A hét verse
május 21. | 20:30A HÉT VERSE – Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhőkA száz éve született Nemes Nagy Ágnes kedves versével köszöntjük az idei bodzavirágzást…május 14. | 20:30A HÉT VERSE – Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőbenAki egyszer hallotta, sose felejti el ezt a verset. Ott marad a fejben, a lélekben a dallama, a zengése; valamiféle zsongás, erős atmoszféra, amit képes felidézni bármely sorának egy foszlánya. És minden tavasszal megszólal… május 7. | 20:20A HÉT VERSE – Károlyi Amy: KertKárolyi Amyhoz csatlakozunk az e hétre választott verssel; a téma örök: a kert dicsérete.április 30. | 20:30A HÉT VERSE – Paul Claudel: Délben a SzűzanyánálÚjra májusra, a Szűzanya hónapjára virradunk holnap. A Szűzanyát köszöntjük a ma esti verssel, melyet az 1901. május 1-jén született Szerb Antal híres, Száz vers című antológiájából választottunk.április 23. | 20:30A HÉT VERSE – Kányádi Sándor: Egy csokor orgona melléEgy vers központozás, mondatokra tagolás nélkül: számos olvasati lehetőséget kínálva. Kányádi Sándor így köszöntötte egykor költőtársát, a Szent György napján született Jékely Zoltánt; a nagy előd, a humanista erdélyi tudós, Szenczi Molnár Albert dicséretét zengve. Idén is... »április 16. | 20:30A HÉT VERSE – Pilinszky János: IntroituszPilinszky Introitusza ugyanazt teszi, amit a szentmise kezdőéneke, az introitus: bevezet az ünnep misztériumába. Kérdései mind a Bárányra mutatnak. Mert egyedül Ő az, „ki nem fél közülünk”. A megölt, de harmadnapra föltámadt Bárány, aki végül „trónra száll. És megnyitja... »április 9. | 20:30A HÉT VERSE – Juhász Gyula: Az utolsó vacsoraA nagyhétre választottunk verset ezúttal. Menjünk, üljünk le az apostolok közé, ama vacsoraasztal mellé. És merüljünk el az Úr csöndjében és békéjében.április 2. | 20:30A HÉT VERSE – Kosztolányi Dezső: Azon az éjjel„Azon az éjjel…”, tizenhét évvel ezelőtt ezen az estén halt meg II. János Pál pápa. Generációk jóságos, szeretett, tiszteletbeli nagyapja; egy világ kísérte haláltusáját. Kosztolányi Dezső versével emlékezünk – a Szegény kisgyermek panaszaiból.március 26. | 20:30A HÉT VERSE – Sík Sándor: Dalolj, ne félj!„Meleg a nap és hűvös szellők fújnak… Meleg a nap, és énekel a költő.” Énekel a költő tavaszról, megújulásról, hitről, reményről, az Ige megfoganásáról a szívben; s dalra biztatja költőtársát is. Sík Sándor Reményik Sándornak ajánlott versét olvassuk.március 19. | 20:56A HÉT VERSE – Reményik Sándor: József, az ács, az Istennel beszélReményik Sándor versét választottuk Szent József ünnepének estéjére. József imádkozik, a Magasságos Istenhez szól, akit e közben a karjában tart… Az Istenhez beszél, de a világ felé hallgat, őrizve a misztériumot. Egy szavát sem őrizte meg az evangélium. A költő megálmodta... »március 12. | 20:30A HÉT VERSE – Petőfi Sándor: A virágnak megtiltani nem lehet...Kikeletet várva, nemzeti ünnepre készülve Petőfi Sándortól választottunk verset. Egy dalt, mely szinte már óda, és amelyet mindannyian ismerünk. A beszélő egy szerelmes parasztlegény, aki csodálatosan egyszerűen és tisztán fejezi ki érzelmeit. A másik titok a vers zeneiségében van:... »március 5. | 20:30A HÉT VERSE – Radnóti Miklós: Himnusz a békérőlA „tünde fényt”, a „futó reménységet” szólítja meg a költő – még nincs háború, de már a békéért kiált 1938-ban. Kiáltása nem veszített érvényéből, sem erejéből. „Ó, jöjj el már te szellős március!” – kiáltjuk mi is vele, tavaszt várva „e háboruk perzselte... »február 26. | 20:30A HÉT VERSE – Arany János: Tamburás öreg úrFarsang farkán, tavaszt várva, Arany János 205. születésnapjára készülve választottunk ezúttal verset. Az Őszikék egyik remekét, mely az öreg Arany felejthetetlen, iróniával, keserű kacagással teli önarcképe. Péterfy Jenő szavaival: „pompás zsánerkép”; „…csendes, mély... »február 19. | 20:30A HÉT VERSE – Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi, a táborozáskorOlyan szerzőtől választottunk verset ezúttal, akinek műveit talán ritkábban forgatjuk. Zsuzsanna-nap estéjén Csokonai jól ismert népies helyzetdalát olvassuk, mely az iskolapadba, irodalomórákra röpít vissza, holott korántsem szabad bezárni az iskolafalak közé.február 12. | 20:30A HÉT VERSE – Áprily Lajos: Az esküvőVers a család szentségéről, az élőket és holtakat összekötő titokzatos, múlhatatlan és elszakíthatatlan szeretet-kötelékekről...február 5. | 20:30A HÉT VERSE – Beney Zsuzsa: TélA 2003–2004-es Tél című ciklusból válogattunk néhány darabot erre az estére. A japán haikuk nyomán született rövidversekben megjelenő téli táj metafora. Érzékeny, halk híradások e sorok a lélek tájairól.január 29. | 20:30A HÉT VERSE – Károlyi Amy: A szenvedőkVersei tanúsága szerint az ablakot mint erős, éles határvonalat szemlélte Károlyi Amy; mint mezsgyét, mely elválasztja a „kint”-et a „bent”-től, a körülhatárolt, uralt teret a határtalan mindenségtől. Ám jól tudta a költő azt is, hogy HIÁBA minden törekvés vagy ideológia, a... »január 22. | 20:30A HÉT VERSE – Weöres Sándor: BoleroBolero című versében Weöres Sándor megindítóan, békébe ringatva beszél arról az útról, melyre mindannyian rálépünk egyszer; amelyen ő maga éppen harminchárom évvel ezelőtt indult el.január 15. | 20:30A HÉT VERSE – Sík Sándor: ÁldásA száz évvel ezelőtt íródott Áldás. Költemény az Istenről és lélekről című versciklus hetedik darabját választottuk erre az estére. Benne Isten beszél, aki magához vonja az embert, szüntelenül, mert lefoglalt minket – megpecsételt örökös szomjúsággal, örökös vággyal... »január 8. | 20:30A HÉT VERSE – Nemes Nagy Ágnes: MadárEzúttal a száz évvel ezelőtt született Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött verseit lapoztuk föl. A Madár című vers hitvallás – a művész, bármily súlyos és nehéz, ellökné inkább, menekülne előle, de nem teheti, vállalja, viszi a rá rótt sorsot.

tovább »