Ferenc pápa: Isten a legnagyobb levertségünkben is velünk van, és lelket önt belénk

A szerda délelőtti általános kihallgatás keretében május 24-én a szentatya az emmauszi tanítványok tapasztalatáról mint a remény útjáról elmélkedett.

2017. május 24. szerda

Ferenc pápa: Isten név szerint ismer és szeret valamennyiünket

A május 17-én délelőtt elhangzott tanításában a szentatya Mária Magdolnáról mint a remény apostoláról beszélt a Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson.

2017. május 17. szerda

Ferenc pápa: Mária a legnagyobb sötétségben is állhatatos tudott maradni!

Május 10-én délelőtt a szentatya Máriának, a reménység anyjának szentelte katekézisét. Mivel Jézus anyjának is végig kellett mennie az élet sötét szakaszain, végig kellett járnia a hit zarándokútját, ezért tud minket is figyelmes várakozásra és reményre tanítani.

2017. május 10. szerda

A pápa köszöntötte a lengyel híveket Szűz Mária, Lengyelország Királynője ünnepe alkalmából

Május 3-án az általános kihallgatás végén Ferenc pápa külön köszöntötte a lengyel zarándokokat Szűz Mária, Lengyelország Királynője ünnepe alkalmából. Az audiencián részt vett a kecskeméti Urunk mennybemenetele-társszékesegyház énekkara, a Benedictus Kórus.

2017. május 4. csütörtök

Ferenc pápa: A keresztényeknek a testvériség kovászának kell lenniük!

A szerda délelőtti általános kihallgatás keretében a szentatya május 3-án a múlt hétvégi kétnapos egyiptomi útjára tekintett vissza. Beszédét az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.

2017. május 3. szerda

Ferenc pápa: Jézus mindig velünk lesz – ez az ígéret táplálja reményünket!

A szentatya április 26-án a délelőtti általános kihallgatás keretében az úton lévő emberről elmélkedett, akinek Jézus azon ígérete ad reményt, hogy ő velünk lesz mindennap a világ végéig.

2017. április 26. szerda

Ferenc pápa: Isten a legkopárabb kövek közül hajtatja ki legszebb virágait

Április 19-én az általános kihallgatás keretében a feltámadt Jézusról, a feltámadásról mint a hit alapjáról elmélkedett a szentatya, folytatva a keresztény remény témájának szentelt katekézissorozatát. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. április 19. szerda

Ferenc pápa: A győztesek logikája az elhaló mag, a kereszt, a szeretet logikája!

Április 12-én délelőtt, az általános kihallgatás keretében a szentatya János apostol evangéliuma alapján arról elmélkedett, hogy a feltámadáshoz, az élethez szükségszerűen a kereszten, a szenvedésen keresztül vezet az út, és keresztből mindig remény fakad.

2017. április 12. szerda

Mága Zoltán és zenekara játszott Ferenc pápának

A Vatikánban tartott április 5-ei, szerdai audienciáján Ferenc pápa apostoli áldásban részesítette Mága Zoltánt, megköszönve a hegedűművész sok éve tartó, szegényeket segítő karitatív munkáját.

2017. április 6. csütörtök

Ferenc pápa: A maffiózók azért állnak bosszút, mert nincs reményük!

Április 5-én délelőtt a szentatya arra biztatta a Szent Péter téren egybegyűlt hívőket, hogy mások előtt is tárják fel reményük okát, vagyis azt, hogy Krisztus él és működik bennük, és semmilyen helyzetben sem hagyja magukra őket. A katekézist teljes terjedelmében... »

2017. április 5. szerda

Húsvéti bárányt és sonkát vittek magyar zarándokok Ferenc pápának

Három levágott húsvéti bárányt és hetvenkét sonkát vittek Ferenc pápának csévharaszti zarándokok, az ételadományt az április 5-i, szerdai általános kihallgatáson adtak át a katolikus egyházfőnek.

2017. április 5. szerda

Ferenc pápa: A kilátástalan helyzetekben is remélünk!

Március 29-én katekézisében a szentatya Ábrahámra mint a remény atyjára irányította a hívők figyelmét. Isten az ő Fiában legyőzte a halált, és mindnyájunknak megígérte az örök életet, így a keresztény ember reménye a szavatartó Isten ígéretén alapszik. A katekézist teljes... »

2017. március 29. szerda

Ferenc pápa: Isten kitartóan szeret és vigasztal minket – ez reményünk alapja!

Március 22-én a szentatya a keresztény remény azon vonását hangsúlyozta, hogy erőnket, kitartásunkat, vigasztalásunkat nem magunknak köszönhetjük, hanem az Úrnak, és ő a belőle szüntelenül áradó jóság csatornájává tud tenni minket. Katekézisét teljes terjedelmében... »

2017. március 22. szerda

Ferenc pápa: Örvendezők vagyunk a reményben, mert Isten képessé tesz minket szeretni!

Március 15-én a szentatya arról elmélkedett a délelőtti általános kihallgatás keretében, hogy Isten szeretetre teremtett mindannyiunkat, de csak az ő állandó kegyelmével tudunk tisztán, képmutatás nélkül, őszintén szeretni. Katekézisét teljes terjedelmében közöljük.

2017. március 15. szerda

Ferenc pápa: Jézus mögött haladunk örömmel a negyvennapos pusztán át

Március 1-jén, hamvazószerdán a szentatya a húsvét előkészületi idejét, a szent negyvennapot a remény idejeként mutatta be a Szent Péter téren egybegyűlt hívőknek. Katekézisét teljes terjedelmében közöljük.

2017. március 1. szerda

Ferenc pápa: A teremtett világ is reménnyel várja Isten szeretettervének beteljesedését

Február 22-én a szentatya folytatta a keresztény reményről szóló katekézissorozatát. A teremtett világ az emberrel együtt a szülő asszonyhoz hasonlóan nyög és vajúdik, a keresztény ember pedig tudja, hogy már működik Isten megmentő szeretete, új világ és új emberiség van... »

2017. február 22. szerda

Ferenc pápa: Dicsekedni nem szép dolog, nekünk mégis dicsekednünk kell!

Február 15-én délelőtt a szentatya folytatta a reményről szóló elmélkedéssorozatát. A VI. Pál teremben tartott általános kihallgatáson Szent Pál Rómaiaknak írt levele alapján magyarázta el, mi is a keresztény remény igazi alapja. Katekézisét teljes terjedelmében közöljük.

2017. február 15. szerda

Ferenc pápa: Egymástól tanulunk remélni, egymást támogatjuk a reményben

Február 8-án a szentatya a keresztény remény közösségi jellegéről elmélkedett a VI. Pál teremben tartott általános kihallgatás keretében. Katekézisét teljes terjedelmében közöljük.

2017. február 8. szerda

Ferenc pápa: Mivel Krisztus feltámadt, biztos van élet a halál után!

Február elsején a szentatya Szent Pál apostol nyomán azt magyarázta el katekézisében, hogy miben áll a keresztény remény újdonsága, és arra biztatta a hívőket, hogy öltsék fel ők is az „üdvösség reményének sisakját”. Katekézisét teljes terjedelmében közöljük.

2017. február 1. szerda

Ferenc pápa: Nem nekünk kell megtanítani Istennek, hogy mit kell tennie!

A szentatya január 25-én Judit ószövetségi alakjára irányította a hívők figyelmét a szerda délelőtti általános kihallgatáson. Ennek az özvegyasszonynak a hite és bátorsága reményt öntött az emberekbe, minket pedig arra tanít, hogy mindig feltétel nélkül bízzunk Isten... »

2017. január 25. szerda

tovább »