Általános kihallgatás/katekézis
február 10. | 19:27Ferenc pápa: Mentegesd a többieket, légy megértő, együttérző, gyengéd, mint Jézus!A Szentatya február 10-én az imáról szóló katekézissorozatát folytatva a mindennapok imájáról elmélkedett. Hangsúlyozta, hogy ha imádságosan fogadjuk életünk pillanatait, és bevisszük őket imáinkba, akkor az ima átalakít bennünket, megváltoztatja hozzáállásunkat a világhoz,... »február 3. | 19:31Ferenc pápa katekézise: Keresztény életünk a liturgikus imából forrásozik!Február 3-án délelőtt a Szentatya folytatta az imáról szóló katekézisét. Ma azt hangsúlyozta, hogy a liturgiában, a liturgiával végzett ima is szervesen hozzátartozik a keresztény élethez. Elmélkedése után pedig felhívást tett közzé az emberi testvériség első világnapjához... »január 27. | 17:35Ferenc pápa katekézise: Úgy kell olvasnunk a Szentírást, hogy találkozzunk az Úrral!A Szentatya január 27-i, szerda délelőtti katekézisének a témája a szentírási szakasz alapján való imádkozás volt. A keresztényeknek engedniük kell, hogy Isten igéje megszólítsa, személyes életük konkrétságában elérje és alakítsa őket.január 20. | 17:40Ferenc pápa katekézise: Segítsük Jézust álmának megvalósításában!Január 20-án a Szentatya a keresztények közötti egység témájának szentelte katekézisét, melyet online közvetítettek a vatikáni Apostoli Palota ún. könyvtárszobájából. Arra biztatott, hogy imádkozzunk az egységéért, s ha lehet, imádkozzunk együtt más felekezetű keresztényekkel,... »január 13. | 18:46Ferenc pápa katekézise: A magasztalás olyan, mint a tiszta oxigén belélegzése!Január 13-án a Szentatya folytatta az imáról szóló katekézissorozatát, ezúttal a magasztaló, dicsérő ima paradox szépségét tárta hallgatósága elé. Jézustól és a nyomában járó szentektől megtanulhatjuk, hogy elsősorban nem Istennek, hanem nekünk van szükségünk a magasztalásra,... »december 30. | 20:57Ferenc pápa szolidaritásra hívott a földrengés sújtotta HorvátországértDecember 30-án a katekézist követően Ferenc pápa emlékeztetett, hogy előző nap földrengés sújtotta Horvátországot. Kifejezte együttérzését a természeti katasztrófa érintettjeivel, és imádkozik az áldozatokért. Kérte, hogy az ország vezetői a nemzetközi közösség segítségével... »december 30. | 19:41Ferenc pápa katekézise: Ha a hála hordozói vagyunk, a világ is jobbá válik!December 30-án a Szentatya a hálaadó imáról tartotta idei utolsó katekézisét. Az olaszul elmondott, majd több világnyelven összefoglalt tanítás után imádkozott a Horvátországot sújtó földrengés áldozataiért. Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.december 23. | 18:49Ferenc pápa katekézise: Adja meg nekünk az Úr a csodálkozás kegyelmét!December 23-án a Szentatya a karácsonyról osztotta meg gondolatait a délelőtti katekézisben, hogy segítséget nyújtson a karácsonyra való közvetlen felkészüléshez.december 9. | 21:50Ferenc pápa katekézise: Ne féljünk imádkozni, ne szégyelljünk kérni Istentől!December 9-án a Szentatya a kérőimáról tartotta elmélkedését, immár a tizennyolcadikat az imádság témájának szentelt katekézissorozatában. Isten valamiképpen az egész teremtésbe beleoltotta a vágyódást Isten felé, ezért sosem szabad szégyellnünk kérni, esdekelni, könyörögni,... »december 2. | 20:33Ferenc pápa katekézise: Nem elég Istent áldanunk, áldanunk kell az embereket, az egész világot!December 2-án a Szentatya az Apostoli Palota könyvtárszobájában mondta el az imádságról szóló katekézisciklusának 17. elmélkedését, melyben az áldás témájáról, az áldó ima fontosságáról beszélt.november 25. | 20:10Ferenc pápa katekézise: Az Egyház nem piac és nem politikai párt, hanem a Lélekből születik!November 25-én az imádság témájának szentelt szerdai katekézisek tizenhatodik állomásához érkezett a Szentatya. Online közvetített beszédében a születő Egyház imájának jellegzetességeiről elmélkedett. Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.november 18. | 17:50Ferenc pápa katekézise: Az ima lecsillapítja nyugtalanságunkat és megnyitja szívünket Isten előtt!November 18-án a Szentatya az imádságról szóló katekézissorozat 15. alkalmával Szűz Máriát mint imádkozó asszonyt mutatta be. Csendes, imádságos, mindent Istentől fogadó jelenlétével a Szűzanya végigkísérte Fiának, Jézusnak az egész életét, sőt ott volt az Egyház... »november 11. | 18:59Ferenc pápa katekézise: Akkor is imádkoznunk kell, ha úgy érezzük, csak az időnket vesztegetjük!A Szentatya november 11-én az állhatos ima témájának szentelte az imádságról szóló katekézissorozat 14. alkalmát.november 4. | 18:18Ferenc pápa katekézise: Az ima segít helyes perspektívában látni életünk eseményeit!November 4-én Ferenc pápa a fokozódó járvány miatt újból az Apostoli Palotában, a hívők fizikai jelenléte nélkül volt kénytelen megtartani a szerdai általános kihallgatást. Az imádság témájának szentelt katekézissorozatának 13. alkalmát Jézusnak mint az ima tanítómesterének... »október 30. | 16:45Novembertől ismét online közvetítik az Apostoli Palota könyvtárából a szerdai katekéziseketA Covid-19-járvány terjedése miatt az audiencián részt vevő hívek egészségének védelme érdekében november 4-től ismét az Apostoli Palota könyvtárában tartja meg Ferenc pápa a szerda délelőtti katekézisét, ahonnan a járvány első hullámában, augusztus 26-ig közvetítették a... »október 28. | 19:42Ferenc pápa katekézise: Jézus nem egy távoli Isten, és nem is tud az lenni!Október 28-án a Szentatya folytatta katekéziseit az imáról. A mai, immáron tizenkettedik elmélkedésében Jézust mint az imádság emberét mutatta be. Jézus már földi működésében is a nép tagjaként, a népet képviselve imádkozott, és most az Atyánál is értünk közbenjárva,... »október 21. | 19:03Ferenc pápa katekézise: Ne éljünk és ne imádkozzunk úgy, mintha szegények nem léteznének!Október 21-én a Szentatya a múlt héthez hasonlóan a zsoltárok imádkozásáról tartotta katekézisét a szerda délelőtti szokásos kihallgatáson a VI. Pál csarnokban. Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.október 14. | 20:13Ferenc pápa katekézise: Arcok és szívek vagyunk, Isten egyenként, név szerint ismer bennünket!A Szentatya október 14-én folytatta az imádságról szóló katekézisét a VI. Pál-csarnokban tartott általános kihallgatás keretében. Úgy mutatta be a Zsoltárok könyvét, mint amelyben hús-vér imádkozó emberek imáit találjuk, és amely megtanít bennünket is imádkozni.október 7. | 19:13Ferenc pápa: Bátor keresztények kellenek, akik kimondják: „Ezt nem szabad tenni!”Október 10-én a Szentatya az imádságról szóló, de augusztusban félbeszakadt katekézissorozatát folytatta. Az imádkozó Illés próféta alakját állította példaképül, akitől megtanulhatjuk, mit jelent az imát és a tevékenységet összekapcsolni, a hitben és az imában fejlődni, mindig... »szeptember 30. | 21:09Ferenc pápa katekézise: A társadalmi-gazdasági vírusokra is keresni kell a gyógyírt!Szeptember 30-án a Szentatya „a világ gyógyításáról” szóló katekézissorozatának 9. állomásához érkezett. Mai tanításának A jövő készítése a megmentő és gyógyító Jézussal együtt címet adta. Az általános kihallgatás végén pedig bejelentette, hogy Szent Jeromos... »

tovább »