A hét verse
augusztus 6. | 20:30A HÉT VERSE – Áprily Lajos: Természet1967. augusztus 6-án halt meg Áprily Lajos. Rá emlékezünk halála 55. évfordulóján, az ő versét olvassuk, egy dallamában játékos, felező nyolcasokban íródott költeményt. Költői és emberi hitvallás fogalmazódik meg a ringató ritmusú sorokban – egy költő végső vallomása a... »július 30. | 20:30A HÉT VERSE – Kányádi Sándor: Haldoklik az öreg tanúPetőfi Sándorra emlékezünk a ma esti verssel, születésének bicentenáriumára készülve, ugyanakkor a segesvári csatatéren való eltűnésének évfordulóján. Kányádi Sándort megihlette a vén körtefa, „az öreg tanú”, aki utoljára látta verset írni a hagyomány szerint... »július 23. | 20:30A HÉT VERSE – Károlyi Amy: Születésnap1909. július 24-én született Károlyi Amy. Születésnapi versét olvassuk ezen az estén, mely oly sok mindent magába sűrít, elmond július lényegéről. A vers a -talan -telen című kötetben jelent meg.július 16. | 20:54A HÉT VERSE – Keresztes Szent János: Vers az istenirőlKármelhegyi Boldogasszony ünnepén a nagy kármelita misztikustól, Keresztes Szent Jánostól választottunk verset. „Verseit olvasni (...) annyi csak, mint egy földrészt átszelő folyókat ismerni, de nem tudni semmit a táj domborzatáról és az éghajlati jellemzőiről”– fogalmazott a... »július 9. | 20:30A HÉT VERSE – Illyés Gyula: Szomorú vigaszA cím sugallata ellenére a vigasz, melyet Illyés Gyula versbe fogalmazott, valójában cseppet sem szomorú. Az Alkalmi meditációk című ciklus egyik négysorosát ajánljuk ma este Kedves Olvasóink figyelmébe.július 2. | 20:30A HÉT VERSE – Sík Sándor: SarlósboldogasszonySík Sándor azonos című versét választottuk Sarlós Boldogasszony, „a nyár nagyasszonya napja” estéjére. Egy vers a föld szeretetéről, a földművesek legnagyobb, legszebb, legnehezebb munkájáról… hiszen az aratás adja aztán a mindennapi kenyeret az asztalunkra. Egy vers teli... »június 25. | 20:30A HÉT VERSE – Dsida Jenő: Június – Az érés dícséreteA Kalendárium Júniusát olvassuk ma este. Lassan elbúcsúzik idén is ez a hónap, de ismét elhozta az érést, mosolyogva érnek, piroslanak a gyümölcsök, és beérnek a gabonák is, megkezdődik a napokban az aratás. Hála legyen a Teremtőnek, hogy idén is adott termést. június 18. | 20:30A HÉT VERSE – Pilinszky János: TabernákulumPilinszky János e verse valami nagy, fájdalmas hiányt fogalmaz meg. Úrnapján mintha éppen erre a hiányra felelnénk: oltárokat készítünk az utcákon és kivisszük a tabernákulumból a monstranciát, benne hordozva az Úr Testét, hogy megmutassuk a világnak. El kell jutnunk a szentségházig,... »június 11. | 20:30A HÉT VERSE – John Peckham: Himnusz a SzentháromságrólJohn Peckham 13. századi canterburyi érsek himnuszát olvassuk Szentháromság vasárnapjának előestéjén. Valami nagyon egyszerűt, nagyon szépet fogalmaz meg versében e régen élt szerző a legnagyobb titokról, az örömet helyezve annak középpontjába.június 4. | 20:30A HÉT VERSE – Dsida Jenő: Psalmus HungaricusA nemzeti összetartozás napján, mely idén különleges módon éppen pünkösdszombatra, a csíksomlyói búcsú napjára esik, a június 7-én elhunyt erdélyi költő, Dsida Jenő hatalmas, megrendítő magyar himnuszát olvassuk.május 28. | 20:30A HÉT VERSE – Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekértA gyereknaphoz kapcsolódunk a ma estére választott verssel. A költő a gyerekekért fohászkodik, szétnéz a csodálatos teremtett világban, és annak elemeit, élőlényeit szólítja meg: szeressék, vigyázzák, vezessék a gyerekeket. Kérjük mi is: „vigyázz reájuk, hatalmas világ”, és... »május 21. | 20:30A HÉT VERSE – Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhőkA száz éve született Nemes Nagy Ágnes kedves versével köszöntjük az idei bodzavirágzást…május 14. | 20:30A HÉT VERSE – Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőbenAki egyszer hallotta, sose felejti el ezt a verset. Ott marad a fejben, a lélekben a dallama, a zengése; valamiféle zsongás, erős atmoszféra, amit képes felidézni bármely sorának egy foszlánya. És minden tavasszal megszólal… május 7. | 20:20A HÉT VERSE – Károlyi Amy: KertKárolyi Amyhoz csatlakozunk az e hétre választott verssel; a téma örök: a kert dicsérete.április 30. | 20:30A HÉT VERSE – Paul Claudel: Délben a SzűzanyánálÚjra májusra, a Szűzanya hónapjára virradunk holnap. A Szűzanyát köszöntjük a ma esti verssel, melyet az 1901. május 1-jén született Szerb Antal híres, Száz vers című antológiájából választottunk.április 23. | 20:30A HÉT VERSE – Kányádi Sándor: Egy csokor orgona melléEgy vers központozás, mondatokra tagolás nélkül: számos olvasati lehetőséget kínálva. Kányádi Sándor így köszöntötte egykor költőtársát, a Szent György napján született Jékely Zoltánt; a nagy előd, a humanista erdélyi tudós, Szenczi Molnár Albert dicséretét zengve. Idén is... »április 16. | 20:30A HÉT VERSE – Pilinszky János: IntroituszPilinszky Introitusza ugyanazt teszi, amit a szentmise kezdőéneke, az introitus: bevezet az ünnep misztériumába. Kérdései mind a Bárányra mutatnak. Mert egyedül Ő az, „ki nem fél közülünk”. A megölt, de harmadnapra föltámadt Bárány, aki végül „trónra száll. És megnyitja... »április 9. | 20:30A HÉT VERSE – Juhász Gyula: Az utolsó vacsoraA nagyhétre választottunk verset ezúttal. Menjünk, üljünk le az apostolok közé, ama vacsoraasztal mellé. És merüljünk el az Úr csöndjében és békéjében.április 2. | 20:30A HÉT VERSE – Kosztolányi Dezső: Azon az éjjel„Azon az éjjel…”, tizenhét évvel ezelőtt ezen az estén halt meg II. János Pál pápa. Generációk jóságos, szeretett, tiszteletbeli nagyapja; egy világ kísérte haláltusáját. Kosztolányi Dezső versével emlékezünk – a Szegény kisgyermek panaszaiból.március 26. | 20:30A HÉT VERSE – Sík Sándor: Dalolj, ne félj!„Meleg a nap és hűvös szellők fújnak… Meleg a nap, és énekel a költő.” Énekel a költő tavaszról, megújulásról, hitről, reményről, az Ige megfoganásáról a szívben; s dalra biztatja költőtársát is. Sík Sándor Reményik Sándornak ajánlott versét olvassuk.

tovább »