A hét verse
október 16. | 20:30A HÉT VERSE – Kormos István: Fehér virágHullámzik, sodor, záporozik, zuhog a versszöveg… a képek vagy a zene által? Miféle zuhatagba von Kormos István? Fehér virágszirmok fénylenek, mögöttük a kimondhatatlan, fölfoghatatlan és megérthetetlen: a fájdalom, a hiány, a halál.október 9. | 20:30A HÉT VERSE – Dsida Jenő: Zúg az őszi szélKünn még szüretelnek, a polcokon alma és körte illatozik, az ősz szépen lassan elosztogatja minden gyümölcsét. Lobogó nagy tüzet kell gyújtani, és elővenni a „duruzsoló, piros, érett meséket” a hosszú estékre. Dsida Jenő verse szelíd, szeretetteljes kapaszkodó az októberi félelem... »október 2. | 20:30A HÉT VERSE – Kosztolányi Dezső: Mikes szól260 éve, 1761. október 2-án halt meg Mikes Kelemen. Irodalmunk legbarátságosabb, legtüneményesebb levélírójára emlékezünk. Majd’ minden költőnk megírta a maga Mikes-versét. Kosztolányi így próbálja föloldani a föloldhatatlant, jóvátenni a jóvátehetetlent: nagy barokk... »szeptember 25. | 20:50A HÉT VERSE – Radnóti Miklós: Vénasszonyok nyaraKésőnyáresti képeket fest a költő, gyönyörködik, s versbe írva átadja, tanítja nekünk is ezt békés rácsodálkozást.szeptember 18. | 20:30A HÉT VERSE – Weöres Sándor: Ó ne vidd elA Rongyszőnyeg 60. darabját olvassuk. Vajon ki e kis dal megszólítottja? Ki a távozó, aki indul, úgy tűnik, visszatarthatatlanul, s elviszi magával az áldott fényt? S még oly sok mindent… mozdulatlanság, dermedtség marad utána. Mi az? Ki az? A tűnő nyár? Vagy a kedves? szeptember 11. | 20:30A HÉT VERSE – Szedő Dénes OFM: A miseVégéhez közeledik az Eucharisztia ünneplésének szentelt hét, de még előttünk a Statio Orbis Budapesten, Ferenc pápával. S előttünk sok-sok hét, hónapok, évek, az életünk. Nem lankadhatunk, hirdetjük és imádjuk az Oltáriszentségben jelen lévő Urat. Ebben is segítsen a ma esti vers.... »szeptember 4. | 20:30A HÉT VERSE – Babits Mihály: EucharistiaKezdetét veszi hazánkban az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. A hét versével is ehhez a várva várt ünnephez kapcsolódunk. A nyolcvan éve elhunyt Babits Mihály versét ajánljuk a következő hétre kedves Olvasóink figyelmébe. „Az Úr nem ment el, itt maradt. / Őbelőle... »augusztus 28. | 20:30A HÉT VERSE – Nemes Nagy Ágnes: MesterségemhezHarminc évvel ezelőtt, 1991. augusztus 23-án halt meg Nemes Nagy Ágnes, rá emlékezünk. A költő hitvallást tesz a szó ereje mellett, mestersége mellett, mellyel mérheti, ami mérhetetlen, és amely igazodási pontokat ad, és értelmet az életnek.augusztus 21. | 20:30A HÉT VERSE – Babits Mihály: Dante700 éve halt meg az Isteni színjáték szerzője, Dante Alighieri. Rá emlékezünk a Színjáték legismertebb magyar fordítója, Babits Mihály 100 évvel ezelőtt született versével. A költő az otthon és otthontalanság, a földi és örök otthon kérdésein és ezeknek az emberi... »augusztus 14. | 20:30A HÉT VERSE – Rainer Maria Rilke: Mária halálaNagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódunk a ma esti verssel. A Mária élete ciklus utolsó darabja, a Mária halála első részét olvassuk. Az apostolok visszatérnek az utolsó vacsora termébe, hogy körülvegyék a Szűzanyát halálakor. A „két ruha”, melyet halála előtt Mária... »augusztus 7. | 20:30A HÉT VERSE – Áprily Lajos: