Elhunyt Borbély Mária Magdolna Petra szervita nővér

A Szervita Nővérek a Fájdalmas Anya Szolgálói közössége fájó szívvel, de a feltámadás reményében tudatja mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy nővértársuk, Borbély Mária Magdolna Petra február 9-én, életének 92. évében elhunyt.

2018. február 12. hétfő

Elhunyt Pénzes József

Pénzes József c. esperes, a csíkszeredai Szent Ágoston-plébánia plébánosa 2018. február 9-én este 7 órakor, türelemmel viselt betegsége után, a szent útravalóval megerősítve befejezte földi pályafutását – közölte a Gyulafehérvári Főegyházmegye papságának belső kommunikációs... »

2018. február 9. péntek

Elhunyt Simon József

Veres András győri megyéspüspök a papság és a gyászoló rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Simon József pápóci prépost, székesegyházi kanonok, nyugalmazott teológiai tanár életének 94., papságának 69. évében 2018. február 7-én, hosszan... »

2018. február 8. csütörtök

Elhunyt Knecht Béla

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Knecht Béla tiszteletbeli kanonok, címzetes esperes, nyugalmazott plébános életének 80., papságának 57. évében, szentségekkel megerősítve, Istenben megnyugodva, január 31-én csendben elhunyt.

2018. január 31. szerda

Elhunyt Joachim Gnilka teológus

Január 18-án elhunyt Európa legidősebb katolikus biblikusa, Joachim Gnilka, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia díjának névadója. Temetése január 31-én lesz Münchenben.

2018. január 29. hétfő

Elhunyt Bíró Lóránt Károly szalézi szerzetes, nyugalmazott plébános

Január 25-én, életének 90., áldozópapságának 30. évében elhunyt Bíró Lóránt Károly szalézi szerzetes pap. Lóránt atya huszonhét éven át szolgált az újpesti Clarisseumban, a Szent István király plébánián. Társadalmi szolgálatáért több alkalommal díjjal tüntette ki Újpest... »

2018. január 25. csütörtök

Elhunyt Kalota József

Január 20-án elhunyt Kalota József protopresbiter, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusának lelkészi vezetője, a görög ortodox közösség rendszerváltás utáni történetének fontos szereplője.

2018. január 23. kedd

Elhunyt Faber Miklós, a Bencés Diákszövetség örökös tiszteletbeli elnöke

Faber Miklós, a Bencés Diákszövetség örökös tiszteletbeli elnöke 2107. december 30-án, életének 88. évében hunyt el. Hamvait január 17-én helyezték örök nyugalomra Budapesten, a Szent Gellért-plébániatemplom altemplomában. A Bencés Diákszövetség megemlékezését... »

2018. január 19. péntek

A szépség rajongója volt – Szilárdfy Zoltán lelki üdvéért mutattak be szentmisét Székesfehérváron

Paptársai, egykori hívei és munkatársai a székesfehérvári székesegyházban emlékeztek meg január 15-én a közelmúltban elhunyt Szilárdfy Zoltán művészettörténész-papról.

2018. január 17. szerda

Elhunyt Pollmann Anna Apollónia CJ nővér

Január 8-án, életének 92., szerzetességének 75. évében elhunyt Pollmann Anna Apollónia CJ nővér, aki 86 éves koráig szolgálta a veszprémi Regina Mundi-plébániát. Élete utolsó öt évét a Congregatio Jesu rend (angolkisasszonyok) zugligeti otthonában töltötte.

2018. január 16. kedd

Végső búcsút vettek Vas László plébánostól

Szentmisét mutattak be a nagyváradi római katolikus székesegyházban Vas László lelkipásztor lelki üdvéért január 11-én, majd földi maradványait a városi Rulikowski temetőben helyezték örök nyugalomra.

2018. január 11. csütörtök

Elhunyt Bodó György plébános

Életének 46., papságának 20. évében, január 11-én délután a csíkszeredai kórházban elhunyt Bodó György gyimesközéploki plébános.

2018. január 11. csütörtök

Elhunyt Vas László

A nagyváradi megyéspüspök és az egyházmegye papsága Isten akaratában megnyugodva, szomorú szívvel tudatja, hogy január 7-én, vasárnap este Vas László plébános, életének 53., papságának 20. évében, gyors lefolyású betegség következtében, szentségekkel ellátva elhunyt.

2018. január 8. hétfő

Tragikus buszbaleset történt Peruban – Ferenc pápa részvéttáviratot küldött

A Szentatya részvéttáviratban fejezte ki együttérzését a tragikus közúti baleset miatt, amely Limától északra, a Serpentín de Pasamayo autóúton történt január 2-án.

2018. január 5. péntek

Elhunyt Hári Lajos plébános, püspöki tanácsos

Életének 89., papságának 64. évében, 2017. december 28-án szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének Hári Lajos nyugalmazott plébános, püspöki tanácsos.

2018. január 3. szerda

Végső búcsút vettek Farkas László nyugalmazott kecskeméti plébánostól

December 30-án kísérték utolsó útjára Farkas László pápai prelátust, nyugalmazott plébánost a kecskeméti köztemetőben. A temetést megelőzően a kecskeméti társszékesegyházban bemutatott gyászmisén Molnár Ferenc diakónus mondott szentbeszédet, melyet az alábbiakban teljes... »

2018. január 2. kedd

Elhunyt Farkas László pápai prelátus, nagyprépost, címzetes apát, nyugalmazott plébános

Életének 83., áldozópapságának 55. évében, 2017. december 22-én a szent útravalóval megerősítve, a székesfehérvári papi otthonban Farkas László pápai prelátus, nagyprépost, címzetes apát, nyugalmazott plébános hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

2017. december 28. csütörtök

Elhunyt Lúcia nővér, az Eukarisztia Szolgálóleányai Társasága utolsó magyarországi tagja

Maróthy Erzsébet Lúcia nővér, az Eukarisztia Szolgálóleányai Társasága utolsó magyarországi tagja életének 94. évében, december 11-én szentségekkel megerősítve hazatért Teremtőjéhez. Temetése december 20-án volt Szegeden. Thorday Attila szegedi plébános emlékezett rá a katolikus... »

2017. december 28. csütörtök

Elhunyt Ambrózia nővér, a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Rend volt tartományfőnöke

2017. december 26-án, karácsony másnapján, hosszan tartó betegség után, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Batthyány téri idősek otthonában elhunyt Ambrózia nővér, polgári nevén Balázs Irma, a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Rend volt magyarországi tartományfőnöke.

2017. december 27. szerda

Elhunyt Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános

December 25-én, este fél tíz előtt néhány perccel egy Kolozsvár közeli klinikán elhunyt Kovács Sándor kanonok, a Kolozs-Dobokai Főesperesi Kerület elöljárója, a kolozsvári Szent Mihály-templom plébánosa.

2017. december 26. kedd

tovább »