Általános kihallgatás/katekézis
május 5. | 18:33Ferenc pápa katekézise: A keresztények nem állítják szembe a szemlélődést és a cselekvéstA Szentatya május 5-én a szemlélődő imáról tartotta a szokásos szerda délelőtti katekézisét, melyet a járványhelyzetre való tekintettel sajnos még mindig zárt körben, az Apostoli Palota könyvtárában mondott el.április 28. | 17:46Ferenc pápa: A keresztény ember számára az elmélkedés találkozás JézussalÁprilis 28-án délelőtt a Szentatya az imádság egyik formájáról, a meditációról tartotta katekézisét, mely 31. része az imádságról szóló katekézissorozatának. Az elcsendesedés emberi igénye és hasznossága mellett a keresztény elmélkedés sajátosságát a Szentlélek vezető... »április 21. | 16:00Ferenc pápa katekézise: Mondd ki a fájdalmadat az imában, hogy ne mérgezze a lelkedet!Harmincadik katekézisét tartotta a Szentatya az imádságról április 21-én. A mai alkalommal a szóbeli ima nélkülözhetetlenségéről, fontosságáról és jótékony hatásáról elmélkedett.április 14. | 19:06Ferenc pápa katekézise: Hit nélkül minden összeomlik; és ima nélkül kialszik a hit!A Szentatya április 14-én délelőtt folytatta az imádságról szóló katekézissorozatát. A mai alkalommal az Egyház és a ima kapcsolatáról elmélkedett: az Egyházban tanulunk meg imádkozni, de fejlődnünk is kell az imában ahhoz, hogy hitünk ki ne aludjon.március 31. | 16:59Ferenc pápa katekézise: Jézusnak köszönhetően senki sincs többé egyedül a halál sötétjébenMárcius 31-én délelőtt, a szent három nap előtt a Szentatya Krisztus kínszenvedésének, halálának és feltámadásának jelentőségéről tartotta katekézisét; szempontokat adott ahhoz, hogyan éljük meg az előttünk álló napokat.március 24. | 17:11Ferenc pápa katekézise: Mária ott áll azok mellett is, akik elhagyatva halnak meg!A Szentatya március 24-én folytatta az imádságról szóló katekézissorozatát. Elmélkedésének témája a Máriával közösségben mondott ima volt. Mária anyaként áll mellettünk, Jézus mai tanítványai mellett is, aggódik értünk, meghallgat és védelmez bennünket.március 17. | 17:48Ferenc pápa katekézise: A Lélek nélkül nincs öröm, sem szeretet, csak szomorúság és megszokás!Március 17-én a Szentatya a két héttel ezelőtti katekézisét fejezte be, mely az ima és a Szentháromság kapcsolatáról szólt. A Szentháromság személyei közül külön is kiemelte a Szentlelket, aki jelenvalóvá teszi Jézust a lelkünkben, és megtanít imádkozni bennünket.március 10. | 18:03Ferenc pápa szerdai beszéde: A muszlimok hívják a keresztényeket, hogy térjenek vissza Irakba!A március 10-én délelőtt tartott általános kihallgatás keretében a Szentatya a múlt hétvégi iraki apostoli útját, annak legjelentősebb programjait idézte fel. Kérte, hogy továbbra is imádkozzunk az iraki keresztényekért, mind az otthon maradottakért, mind a kivándoroltakért.március 3. | 14:45Ferenc pápa katekézise: Jézus által Isten bevont bennünket a Szentháromság életébe!Március 3-án délelőtt az imádság és Szentháromság kapcsolatáról tartotta katekézisét a Szentatya, utána pedig két felhívást is közzétett, az egyiket a mianmari nép békéje, a másikat közelgő iraki apostoli útjának sikeressége érdekében.február 10. | 19:27Ferenc pápa: Mentegesd a többieket, légy megértő, együttérző, gyengéd, mint Jézus!A Szentatya február 10-én az imáról szóló katekézissorozatát folytatva a mindennapok imájáról elmélkedett. Hangsúlyozta, hogy ha imádságosan fogadjuk életünk pillanatait, és bevisszük őket imáinkba, akkor az ima átalakít bennünket, megváltoztatja hozzáállásunkat a