Ferenc pápa lelki közelségét fejezte ki a mexikóiaknak

Mexikót szeptember 19-én nagy erejű földrengés rázta meg, melynek több mint kétszáz halálos áldozata van. Szeptember 20-án, az általános kihallgatás végén a Szentatya köszöntötte a Mexikóból érkezett zarándokokat a Szent Péter téren, és lelki közelségét fejezte ki a... »

2017. szeptember 21. csütörtök

Ferenc pápa: Ha hibázol, kelj fel: nincs emberibb, mint hibákat elkövetni!

Szeptember 20-án különleges stílusú beszédet mondott a Szentatya: közvetlen hangnemben, tegezve buzdította reményre a szerdai általános kihallgatáson jelen lévő hívőket. A pápa katekézisét teljes terjedelmében közöljük.

2017. szeptember 20. szerda

Ferenc pápa: Kolumbiában Isten segítségével elkezdődött a béke útja

A Szentatya szeptember 13-án az ötnapos kolumbiai útjára tekintett vissza a délelőtti általános kihallgatás keretében. Hangsúlyozta, hogy a kolumbiai nép tanúságtétele gazdagságot jelent az egész Egyház számára.

2017. szeptember 13. szerda

Ferenc pápa: Jézus nem olyan követőket akar, akik rosszkedvűen bandukolnak mögötte!

A Szentatya augusztus 30-án a hivatás és a remény kapcsolatáról elmélkedett a délelőtti általános kihallgatás keretében. Hangsúlyozta: mindig erőt meríthetünk abból, ha emlékezünk Jézussal való barátságunk megszületésére, a kezdeti időkre. Katekézisét teljes terjedelmében... »

2017. augusztus 30. szerda

Ferenc pápa: Olyan Atyánk van, aki együtt sír velünk és vár ránk!

Az augusztus 23-án tartott általános kihallgatás keretében a Szentatya a keresztény ember azon reményéről és hitéről elmélkedett, hogy nem a halálé és a gyűlöleté az utolsó szó ez ember és a világ történelmében.

2017. augusztus 23. szerda

Ferenc pápa: Megbocsát, átölel, megért, közel jön – ilyen Jézus!

Augusztus 9-án a Szentatya a bűnöket megbocsátó Jézusról, Jézus reményt ébresztő megbocsátásáról elmélkedett a szerda délelőtti kihallgatás keretében. Katekézisét teljes terjedelmében közöljük.

2017. augusztus 9. szerda

Ferenc pápa: A keresztség Krisztus-hordozóvá tesz minket

Augusztus 2-án Ferenc pápa folytatta a keresztény reményről szóló katekézissorozatát. Mai elmélkedésének témája a keresztség mint a reménység kapuja volt. A Szentatya beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. augusztus 2. szerda

Ferenc pápa: A keresztény tanúságtétel mindig ellenállásba ütközik, de nem vagyunk egyedül!

A vértanúknak, a tanúságtevő tanítványoknak erőt adó reményről elmélkedett június 28-án délelőtt az általános kihallgatáson a Szentatya. Hangsúlyozta, hogy a keresztények főleg arra törekszenek, hogy Jézus életstílusát kövessék, hogy szeressenek, és ezáltal tegyenek tanúságot... »

2017. június 28. szerda

Ferenc pápa: Szentté válni nem valami nehéz dolog!

Június 21-én a Szentatya arról elmélkedett katekézisében, hogy azok a keresztények, akik már az Atya ölelésében élnek, vagyis a szentek, végigkísérik életünket, mint testvéreink és társaink segítenek abban, hogy mi is szentek legyünk. Katekézisét teljes terjedelmében... »

2017. június 21. szerda

Ferenc pápa: Abban a biztos reményben élünk, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk!

Június 14-én a délelőtti általános kihallgatás keretében a szentatya a keresztény hit azon központi igazságáról elmélkedett, hogy sohasem szűnünk meg Isten szeretett gyermekei lenni, Isten feltétlen, ingyenes, anyai-apai szeretettel szeret mindannyiunkat. Katekézisét teljes terjedelmében... »

2017. június 14. szerda

Ferenc pápa: Isten apukaként szeret minket, nem tud meglenni nélkülünk!

A szentatya június 7-én délelőtt folytatta a keresztény reményről szóló katekézissorozatát, most a Miatyánk első szaváról, Isten megszólításáról, az ő különleges apaságáról elmélkedett. Katekézisét teljes terjedelmében közöljük az alábbiakban.

2017. június 7. szerda

Ferenc pápa: A Szentlélek segítségével bővelkedünk a reményben

Ferenc pápa május 31-én délelőtt a keresztény remény és a Szentlélek közötti kapcsolatról elmélkedett: derűsek vagyunk, de azt is feladatul kaptuk, hogy lelket öntsünk másokba. Katekézisét teljes terjedelmében közöljük.

2017. május 31. szerda

Ferenc pápa: Isten a legnagyobb levertségünkben is velünk van, és lelket önt belénk

A szerda délelőtti általános kihallgatás keretében május 24-én a szentatya az emmauszi tanítványok tapasztalatáról mint a remény útjáról elmélkedett.

2017. május 24. szerda

Ferenc pápa: Isten név szerint ismer és szeret valamennyiünket

A május 17-én délelőtt elhangzott tanításában a szentatya Mária Magdolnáról mint a remény apostoláról beszélt a Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson.

2017. május 17. szerda

Ferenc pápa: Mária a legnagyobb sötétségben is állhatatos tudott maradni!

Május 10-én délelőtt a szentatya Máriának, a reménység anyjának szentelte katekézisét. Mivel Jézus anyjának is végig kellett mennie az élet sötét szakaszain, végig kellett járnia a hit zarándokútját, ezért tud minket is figyelmes várakozásra és reményre tanítani.

2017. május 10. szerda

A pápa köszöntötte a lengyel híveket Szűz Mária, Lengyelország Királynője ünnepe alkalmából

Május 3-án az általános kihallgatás végén Ferenc pápa külön köszöntötte a lengyel zarándokokat Szűz Mária, Lengyelország Királynője ünnepe alkalmából. Az audiencián részt vett a kecskeméti Urunk mennybemenetele-társszékesegyház énekkara, a Benedictus Kórus.

2017. május 4. csütörtök

Ferenc pápa: A keresztényeknek a testvériség kovászának kell lenniük!

A szerda délelőtti általános kihallgatás keretében a szentatya május 3-án a múlt hétvégi kétnapos egyiptomi útjára tekintett vissza. Beszédét az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.

2017. május 3. szerda

Ferenc pápa: Jézus mindig velünk lesz – ez az ígéret táplálja reményünket!

A szentatya április 26-án a délelőtti általános kihallgatás keretében az úton lévő emberről elmélkedett, akinek Jézus azon ígérete ad reményt, hogy ő velünk lesz mindennap a világ végéig.

2017. április 26. szerda

Ferenc pápa: Isten a legkopárabb kövek közül hajtatja ki legszebb virágait

Április 19-én az általános kihallgatás keretében a feltámadt Jézusról, a feltámadásról mint a hit alapjáról elmélkedett a szentatya, folytatva a keresztény remény témájának szentelt katekézissorozatát. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. április 19. szerda

Ferenc pápa: A győztesek logikája az elhaló mag, a kereszt, a szeretet logikája!

Április 12-én délelőtt, az általános kihallgatás keretében a szentatya János apostol evangéliuma alapján arról elmélkedett, hogy a feltámadáshoz, az élethez szükségszerűen a kereszten, a szenvedésen keresztül vezet az út, és keresztből mindig remény fakad.

2017. április 12. szerda

tovább »