Külhoni
szeptember 24. | 13:37Ma a Katolikus Magyar Bibliatársulat javára gyűjtenek a gyulafehérvári főegyházmegyébenA Szentírás üzenete terjesztésének elősegítése céljából Szentírás vasárnapján, szeptember 24-én a gyulafehérvári főegyházmegyében idén is gyűjtést szerveznek a Katolikus Magyar Bibliatársulat (KMB) javára – tájékoztatott Kovács Gergely érsek körlevelében.szeptember 22. | 11:08A szenvedések közepette tekintsünk Krisztus keresztjére – A vajdasági Versec kápolnájának búcsújaA vajdasági Versec zarándokhellyé vált hegyi kápolnájának búcsúján, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, szeptember 14-én immár hagyomány, hogy Német László SVD belgrádi metropolita érsek, nagybecskereki apostoli kormányzó mutat be szentmisét. Idén a Szent... »szeptember 22. | 9:00„Lelket adni Európának” – Gyulafehérváron tanácskozott a socioMovens tanácsadó testületeSzeptember 18. és 20. között Gyulafehérváron, az érseki palotában tanácskozott a socioMovens nemzetközi mozgalom tanácsadó testülete, melynek Kovács Gergely gyulafehérvári érsek is a tagja.szeptember 21. | 15:25Elhunyt Csedő István szentszéki tanácsos, nyugalmazott plébánosA Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye, a gyergyószentmiklósi főesperesi kerület és a rokonság nevében tudatjuk, hogy Csedő István szentszéki tanácsos, nyugalmazott plébános életének 79., papságának 49. évében, szentségekkel megerősítve 2023. szeptember 19-én visszaadta... »szeptember 21. | 14:02Hétszáz és négyszáz éves mérföldkövek a marosvásárhelyi katolikus egyházbanKettős évfordulót ünnepelt szeptember 16-án a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia közössége: hétszáz éve, 1323-ban említették először név szerint hivatalos dokumentumban az egyházközséget; Nagy Szabó Ferenc emlékíró négyszáz éve, 1623-ban építtette fel a... »szeptember 21. | 9:47A szatmári egyházmegye ifjúsági találkozóját rendezték KrasznabéltekenSzeptember 16-án Krasznabélteken tartották a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye ifjúsági találkozóját, amelyre 25 plébániáról 180 fiatal érkezett. A nap mottóját a lisszaboni ifjúsági világtalálkozótól kölcsönözték a szervezők: „Mária felkelt, és sietve útnak indult” (Lk... »szeptember 19. | 11:12Új tagokat iktattak a Máltai Lovagrendbe GyulafehérváronA gyulafehérvári székesegyházban szeptember 17-én ünnepélyes szentmise keretében a Szuverén Máltai Lovagrend tagjaivá avatták Veres Steliant, Kálnoky Mátyást és Kálnoky Vinczét. A jelöltek felesküdtek a hit védelmére, a szegények szolgálatára, és megígérték, hogy vállalják a... »szeptember 19. | 9:46A hitvalló egyház mártírjai összekötnek minket – Esterházy János-zarándoknap a felvidéki AlsóbodokonSzeptember 16-án, Isten szolgája Esterházy János halálra ítélésének 76. és elhunytának 66. évfordulóján is százak zarándokoltak a róla elnevezett alsóbodoki zarándokközpontba, ahol „A hitvalló egyház mártírjai összekötnek minket” mottóval megrendezett zarándoknap gazdag lelki... »szeptember 17. | 20:02Európai szintű ökumené Temesváron – Interjú Pál József Csaba megyéspüspökkelTemesvár Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban, és a városban november 16–18-án Együtt Európáért (Together for Europe) címmel nemzetközi rendezvényt tartanak – Pál József Csaba temesvári püspök e két téma apropóján nyilatkozott a Fokoláre mozgalom online magazinjának, az... »szeptember 15. | 12:52Az összetartozás lelkületével – Megkapta a palliumot Német László, minden szerbiai katolikus érsekeTöbb ezer zarándok gyűlt össze hálát adni a Boldogságos Szűzanyának a vajdasági Doroszlón Szűz Mária születésének ünnepén, szeptember 8-án a szentkúti búcsún. Az ünnepi szentmise keretében Santo Gangemi szerbiai nuncius átadta a palliumot Német László SVD belgrádi metropolita... »szeptember 15. | 