MenedékA sokféle áradat és veszély közepette, mely körülvesz és fenyeget minket, a költő kevés szóval, biztos tollal és biztos szívvel mutat rá az egyetlen menedékre.július 31. | 20:30A HÉT VERSE – Arany János: EmlényekIllyés Gyula szerint „a magyar irodalom legszebb férfibarátsága” volt Petőfi és Arany barátsága. Arany nehezen hitte el kezdetben, hogy „Petőfit barátul” kiérdemelte, pedig így volt s így lett, kiérdemelték egymást, életre szólóan és a halálon is túl. 1849. július 31-én tűnt... »július 24. | 20:30A HÉT VERSE – Károlyi Amy: Szívverések1909. július 24-én született Károlyi Amy. Tőle választottunk verset születésének évfordulóján – amikor a júliusi telihold figyeli a világot és a sorsokat. Képek peregnek, fonódnak egymásba ebben az érzékenyen, halkan megszólaló versben. Károlyi Amy egész lírája, minden egyes sora... »július 17. | 20:30A HÉT VERSE – Nagy László: Ki viszi át a SzerelmetEgy varázslatos vers az életről, szeretetről, szerelemről, tisztességről, helytállásról, kitartásról, s még oly sok mindenről, ami emberi létünk lényege. Kérdések, melyeket oly sokan, akik magyarul beszélünk, varázsigékként mormolunk; kérdések, melyekbe belekapaszkodunk, melyek... »július 10. | 20:30A HÉT VERSE – Pilinszky János: Egy szenvedély margójáraA Jelenések könyve látomását idézi Pilinszky verse (vö. 2,17). S eszünkbe jut egy 1971-ből való esszérészlet is: „…gyermekkori emlék, amikor a folyóparton kavicsot kerestünk […]. Mit is kerestünk a gyermekkor mitologikus partjain? Nyilván nem egy kavicsot, hanem a mi kavicsunkat,... »július 3. | 20:10A HÉT VERSE – Vas István: Az új TamásSzent Tamás apostol ünnepéhez kapcsolódunk Vas István költeményével, mely az evangéliumi történetnek versben való elbeszélése. Új ember születik a hitetlenség és kételkedés szakadékait megjárva, mikor az Úr így szól: „Elhoztam kezemet, hozd ide kezedet, / Sóvárgó kezedet mártsd... »június 26. | 20:30A HÉT VERSE – Petőfi Sándor: Arany LacinakA László-naphoz kapcsolódunk Petőfi kedves versével, melyet Arany János fiának írt, Szalontán, mikor az Arany családnál vendégeskedett. Mindannyiunk kedves gyerekkori emléke ez a vers, tán tudjuk kívülről is. Most, amikor ismét felidézzük, adjon örömet és derítsen jókedvre. június 19. | 20:30A HÉT VERSE – Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyénHárom évvel ezelőtt, június 20-án halt meg Kányádi Sándor. Rá emlékezünk egyik legszebb, mélységeket és magasságokat nyitogató versével, melybe mindannyian belekapaszkodhatunk reményeinkben, félelmeinkben, gyöngeségeinkben.június 12. | 20:30A HÉT VERSE – Weöres Sándor: GyerekkorJúnius szülöttétől, Weöres Sándortól választottunk verset a következő hétre. Mégpedig egy igazi gyerekkori verset, játékosat-ritmusosat, felejthetetlen szófordulatokkal és képekkel. Az idő „számolatlanságát”, gazdagságát kívánjuk kedves Olvasóinknak a ránk köszöntő nyárra.... »június 5. | 20:30A HÉT VERSE – Vasadi Péter: Az oltáriszentség„Az együgyűek sokszor azt hiszik, hogy a monstrancia a mennyország napja. Gyerekkoromban, megfogalmazhatatlanul, én is valami ilyesfélét hittem. Fölmutatása olyan volt, mint a napfölkelte” – olvashatjuk Pilinszky János naplójában. Vasadi Péter versben fogalmazta meg ugyanezt a gondolatot.... »

tovább »