Általános kihallgatás/katekézis
május 24. | 15:35Ferenc pápa katekézise: Ha elesünk, keljünk fel, és hirdessük tovább az evangéliumot!Május 24-én a Szentatya folytatta az evangelizáció iránti szenvedélyről és a hívők apostoli buzgóságáról szóló katekézissorozatát. Ezúttal Kim Taegon Szent András tanúságtételéről elmélkedett. május 17. | 15:26Ferenc pápa: Adja meg az Úr mindannyiunknak az evangelizálás örömét!A Szentatya folytatta az evangelizáció iránti szenvedélyről, a hívők apostoli buzgóságáról szóló katekézissorozatát május 17-én. A tanúságtevők sorában ezen alkalommal Xavéri Szent Ferenc alakját állította a hívők elé. Beszédében a jézusi örömhír továbbadására biztatott... »május 17. | 13:33A pápa köszöntötte a Szombathelyi Egyházmegye Batthyány-Strattmann László-zarándoklata résztvevőitA Szombathelyi Egyházmegyéből 250 zarándok, valamint a Batthyány családból közel száz családtag érkezett Rómába a Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának 20. évfordulója alkalmából május 15. és 19. között zajló egyházmegyei zarándoklatra.május 10. | 17:50Ferenc pápa: A kopt pápa látogatása segítse az egymással való testvéri közösség növekedését!Május 10-én szerdán a délelőtti általános kihallgatás keretében a Szent Péter téren egybegyűlt hívők és zarándokok nem a Szentatya katekézisét hallgatták meg, hanem tanúi lehettek Ferenc pápa és II. Tavadrosz alexandriai pápa, kopt pátriárka találkozásának. május 3. | 12:26Ferenc pápa: Erős gyökerekkel rendelkezik a magyar nép, hídépítőnek kell lennie! Május 3-án, a Szent Péter téren tartott délelőtti általános kihallgatáson a Szentatya felidézte magyarországi útját. A köszönetmondás mellett arra biztatta a magyarokat, hogy maradjanak hűek gyökereikhez, és kövessék szentjeik üzenetét. Külön kiemelte elkötelezettségüket az... »április 26. | 18:44Ferenc pápa katekézise: Imájukkal a szemlélődő szerzetesek tartják fenn az Egyház misszióját!Április 26-án délelőtt általános kihallgatást tartott a Szentatya a Szent Péter téren. Folytatta az evangelizáció iránti szenvedélyről, a hívők apostoli buzgóságáról szóló a katekézissorozatát. Olasz nyelvű beszédének témája a monasztikus szerzetesek tanúságtétele,... »április 19. | 18:51Ferenc pápa katekézise: Készen kell lennünk életünket adni Istenért és testvéreinkértÁprilis 19-én a Szentatya folytatta az evangelizáció iránti szenvedélyről és a hívők apostoli buzgóságáról szóló katekézissorozatát. Beszédében a vértanúk tündöklő tanúságtételére irányította a figyelmet.április 12. | 20:58Ferenc pápa katekézise: Nem keresztény az, aki nem indul el, hogy hirdesse a jó hírt!Április 12-én a Szentatya folytatta az evangelizáció iránti szenvedélyről szóló katekézissorozatát. Olasz nyelvű beszédében Szent Pál gondolatait felhasználva elmélkedett az örömhírhirdetés iránti készségről: ez adja meg a lelki harchoz szükséges szilárdságot és biztosságot. Az... »április 5. | 20:58Ferenc pápa katekézise: Segítsd a csüggedőket, így benned is újraéled majd a reményÁprilis 5-én a Szentatya a nagyhéthez kapcsolódva katekézisében a Megfeszített Jézusról elmélkedett. Ahogyan Jézus kínszenvedését és halálát a feltámadás követte, ahogyan a megaláztatást a megdicsőülés követte, úgy a mi életünkben is a sebek, a „halálok” a remény... »március 29. | 20:26Ferenc pápa katekézise: Ne díszkeresztény, hanem szent keresztény légy!A Szentatya folytatta az evangelizáció iránti szenvedélyről, a hívők apostoli buzgóságáról szóló katekézissorozatát március 29-én a Szent Péter téren tartott általános kihallgatás keretében. Ezekben a hetekben olyan személyeket