10:36Egységben kell hirdetni az örömhírt – Böcskei László átadta a főpásztori megbízást a hitoktatóknakBöcskei László megyéspüspök szeptember 13-án a nagyváradi püspöki palotában adta át a főpásztori megbízást az egyházmegyében hitoktatóknak. Mintegy 70 helyszínen 4200 diák vallásoktatását látja el 45 hitoktató (20 világi személy és 25 pap), akik a főpásztor közvetlen... »szeptember 14. | 16:36A zetelaki templom felszentelésének századik évfordulóját ünnepeltékBő száz évvel ezelőtt a zetelakiak mertek nagyot álmodni. Közösségi összefogással, előbb Sebestyén Mózes, majd Fuchs Gusztáv plébánosok vezetésével Isten dicsőségére egy gyönyörű, impozáns templomot építettek. Szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén emlékeztek a... »szeptember 14. | 13:35Az egyházközség alapításának jubileumát és templombúcsút ünnepeltek a gyergyószentmiklósi örményekAz egyházközség megalapításának (dokumentálható) 300. évfordulóján tartotta a gyergyószentmiklósi örmény katolikus egyházközség a templom búcsúünnepét szeptember 10-én, vasárnap. Az örmény katolikus szent liturgiát Küsmődi Attila vikárius mutatta be. Igét hirdetett Kovács... »szeptember 14. | 10:30Speciális busszal támogatta a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász a kárpátaljai Szent Teréz OtthontA Veszprémi Főegyházmegye karitászszervezete egy speciális kialakítású kisbuszt és egy teherautónyi tartós élelmiszert adományozott szeptember 13-án a Nagyszőlősi Szent Teréz Rehabilitációs Otthonnak, ahol sajátos nevelési igényű gyerekek nappali gondozása folyik.szeptember 13. | 18:14Szűz Mária születésének ünnepe a csallóközi búcsújáróhelyenKisboldogasszony ünnepe alkalmából kétnapos búcsút ültek Csallóköz leghíresebb Mária-kegyhelyén, Bacsfa-Szentantalon szeptember 9–10-én. A szombati szentmise szónoka a Szécsényből érkező Barsi Balázs ferences szerzetes volt, vasárnap pedig Mohos Gábor, az Esztergom-Budapesti... »szeptember 13. | 12:17Szentjobbon adtak hálát a nagyváradi egyházmegye hívei Kisboldogasszony ünnepénSzentjobb ősi kegyhelyén, a brünni Fekete Madonna kegyképe előtt adtak hálát és kérték a Szűzanya oltalmát a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye hívei szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén. A szabadtéri szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök volt, szónoka pedig... »szeptember 12. | 15:25Soknemzetiségű zarándoklatot tartottak Kisboldogasszony ünnepe alkalmából MáriaradnánA Temesvári Római Katolikus Egyházmegye számos plébániáján őrzik még azt a sok évszázados hagyományt, hogy szeptember 8-án, a Boldogságos Szűz Mária születésének ünnepén a hívek elzarándokolnak két Mária-kegyhelyre: Máriaradnára és Máriacsiklovára. Máriaradnán az ünnepi... »szeptember 8. | 14:01A misszió áll a temesvári egyházmegye következő pasztorális évének fókuszábanA Temesvári Római Katolikus Egyházmegye szeptember 4–5-én találkozót szervezett a különböző lelkipásztori területek (Püspöki Aula, család- és felnőttpasztorációs iroda, egyházmegyei ifjúsági központ, médiairoda, a megszentelt élet intézményei, egyházi mozgalmak stb.) felelősei... »szeptember 6. | 13:58Az angliai magyar katolikusok is megünnepelték Szent István királyt LondonbanAz angliai Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Főlelkészség közössége hagyományosan szeptember első vasárnapján tartja Szent István király ünnepét. Idén szeptember 3-án került sor az ünnepi szentmisére a nyugat-londoni Brentfordban, a Szent János evangélista templomban. A mise... »szeptember 5. | 18:35Kolozsváron tartja 36. kongresszusát a Vallásszabadság Nemzetközi EgyesületeHit a megbékélésben címmel Kolozsváron tartja szeptember 4. és 6. között 36. kongresszusát a Vallásszabadság Nemzetközi Egyesülete (International Association for Religious Freedom – IARF).

tovább »