A hét verse
június 8. | 20:30A HÉT VERSE – Weöres Sándor: ÜdvösségWeöres Sándor „szeretethimnuszát” olvassuk ezúttal. A költő hitet tesz amellett, hogy az életnek értelmet a szeretet ad. Csak az, aki szeret, ismerheti meg az üdvösséget.június 1. | 20:30A HÉT VERSE – Vasadi Péter: Átitattál engem Úrnapjához is kapcsolódunk a ma estére választott verssel. Ezúttal egy születésnapos költőtől, Vasadi Pétertől olvasunk Istent megszólító, az Istentől való megérintettséget kifejezni próbáló gyönyörű sorokat. „A békességnek titkos öblei”-ből beszél a művész, szavakat... »május 25. | 20:30A HÉT VERSE – Szabó Lőrinc: Egy Volt a VilágA gyerekkor… amikor rend volt, amikor még minden egységben volt. Erre emlékezik vissza a költő és ezt keresi mindig újra és újra felnőttként is, az imák és csodák korát, a minden emberrel való mély egységet, a hajdani tenger-létet a felnőttkor sziget-létében. A Tücsökzene. Rajzok... »május 18. | 20:30A HÉT VERSE – Dsida Jenő: Pünkösdi várakozásA várakozás egyre erősebb, egyre feszültebb, a beteljesedés egyre közelebb van… Így közelít az ünnep titkához Dsida Jenő száz évvel ezelőtt született verse. május 11. | 20:30A HÉT VERSE – Kányádi Sándor: Két nyárfaA 95 éve született Kányádi Sándortól választottunk ezúttal verset. Gyönyörűszép sorokat olvasunk a szeretetről, az együvé tartozásról.május 4. | 20:30A HÉT VERSE – József Attila: MamaJózsef Attila klasszikusát választottuk anyák napja alkalmából. Fogadják szeretettel! április 27. | 20:30A HÉT VERSE – Karol Wojtyła: Az alapTíz évvel ezelőtt, 2014. április 27-én avatták szentté Rómában II. János Pált és XXIII. Jánost. A lengyel pápa versét olvassuk a két szent pápa ünnepének évfordulóján; az Egyház című ciklusból, a sziklaalapról, Péter és utódai küldetéséről az Örök Városban és a... »április 20. | 20:30A HÉT VERSE – Tóth Árpád: Áprilisi capriccioTalán szokatlan ez a hang Tóth Árpádtól, s mégis igazán az övé: csupa dallam, csupa rímes szép játék; igazi tavaszi-áprilisi öröm szólal meg e versből, mely a címévé tett zeneműhöz híven intenzív, virtuóz, szeszélyes és tréfás. április 13. | 20:30A HÉT VERSE – Áprily Lajos: Fénylik a hegyFénnyel, örömmel teli verset olvasunk, Áprily Lajostól. Csupán négy sor, de benne van az öröm titka: a bátran a fény felé forduló szívről tanít. Ki kell nyitni a szívet, megmutatni, és átadni. április 6. | 20:30A HÉT VERSE – Juhász Gyula: Imádság a gyűlölködőkértJuhász Gyula születésének és halálának évfordulója egyaránt ezekre a napokra esik. Tőle választottunk verset erre az estére, mégpedig irgalomkérő imádságot – az isteni irgalmasság ünnepének előestéjén.március 30. | 20:30A HÉT VERSE – Nagy László: Pirosodik húsvét„Nagyszombat sugároz / a feltámadáshoz, / selyem-zászlók akadoznak / bimbózó faághoz.” Idei húsvéti versünket az a lendület, sőt iram járja át, mely annyira sajátja Nagy László költészetének. Áradnak a szavak, a verssorok, s ez a szépséges tavaszi áradás a szent három napon... »március 23. | 20:30A HÉT VERSE – Juhász Gyula: Az utolsó vacsoránHolnap, virágvasárnap elkezdődik a nagyhét, belépünk Urunk szenvedésének misztériumába. Elkísérjük Őt az utolsó vacsora termétől egészen a Golgotáig. Hogy végül megérkezzünk a legnagyobb ünnepbe, és megállhassunk az üres sír előtt. Juhász Gyula versét ajánljuk ezen az estén.... »március 16. | 20:30A HÉT VERSE – Weöres Sándor: JubilusIgazi ünnepi verset választottunk ezúttal. Weöres Sándor Első szimfóniájából olvassuk a varázslatos tavaszi tételt. Benne van minden, ami tavasz: ujjongó öröm, sőt féktelen jókedv, nyugtalanság. Minden él, fénylik, dalol, röpül – minden, ami mulandó. Az öröm a halandók... »március 9. | 20:30A HÉT VERSE – Nemes Nagy Ágnes: ElmélkedveBűnbánati, hinni vágyó, a hitet és a föloldozást óhajtó és kereső alkotás Nemes Nagy Ágnes e költeménye, mely nagyböjti versként is olvasható. Segítsen nekünk is összekulcsolni kezeinket, összefonni ujjainkat, és kimondani a szavakat, melyek szorítják a lelkünket.március 2. | 20:30A HÉT VERSE – Arany János: Formai nyűgEgy zseniális kis remeket választottunk ezúttal a március 2-án született Arany Jánostól. A disztichonban megfogalmazott jótanács nem csak költőknek szól… Egyúttal köszönjük szépen hűségüket, hiszen immár öt éve olvasunk együtt verseket hétről hétre.február 24. | 20:30A HÉT VERSE – Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz1836-ban ezen a napon, február 24-én halt meg Berzsenyi Dániel. Az évfordulón az ő versei közül választottunk. A versnyelv kétszázéves, az üzenet nagyon is aktuális. Mit sem változott a világ: forrong azóta is, most is. És a lélek az, mely „csuda dolgokat” tenni képes!február 17. | 20:30A HÉT VERSE – Pilinszky János: PedigA ma esti vers a lét nagy feladataira figyelmeztet: lankadatlan éberségre, szüntelen önvizsgálatra. Ahogy az egyik esszében olvassuk: „…a bűnt a teremtett világ legsúlyosabb kövének tartjuk, s még a legszentebb szívnek is egy életen át kell virrasztania a vele való harcban.” A... »február 10. | 20:30A HÉT VERSE – Radnóti Miklós: Levél a hitveshezKétszeresen is időszerű ez a nyolcvan évvel ezelőtt született, és azóta halhatatlanná vált vers. Jövő héten újra a házasság, a kölcsönös szeretet és hűség életre szóló köteléke kerül a fókuszba. Emellett egy kerek évforduló is emlékezésre szólít: tíz évvel ezelőtt halt... »február 3. | 20:30A HÉT VERSE – Babits Mihály: BalázsolásSzent Balázs liturgikus emléknapján Babits Mihály ikonikus versét lapoztuk fel és ajánljuk figyelmükbe. A súlyos beteg ember a gyerekkori élményt fölidézve égi segítségért folyamodik fájdalmai közepette. S végül már nem is a gyógyuláshoz, de a titokzatos, fölfoghatatlan halálhoz... »január 27. | 20:30A HÉT VERSE – Victor Hugo: Az éj, az éj, az éjNégy évvel ezelőtt Balfon jártunk. Néma volt a táj, néma a temető, néma a hely, ahol majd’ nyolcvan évvel ezelőtt embereket gyilkoltak meg. A ma esti vers, melyet Szerb Antal híres, Száz vers című antológiájából választottunk, mintha ennek a dermedt némaságnak éppen az... »

tovább »