Ferenc pápa: A keresztény tanúságtétel mindig ellenállásba ütközik, de nem vagyunk egyedül!

A vértanúknak, a tanúságtevő tanítványoknak erőt adó reményről elmélkedett június 28-án délelőtt az általános kihallgatáson a Szentatya. Hangsúlyozta, hogy a keresztények főleg arra törekszenek, hogy Jézus életstílusát kövessék, hogy szeressenek, és ezáltal tegyenek tanúságot... »

2017. június 28. szerda

Ferenc pápa: Szentté válni nem valami nehéz dolog!

Június 21-én a Szentatya arról elmélkedett katekézisében, hogy azok a keresztények, akik már az Atya ölelésében élnek, vagyis a szentek, végigkísérik életünket, mint testvéreink és társaink segítenek abban, hogy mi is szentek legyünk. Katekézisét teljes terjedelmében... »

2017. június 21. szerda

Ferenc pápa: Abban a biztos reményben élünk, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk!

Június 14-én a délelőtti általános kihallgatás keretében a szentatya a keresztény hit azon központi igazságáról elmélkedett, hogy sohasem szűnünk meg Isten szeretett gyermekei lenni, Isten feltétlen, ingyenes, anyai-apai szeretettel szeret mindannyiunkat. Katekézisét teljes terjedelmében... »

2017. június 14. szerda

Ferenc pápa: Isten apukaként szeret minket, nem tud meglenni nélkülünk!

A szentatya június 7-én délelőtt folytatta a keresztény reményről szóló katekézissorozatát, most a Miatyánk első szaváról, Isten megszólításáról, az ő különleges apaságáról elmélkedett. Katekézisét teljes terjedelmében közöljük az alábbiakban.

2017. június 7. szerda

Ferenc pápa: A Szentlélek segítségével bővelkedünk a reményben

Ferenc pápa május 31-én délelőtt a keresztény remény és a Szentlélek közötti kapcsolatról elmélkedett: derűsek vagyunk, de azt is feladatul kaptuk, hogy lelket öntsünk másokba. Katekézisét teljes terjedelmében közöljük.

2017. május 31. szerda

Ferenc pápa: Isten a legnagyobb levertségünkben is velünk van, és lelket önt belénk

A szerda délelőtti általános kihallgatás keretében május 24-én a szentatya az emmauszi tanítványok tapasztalatáról mint a remény útjáról elmélkedett.

2017. május 24. szerda

Ferenc pápa: Isten név szerint ismer és szeret valamennyiünket

A május 17-én délelőtt elhangzott tanításában a szentatya Mária Magdolnáról mint a remény apostoláról beszélt a Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson.

2017. május 17. szerda

Ferenc pápa: Mária a legnagyobb sötétségben is állhatatos tudott maradni!

Május 10-én délelőtt a szentatya Máriának, a reménység anyjának szentelte katekézisét. Mivel Jézus anyjának is végig kellett mennie az élet sötét szakaszain, végig kellett járnia a hit zarándokútját, ezért tud minket is figyelmes várakozásra és reményre tanítani.

2017. május 10. szerda

A pápa köszöntötte a lengyel híveket Szűz Mária, Lengyelország Királynője ünnepe alkalmából

Május 3-án az általános kihallgatás végén Ferenc pápa külön köszöntötte a lengyel zarándokokat Szűz Mária, Lengyelország Királynője ünnepe alkalmából. Az audiencián részt vett a kecskeméti Urunk mennybemenetele-társszékesegyház énekkara, a Benedictus Kórus.

2017. május 4. csütörtök

Ferenc pápa: A keresztényeknek a testvériség kovászának kell lenniük!

A szerda délelőtti általános kihallgatás keretében a szentatya május 3-án a múlt hétvégi kétnapos egyiptomi útjára tekintett vissza. Beszédét az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.

2017. május 3. szerda

Ferenc pápa: Jézus mindig velünk lesz – ez az ígéret táplálja reményünket!