vesz sorra, akik tündöklő tanúi voltak ennek a... »március 22. | 17:51Ferenc pápa katekézise: Az Egyháznak először önmagát kell evangelizálnia!Március 22-én a Szentatya folytatta az evangelizáció iránti szenvedélyről szóló katekéziseit. Elmélkedésében VI. Pál pápának az Evangelii nuntiandi kezdetű apostoli buzdítására irányította a figyelmet. Beszédének középpontjában az evangelizáció első formája, a tanúságtétel... »március 15. | 16:35Ferenc pápa katekézise: A keresztény hívő alázatos apostol és nem hiú törtető!Március 15-én délelőtt a Szentatya folytatta az evangelizáció iránti szenvedélyről szóló katekézissorozatát. A II. Vatikáni Zsinat tanításából kiindulva azt boncolgatta, hogy mit jelent apostolnak lenni egy apostoli Egyházban.március 8. | 20:58Ferenc pápa katekézise: Az evangélium továbbadása minden keresztény feladata!Március 8-án délelőtt a Szentatya folytatta az evangelizáció iránti szenvedélyről és az apostoli buzgóságról szóló katekézissorozatát. A II. Vatikáni Zsinat erre vonatkozó tanítása alapján az evangelizációról mint egyházi szolgálatról elmélkedett.február 22. | 20:59Ferenc pápa katekézise: A szervezettség nem elég: a Lélek az, aki életet ad az Egyháznak!Február 22-én a Szentatya folytatta az evangelizáció iránti szenvedélyről, a hívők apostoli buzgóságáról szóló katekézissorozatát. A Jézus missziós parancsa (Mt 28,18–20) alapján tartott elmélkedésében az evangéliumhirdetés főszereplőjéről, a Szentlélekről beszélt.február 15. | 21:08Ferenc pápa katekézise: Egész lényünkkel inkább mutassuk meg Jézust, mint beszéljünk róla!A Szentatya február 15-én folytatta az evangelizálás szenvedélyéről szóló katekézissorozatát. Hangsúlyozta, hogy csak akkor tudunk másokat megszólítani, ha folytonosan az Úrnál maradunk, ha igehirdetésünkben őt tesszük az első helyre, és szelíd, jóságos bárányok maradunk... »február 8. | 15:52Ferenc pápa katekézise: Isten nem a hatalmasokba, hanem az alázatosakba helyezi reményétFebruár 8-án a délelőtt tartott általános kihallgatás keretében a Szentatya a Kongói Demokratikus Köztársaságban tett apostoli útjáról és a dél-szudáni ökumenikus békezarándoklatáról számolt be a jelen lévőknek.január 25. | 19:10Ferenc pápa katekézise: Öröm nélkül nem lehet felszabadító örömhírt továbbadni!Január 25-én a Szentatya immár a harmadik katekézisét tartotta az „evangelizáció szenvedélyéről”. Jézusról mint az örömhírhirdetés mesteréről elmélkedett, és felsorolta az örömhír lényegi elemeit: ez egy örömmel továbbadandó, felszabadító, megvilágosító, meggyógyító,... »január 18. | 19:36Ferenc pápa katekézise: Nem térítenünk, hanem szeretnünk kell az embereket!A Szentatya január 18-án a második katekézisét tartotta az evangelizáció iránti szenvedélyről. Beszédében Jézusra, az örömhírhirdetés példaképére irányította a figyelmet. Nekünk is Jézus pásztori szívével kell szeretnünk és keresnünk az eltévedteket és elveszetteket.január 11. | 19:50Ferenc pápa katekézise: Nem meggyőzni kell másokat, hanem tanúságot tenni a Szeretet szépségéről!Január 11-én a Szentatya a VI. Pál teremben tartott általános kihallgatás keretében új katekézissorozatot kezdett „az evangelizáció szenvedélye: a hívő apostoli buzgósága” témáról. Első elmélkedésében Máté apostol meghívástörténete alapján (vö. Mt 9,9–13) az az... »január 4. | 19:54Ferenc pápa katekézise: A lelki kísérő segít, hogy tisztábban lássuk, mit kíván tőlünk IstenJanuár 4-én a Szentatya a lelki kísérésről tartotta katekézisét az általános kihallgatás keretében, s ezzel befejezte a megkülönböztetés témájának szentelt katekézissorozatát.

tovább »