A hét verse
december 3. | 20:30A HÉT VERSE – Beney Zsuzsa: Hogyan vártalak?Advent várakozó, szép napjait éljük. Csatlakozzunk a Szűzanyához az ő áldott várakozásában. Hogyan várja az anya a gyermekét, a gyermeke születését? Erre válaszol versben a költő.november 26. | 20:30A HÉT VERSE – Kányádi Sándor: Elmaradt találkozás Pilinszky JánossalEgy év telt el azóta, hogy a századik évfordulót megünnepeltük – 101 éve született Pilinszky János. Az alig tíz évvel fiatalabb pályatárs versét olvassuk. Tiszteletét fejezi ki a költő előtt, önmagát játékosan-ironikusan kisebbítve. Felejthetetlen hang, felejthetetlen... »november 19. | 20:30A HÉT VERSE – Reményik Sándor: Bánk bán utolsó monológja„Tragédiák, vihar-sorsok felett / Húnyt szemmel egy csillagot keresek” – mondatja Reményik Sándor a „zavargó, véres árnyak” közt gyötrődő Bánkkal. És a bán meglátja a fényes csillagot, „egy kicsi-kis leányka-csillagot”, mely visszasugárzik hazájára a messzi idegen földről... »november 12. | 20:40A HÉT VERSE – Márai Sándor: Halotti beszéd1844. november 13-án törvény által államnyelvvé nyilvánították a magyar nyelvet. A Magyar Országgyűlés 2011-ben fogadta el a határozatot, melynek értelmében november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánította. Anyanyelvünkért mondunk hálát a ma esti verssel, csatlakozva egyszersmind... »november 5. | 20:30A HÉT VERSE – Babits Mihály: Imre hercegNem átok, nem bosszú, hanem bölcs alázat – erre tanította fiát Szent István királyunk. És Imre herceg méltón viselte küldetését: „Szelidséged harcnál győzedelmesebb, / jég szemérmed világi tüznél tüzesebb” – olvassuk Babits Szent Imre-versében, mely alcíme szerint históriás... »október 29. | 20:30A HÉT VERSE – Gárdonyi Géza: Ne félj!Száz éve, 1922. október 30-án halt meg Gárdonyi Géza. Regényein generációk nőnek fel, de talán kevésbé ismert, hogy verseket is írt. Ne félj! című költeményével kapcsolódunk az előttünk álló ünnepekhez is. A november eleji csöndes napokban, elhunyt szeretteinkre emlékezve... »október 22. | 20:30A HÉT VERSE – Juhász Gyula: Arany estéjePontosan 140 évvel ezelőtt, 1882. október 22-én halt meg Arany János. Rá emlékezünk Juhász Gyula versével, mely éppen a búcsúzó időt, azt az októbert, azt az őszt idézi elénk, mikor „lassan lejárt a hamvas homokóra”… E csöndes, szép szonett minden sora arra biztat, hogy el ne... »október 15. | 20:30A HÉT VERSE – Weöres Sándor: Alkonyi felhők„Gyémánt-fényességű” dalt olvasunk Weöres Sándortól. Valóban mindössze csak annyit mondana, hogy megered az eső? Ki-ki számára többet, súlyos veszteségeket, gyászt hordozhat a verszáró zokognak szó… Olvassuk a verset, a négy gyönyörű, ringató hexametert, és örüljünk,... »október 8. | 20:30A HÉT VERSE – Vörösmarty Mihály: Kis gyermek halálára„Csodáljuk művésziességét és emelkedettségét, mely a porból fölfelé ragad. Csodáljuk a »Kis gyermek halálára« áttetsző tisztaságát…” – Kosztolányi Dezső szavaival ajánljuk ma estére választott versünket, melyet Vörösmarty a Perczel család gyermekének halálakor írt... »október 1. | 20:30A HÉT VERSE – Rainer Maria Rilke: A zenéhezYehudi Menuhin hegedűművész kezdeményezésére az UNESCO október 1-jét a zene világnapjává nyilvánította 1975-ben. E világnaphoz kapcsolódunk ma este. Rilke a zene titkát próbálja versbe foglalni, azt a varázslatot, ahogy a nyelveken túl