A hét verse
február 17. | 20:30A HÉT VERSE – Pilinszky János: PedigA ma esti vers a lét nagy feladataira figyelmeztet: lankadatlan éberségre, szüntelen önvizsgálatra. Ahogy az egyik esszében olvassuk: „…a bűnt a teremtett világ legsúlyosabb kövének tartjuk, s még a legszentebb szívnek is egy életen át kell virrasztania a vele való harcban.” A... »február 10. | 20:30A HÉT VERSE – Radnóti Miklós: Levél a hitveshezKétszeresen is időszerű ez a nyolcvan évvel ezelőtt született, és azóta halhatatlanná vált vers. Jövő héten újra a házasság, a kölcsönös szeretet és hűség életre szóló köteléke kerül a fókuszba. Emellett egy kerek évforduló is emlékezésre szólít: tíz évvel ezelőtt halt... »február 3. | 20:30A HÉT VERSE – Babits Mihály: BalázsolásSzent Balázs liturgikus emléknapján Babits Mihály ikonikus versét lapoztuk fel és ajánljuk figyelmükbe. A súlyos beteg ember a gyerekkori élményt fölidézve égi segítségért folyamodik fájdalmai közepette. S végül már nem is a gyógyuláshoz, de a titokzatos, fölfoghatatlan halálhoz... »január 27. | 20:30A HÉT VERSE – Victor Hugo: Az éj, az éj, az éjNégy évvel ezelőtt Balfon jártunk. Néma volt a táj, néma a temető, néma a hely, ahol majd’ nyolcvan évvel ezelőtt embereket gyilkoltak meg. A ma esti vers, melyet Szerb Antal híres, Száz vers című antológiájából választottunk, mintha ennek a dermedt némaságnak éppen az... »január 20. | 20:30A HÉT VERSE – Nemes Nagy Ágnes: DiófaIsmét egy fa-vers Nemes Nagy Ágnestől. A költőtől, aki tudta, hogy tanulni kell a fákat. Feléjük fordult, belőlük merített, párbeszédet folytatott velük; a hasonlóságot, sőt az azonosságot kereste az emberlét és a fák léte között. És meg is találta; nemcsak enyhületet és támaszt... »január 13. | 20:30A HÉT VERSE – Pilinszky János: Téli ég alattKorai verset olvasunk ezúttal Pilinszky Jánostól. E verseit ritkábban idézzük; van bennük valami állandóság: a visszatérő metaforák, mint az éjszaka, a tél, a nagy távolságok, melyek a hiábavaló keresés, az üresség, árvaság, szomorúság kifejezői. De mindezek mögött mindig, újra... »január 6. | 20:30A HÉT VERSE – József Attila: Betlehemi királyokJózsef Attila klasszikusát olvassuk vízkereszt ünnepének estéjén. Fogadják szeretettel!december 30. | 20:30A HÉT VERSE – Arany János: Alkalmi vers„Adjon Isten, ami nincs, / Ez uj esztendőben.” Arany János versével kívánunk Istentől áldott, boldog, eredményes új esztendőt minden kedves Olvasónknak!december 23. | 20:30A HÉT VERSE – Ady Endre: Kis, karácsonyi ének140 évvel ezelőtt dúdolgatta így mára már klasszikussá vált kis karácsonyi énekét egy magyar költő… Álljunk ki mi is „Isten-dícséretre” a költővel, a pásztorokkal és a három királyokkal, s tegyünk meg mindent a kis Jézusért, így igazoljuk szerelmünket az Úrnak – 2023... »december 16. | 20:30A HÉT VERSE – Nemes Nagy Ágnes: LélegzetSzinte halljuk már az angyalruhák lobogását… oly közel az ünnep. Nemes Nagy Ágnes versét ünnepre készítő versként is olvashatjuk. A lélegző, a létet teljességében megtapasztalni akaró, tisztulni vágyó ember a fák felé fordul, tanulja őket, tanulja tőlük a létet és a végtelen... »december 9. | 20:30A HÉT VERSE – Jékely Zoltán: Petőfi utolsó dalaA bicentenáriumi év vége felé közeledve Jékely Zoltántól választottunk Petőfi-verset. A költőutód száz, pontosabban kilencvenkilenc év múltán újra megszólaltatta Petőfit. A halott költő a tömegsír némaságából beszél, s önmagához hűen mi más is lehetne „utolsó dala”…:... »december 2. | 20:30A HÉT VERSE – Pilinszky János: KegyelemKegyelemben lenni: a ráhagyatkozás biztonságában, bizalomban, megajándékozottságunk állandó tudatában lenni. A kegyelem belső béke. Van-e irodalmunkban szebb, sűrűbb, teljesebb megfogalmazása és elgondolása e versnél annak, hogy mi is a kegyelem? Pilinszky János versével kívánunk... »november 25. | 20:30A HÉT VERSE – Babits Mihály: Zsoltár férfihangra140 évvel ezelőtt, 1883. november 26-án született Babits Mihály. A kerek évfordulón az ő versét olvassuk. A férfi a léte értelmét, miértjét keresi, s nagyszerű, titokzatos, misztikus választ és vigaszt talál: a mindenségben minden érte van, az emberért, Isten akarta őt, a létét.... »november 18. | 20:30A HÉT VERSE – Szabó Magda: Állj köztem s a világ közöttA ma estére választott vers olvasható szerelmes versként, de éppúgy istenes versként is. Megszólíthatjuk a vers soraival az életadó Urat, álljon köztünk s a vad világ között, védelmezzen, mikor ősz van, a hegyek komorulnak, és télbe, fagyba fordul lassan körülöttünk a... »november 11. | 20:30A HÉT VERSE – Himnusz Szent MártonrólSzent Márton előtt tisztelgünk liturgikus emléknapján. A reggeli dicséret himnuszát választottunk, melyben azt kérjük a szent püspöktől, hogy újítsa meg köztünk tetteit, s az üdv ruháját adja nekünk, amint egykor köntösét a didergő koldusra borította.november 4. | 20:30A HÉT VERSE – Károlyi Amy: GyertyákNovember első nyolcadára való verset választottunk ma estére. Életünk gyertyaláng… gyertyafény az emberélet… Egymásba fonódó metaforákból, s egy ismétlődő tételmondatból épül fel Károlyi Amy verse.október 28. | 20:50A HÉT VERSE – Szabó Lőrinc: BárhovaA Huszonhatodik év című ciklus 74. darabját választottuk ma este, előretekintve a következő hétre, november első napjaira, mikor halott szeretteinkre emlékezünk, s a hosszú útra gondolunk, a túlsó partra, s a szeretetnek a halállal szemben is erős, elszakíthatatlan, örök... »október 21. | 20:30A HÉT VERSE – Arany János: EpilogusArany János halálának évfordulójához kapcsolódunk mai versünkkel. Az Epilogus megkapó ars poetica az Őszikék közül, az örök kételkedőtől, az egyik legnagyobb magyar költőtől.október 14. | 20:30A HÉT VERSE – Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangraA Nyugatban 1915-ben jelent meg a vers, melyet ma este olvasunk. Békeóhajtás Babits Mihálytól. A költő az ártatlanok ajkára, szájába adja a béke énekét. Kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli: Béke!október 7. | 20:30A HÉT VERSE – 116. zsoltárŐsi szavak a bizalomról, arról, hogy az Úr megoltalmazza azokat, akiket szeret, és akik bíznak benne. Életet ad nekik mindörökké. E zsoltár első fele a zsolozsmában a II. hét péntekének Esti dicséretében szerepel, 114. zsoltárként, Hálaadás címmel.

tovább »