A szentatya április 26-án a délelőtti általános kihallgatás keretében az úton lévő emberről elmélkedett, akinek Jézus azon ígérete ad reményt, hogy ő velünk lesz mindennap a világ végéig.

2017. április 26. szerda

Ferenc pápa: Isten a legkopárabb kövek közül hajtatja ki legszebb virágait

Április 19-én az általános kihallgatás keretében a feltámadt Jézusról, a feltámadásról mint a hit alapjáról elmélkedett a szentatya, folytatva a keresztény remény témájának szentelt katekézissorozatát. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

2017. április 19. szerda

Ferenc pápa: A győztesek logikája az elhaló mag, a kereszt, a szeretet logikája!

Április 12-én délelőtt, az általános kihallgatás keretében a szentatya János apostol evangéliuma alapján arról elmélkedett, hogy a feltámadáshoz, az élethez szükségszerűen a kereszten, a szenvedésen keresztül vezet az út, és keresztből mindig remény fakad.

2017. április 12. szerda

Mága Zoltán és zenekara játszott Ferenc pápának

A Vatikánban tartott április 5-ei, szerdai audienciáján Ferenc pápa apostoli áldásban részesítette Mága Zoltánt, megköszönve a hegedűművész sok éve tartó, szegényeket segítő karitatív munkáját.

2017. április 6. csütörtök

Ferenc pápa: A maffiózók azért állnak bosszút, mert nincs reményük!

Április 5-én délelőtt a szentatya arra biztatta a Szent Péter téren egybegyűlt hívőket, hogy mások előtt is tárják fel reményük okát, vagyis azt, hogy Krisztus él és működik bennük, és semmilyen helyzetben sem hagyja magukra őket. A katekézist teljes terjedelmében... »

2017. április 5. szerda

Húsvéti bárányt és sonkát vittek magyar zarándokok Ferenc pápának

Három levágott húsvéti bárányt és hetvenkét sonkát vittek Ferenc pápának csévharaszti zarándokok, az ételadományt az április 5-i, szerdai általános kihallgatáson adtak át a katolikus egyházfőnek.

2017. április 5. szerda

Ferenc pápa: A kilátástalan helyzetekben is remélünk!

Március 29-én katekézisében a szentatya Ábrahámra mint a remény atyjára irányította a hívők figyelmét. Isten az ő Fiában legyőzte a halált, és mindnyájunknak megígérte az örök életet, így a keresztény ember reménye a szavatartó Isten ígéretén alapszik. A katekézist teljes... »

2017. március 29. szerda

Ferenc pápa: Isten kitartóan szeret és vigasztal minket – ez reményünk alapja!

Március 22-én a szentatya a keresztény remény azon vonását hangsúlyozta, hogy erőnket, kitartásunkat, vigasztalásunkat nem magunknak köszönhetjük, hanem az Úrnak, és ő a belőle szüntelenül áradó jóság csatornájává tud tenni minket. Katekézisét teljes terjedelmében... »

2017. március 22. szerda

Ferenc pápa: Örvendezők vagyunk a reményben, mert Isten képessé tesz minket szeretni!

Március 15-én a szentatya arról elmélkedett a délelőtti általános kihallgatás keretében, hogy Isten szeretetre teremtett mindannyiunkat, de csak az ő állandó kegyelmével tudunk tisztán, képmutatás nélkül, őszintén szeretni. Katekézisét teljes terjedelmében közöljük.

2017. március 15. szerda

Ferenc pápa: Jézus mögött haladunk örömmel a negyvennapos pusztán át

Március 1-jén, hamvazószerdán a szentatya a húsvét előkészületi idejét, a szent negyvennapot a remény idejeként mutatta be a Szent Péter téren egybegyűlt hívőknek. Katekézisét teljes terjedelmében közöljük.

2017. március 1. szerda

tovább »