Ferenc pápa: A langyos életből lépjünk át Jézus örömébe!

„Sok megszentelt életet üldöztek, mert leleplezték a világias magatartást. A gonosz lélek szereti a kockázatmentes, langyos Egyházat” – emelte ki Ferenc pápa május 23-i, kedd reggeli szentmiséjében, melyben megemlékezett Óscar Romero San Salvador-i érsekről.

2017. május 23. kedd

Ferenc pápa: A bezárt szív nem tudja befogadni a Szentlelket

A Szentlélek tanít meg bennünket kimondani, hogy Jézus Krisztus az Úr. Tanítása csak a nyitott szívű embert éri el. A Lélek adja meg annak a bizonyosságát, hogy Jézus megváltott bennünket – hangzott el a pápa homíliájában, a Szent Márta-házban május 22-én reggel bemutatott... »

2017. május 22. hétfő

Ferenc pápa: Az igazi tanítás egyesíti a keresztény közösségeket

Azon az úton kell haladnunk, mely Jézus tanításaiból indul ki, és a Szentlélek támogatásával lesz mindig nyitott és mindig szabad út – hangsúlyozta a pápa a május 19-én, pénteken reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmise homíliájában.

2017. május 19. péntek

Ferenc pápa: Jézus szeretete nem ismer határokat

A keresztények küldetése az, hogy örömet adjanak az embereknek – hangsúlyozta homíliájában a pápa a Szent Márta-ház kápolnájában május 18-án, csütörtökön reggel bemutatott szentmisén.

2017. május 18. csütörtök

Ferenc pápa: Kereszt nélkül nincs igazi béke

Az igazi béke a Szentlélek ajándéka. Az a béke, amely nélkülözi a keresztet, nem Jézus békéje. Csak az Úr adhatja meg nekünk a békét a viszontagságok közepette – hangsúlyozta a pápa május 16-án, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott reggeli szentmisén.

2017. május 16. kedd

Ferenc pápa: Isten népe mindig úton van

„Isten megmutatkozott a történelemben. Üdvösségének nagy és hosszú története van.” Reggeli homíliájában, a Szent Márta-ház kápolnájában május 11-én bemutatott szentmisén az Apostolok cselekedeteiből vett napi olvasmányból (ApCsel 13,13–25) indult ki a szentatya.

2017. május 11. csütörtök

Ferenc pápa: Tanulékonyan fogadjuk a Lélek ajándékait!

„Engedelmesen és tanulékony szívvel fogadjuk be Isten szavát, hogy megkapjuk a jóság, a béke és a szelídség ajándékát” – hangsúlyozta Ferenc pápa május 9-én, kedden reggel a Szent Márta-házban bemutatott szentmisén.

2017. május 9. kedd

Ferenc pápa: Ne legyünk merevek, imádkozzunk a merev emberekért, hogy növekedjenek a szelídségben

Az Egyházban ma is vannak emberek, akik a merevséget felhasználva takargatják bűneiket – fogalmazott Ferenc pápa a Szent Márta-házban tartott reggeli szentmiséjén május 5-én.

2017. május 5. péntek

Ferenc pápa: Isten képes hússzívre változtatni a kőszívet

Az Úr lágyítsa meg a keményszívűeket, akik elítélnek mindent, ami a törvényen kívül van. Nem tudják, hogy Isten gyöngédsége képes kivenni a kőszívet, és helyébe hússzívet tenni – emelte ki homíliájában a pápa május 2-án, a Szent Márta-házban bemutatott reggeli... »

2017. május 2. kedd

Ferenc pápa: Az evangéliumot alázattal hirdessük, ne hatalommal

Az evangéliumot alázattal kell hirdetni, legyőzve a kevélység kísértését – buzdított a szentatya április 25-én, kedden reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén, melyen jelen voltak a C9-nek nevezett kilenctagú bíborosi bizottság tagjai is.

2017. április 25. kedd

Ferenc pápa: A Lélek tesz szabaddá kompromisszumok és merevség nélkül

Ne felejtsük el, hogy a mi hitünk egészen konkrét, és elutasítja a kompromisszumot és az eszményítést – fogalmazott a szentatya április 24-én reggeli homíliájában, amellyel a Szent Márta-ház kápolnájában újrakezdte a nagyhét eleje óta szünetelő reggeli... »

2017. április 24. hétfő

Ferenc pápa: Isten mindig hűséges marad a szövetséghez

Április 6-án, csütörtök reggeli homíliájában a pápa a napi liturgia olvasmányai kapcsán Ábrahámról elmélkedett. Arra szólított, hogy álljunk meg és gondoljuk végig, hogyan jelenik meg életünkben Isten szeretetének szépsége a próbatételek idején is.

2017. április 6. csütörtök

Ferenc pápa: A kereszt nem egy csapatjelvény, hanem Isten jele, aki szeretetből bűnné lett

Ne csak hovatartozásunk jeleként hordjuk a keresztet, mint egy jelvényt, hanem úgy tekintsünk rá, mint az Isten jelére, aki bűnné lett, hogy üdvözítsen minket – emelte ki homíliájában a pápa április 4-én reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

2017. április 4. kedd

Ferenc pápa: Az irgalmas és megbocsátó Jézusban teljesedik ki a törvény

Jézus irgalommal ítél, s ő a törvény teljessége. Ne ítélkezzünk szívünkben mások fölött, hanem bocsássunk meg – erre buzdított Ferenc pápa április 3-án, hétfőn reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

2017. április 3. hétfő

Ferenc pápa: Isten sír miattunk, ha eltávolodunk szeretetétől

Őrizkedjünk a szeszélyek és hamis bálványok követésétől; csak Isten szeret atyaként, és mindig vár minket, örökre – hangsúlyozta Ferenc pápa március 30-án reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

2017. március 30. csütörtök

Ferenc pápa: Fogadjuk el életünket, ahogy van, és menjünk hittel előre

Higgyünk Jézusban, és fogadjuk el életünket olyannak, amilyen, így haladjunk előre örömmel, panasz nélkül, anélkül hogy megbénítana minket a restség bűne – erre buzdított Ferenc pápa március 28-án, kedden reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

2017. március 28. kedd

Ferenc pápa: „Ateista katolikusok” leszünk, ha kemény a szívünk

Hallgatnunk kell Isten szavára, hogy elkerüljük a szív megkeményedésének veszélyét. A pápa erről beszélt március 23-án reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

2017. március 23. csütörtök

Ferenc pápa: A gyóntatószék nem tisztító, bűneink miatt szégyenkeznünk kell

Megbocsátani és bocsánatot nyerni olyan misztérium, amit nehéz megérteni. Imádság, bűnbánat és szégyenkezés kell hozzá – mutatott rá homíliájában Ferenc pápa március 21-én, kedden reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

2017. március 21. kedd

Ferenc pápa: Szent József segít minket, hogy szép és nagy dolgokat álmodjunk

Szent József a gyengeség, a mi gyengeségeink őrzője, aki képes arra, hogy a gyengeségeinkből oly sok szép dolgot fakasszon – mondta a pápa a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott március 20-i reggeli szentmise homíliájában.

2017. március 20. hétfő

Ferenc pápa: Ne zárjuk be szívünket a szegények előtt!

Vigyázzunk, hogy ne lépjünk rá az útra, amely a bűntől a romlottsághoz visz – figyelmeztetett Ferenc pápa március 16-án reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

2017. március 16. csütörtök

tovább »