világhoz,... »február 3. | 19:31Ferenc pápa katekézise: Keresztény életünk a liturgikus imából forrásozik!Február 3-án délelőtt a Szentatya folytatta az imáról szóló katekézisét. Ma azt hangsúlyozta, hogy a liturgiában, a liturgiával végzett ima is szervesen hozzátartozik a keresztény élethez. Elmélkedése után pedig felhívást tett közzé az emberi testvériség első világnapjához... »január 27. | 17:35Ferenc pápa katekézise: Úgy kell olvasnunk a Szentírást, hogy találkozzunk az Úrral!A Szentatya január 27-i, szerda délelőtti katekézisének a témája a szentírási szakasz alapján való imádkozás volt. A keresztényeknek engedniük kell, hogy Isten igéje megszólítsa, személyes életük konkrétságában elérje és alakítsa őket.január 20. | 17:40Ferenc pápa katekézise: Segítsük Jézust álmának megvalósításában!Január 20-án a Szentatya a keresztények közötti egység témájának szentelte katekézisét, melyet online közvetítettek a vatikáni Apostoli Palota ún. könyvtárszobájából. Arra biztatott, hogy imádkozzunk az egységéért, s ha lehet, imádkozzunk együtt más felekezetű keresztényekkel,... »január 13. | 18:46Ferenc pápa katekézise: A magasztalás olyan, mint a tiszta oxigén belélegzése!Január 13-án a Szentatya folytatta az imáról szóló katekézissorozatát, ezúttal a magasztaló, dicsérő ima paradox szépségét tárta hallgatósága elé. Jézustól és a nyomában járó szentektől megtanulhatjuk, hogy elsősorban nem Istennek, hanem nekünk van szükségünk a magasztalásra,... »december 30. | 20:57Ferenc pápa szolidaritásra hívott a földrengés sújtotta HorvátországértDecember 30-án a katekézist követően Ferenc pápa emlékeztetett, hogy előző nap földrengés sújtotta Horvátországot. Kifejezte együttérzését a természeti katasztrófa érintettjeivel, és imádkozik az áldozatokért. Kérte, hogy az ország vezetői a nemzetközi közösség segítségével... »december 30. | 19:41Ferenc pápa katekézise: Ha a hála hordozói vagyunk, a világ is jobbá válik!December 30-án a Szentatya a hálaadó imáról tartotta idei utolsó katekézisét. Az olaszul elmondott, majd több világnyelven összefoglalt tanítás után imádkozott a Horvátországot sújtó földrengés áldozataiért. Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.december 23. | 18:49Ferenc pápa katekézise: Adja meg nekünk az Úr a csodálkozás kegyelmét!December 23-án a Szentatya a karácsonyról osztotta meg gondolatait a délelőtti katekézisben, hogy segítséget nyújtson a karácsonyra való közvetlen felkészüléshez.december 9. | 21:50Ferenc pápa katekézise: Ne féljünk imádkozni, ne szégyelljünk kérni Istentől!December 9-án a Szentatya a kérőimáról tartotta elmélkedését, immár a tizennyolcadikat az imádság témájának szentelt katekézissorozatában. Isten valamiképpen az egész teremtésbe beleoltotta a vágyódást Isten felé, ezért sosem szabad szégyellnünk kérni, esdekelni, könyörögni,... »december 2. | 20:33Ferenc pápa katekézise: Nem elég Istent áldanunk, áldanunk kell az embereket, az egész világot!December 2-án a Szentatya az Apostoli Palota könyvtárszobájában mondta el az imádságról szóló katekézisciklusának 17. elmélkedését, melyben az áldás témájáról, az áldó ima fontosságáról beszélt.november 25. | 20:10Ferenc pápa katekézise: Az Egyház nem piac és nem politikai párt, hanem a Lélekből születik!November 25-én az imádság témájának szentelt szerdai katekézisek tizenhatodik állomásához érkezett a Szentatya. Online közvetített beszédében a születő Egyház imájának jellegzetességeiről elmélkedett. Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.

tovább »