a zene képes összekötni minden embert. „Tőlünk... »szeptember 24. | 20:30A HÉT VERSE – Himnusz Szent GellértrőlSzent Gellért püspök ünnepén himnuszát olvassuk a zsolozsmából. Az esti dicsérethez tartozó költemény először összefoglalja a vértanú életét, néhány verssorba sűrítve a lényeget, majd Krisztushoz fordul, vértanúja érdemeiért kér bűnbocsánatot mindannyiunk számára, végül –... »szeptember 17. | 20:30A HÉT VERSE – Nagy Gáspár: Tamási Áron sírjánálA 125 éve született Tamási Áronra emlékezünk. A választott vers, a cím sugallata ellenére nem sirató, hanem játékos felidézése az életműnek, és nemcsak annak, hanem a székely folklórnak is. Jánosi Zoltán szavaival: „imitált népköltészeti beszéd”; Nagy Gáspár költészetének... »szeptember 10. | 20:00A HÉT VERSE – Babits Mihály: A Gyémántszóró asszonyA 80 éve elhunyt Móricz Zsigmondra emlékezünk Babits Mihály versével. A költemény a Nyugatban jelent meg 1924-ben. A benne szereplő allegória, bár a Trianon sokkját hordozó, azt el nem bíró hazát jeleníti meg, időtől, kortól függetlenül érvényes és aktuális lehet; vonatkoztatjuk... »szeptember 3. | 20:30A HÉT VERSE – Kányádi Sándor: Ne szállj el…Kisasszony napja közeledvén, mely a népi megfigyelések szerint a fecskék útrakelésének ideje, Kányádi Sándornak a madarat megszólító versét olvassuk. Bizonygatnánk a költővel, hogy még nem ment el, még itt van a nyár, még velünk maradhat a kedves fecskemadár… Ám ha mégis mennie... »augusztus 27. | 20:30A HÉT VERSE – Nemes Nagy Ágnes: Kiáltva1991. augusztus 23-án halt meg Nemes Nagy Ágnes. Rá emlékezünk ezen az augusztus végi estén ezzel a hitért kiáltó, megrendítő verssel. A költő irgalmat kér Istentől, magát hitetlennek nevezi, de közben kimondja a hit legalapvetőbb vallomását: „Hisz él az Embernek Fia.”augusztus 20. | 20:30A HÉT VERSE – Himnusz Szent István királyról„Gaude, mater Hungaria…”; „Örvendj, magyar hon, jó anya…” Igen régi, 13. századi himnuszt olvasunk Szent István királyunk ünnepén. Az eredeti latin szöveget Csanád Béla fordította magyarra. Örvendezzünk ezen a fényes napon!augusztus 13. | 20:30A HÉT VERSE – Nagy László: Szárnyak zenéjeA Nagy László költői nyelvét olyannyira jellemző iram, lendület, felfokozottság, látomásosság fedezhető fel mára választott versünkben is. Ellentétek feszítette, mégis életigenlő, a harmóniát kereső ember vallomása a Szárnyak zenéje. Tudjuk, „törvény szerint / betölti... »augusztus 6. | 20:30A HÉT VERSE – Áprily Lajos: Természet1967. augusztus 6-án halt meg Áprily Lajos. Rá emlékezünk halála 55. évfordulóján, az ő versét olvassuk, egy dallamában játékos, felező nyolcasokban íródott költeményt. Költői és emberi hitvallás fogalmazódik meg a ringató ritmusú sorokban – egy költő végső vallomása a... »július 30. | 20:30A HÉT VERSE – Kányádi Sándor: Haldoklik az öreg tanúPetőfi Sándorra emlékezünk a ma esti verssel, születésének bicentenáriumára készülve, ugyanakkor a segesvári csatatéren való eltűnésének évfordulóján. Kányádi Sándort megihlette a vén körtefa, „az öreg tanú”, aki utoljára látta verset írni a hagyomány szerint... »július 23. | 20:30A HÉT VERSE – Károlyi Amy: Születésnap1909. július 24-én született Károlyi Amy. Születésnapi versét olvassuk ezen az estén, mely oly sok mindent magába sűrít, elmond július lényegéről. A vers a -talan -telen című kötetben jelent meg.

tovább »