előzte meg.

2015. november 24. kedd

Örökfogadalmat tett Serényi Tamás piarista szerzetes – KÉPRIPORT

Október 3-án a budapesti piarista kápolnában tett örökfogadalmat Serényi Tamás.

2015. október 6. kedd

Személyi változások a Piarista Rend Magyar Tartományában

A nyár során a Piarista Rend Magyar Tartományához tartozó több intézmény élére új igazgatót nevezett ki a tartomány vezetése, emellett az asszisztensek és a rendházak terén is történt változás – tájékoztat a rendtartomány sajtószolgálata.

2015. szeptember 2. szerda

tovább »