Általános kihallgatás/katekézis
szeptember 8. | 21:02Ferenc pápa katekézise: Forradalmi újdonság, hogy egyenlők vagyunk Krisztusban!Szeptember 8-án a VI. Pál teremben tartott általános kihallgatás keretében a Szentatya folytatta a Galata-levél magyarázatát. Katekézissorozatának nyolcadik alkalmán az istengyermekség ajándékáról elmélkedett. Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.szeptember 1. | 20:48Ferenc pápa katekézise: Az életszentség a Szentlélektől jön, nem a fundamentalistáktól!Szeptember 1-én a Szentatya folytatta a Galatáknak írt levélről szóló katekézisét. Beszédének elején hangsúlyozta, hogy nem a saját, személyes álláspontját ismerteti arról, miképpen üdvözülhet az ember, hanem Istent igéjét, melyet Szent Pálnál találunk. Pál óvja a galatákat... »augusztus 25. | 20:31Ferenc pápa katekézise: Ne legyünk képmutatók, ne hordjunk álarcot!Augusztus 25-én a Szentatya folytatta a Galata-levélről megkezdett katekézissorozatát. Elmélkedésének – a Gal 2,11.14 alapján – a következő címet adta: A törvény veszélyei. A VI. Pál Teremben tartott általános kihallgatás végén pedig a tegnap kezdődött paralimpiához... »augusztus 18. | 19:30Ferenc pápa katekézise: A Törvény pedagógus volt, de nem a szó mai értelmében!Augusztus 18-án a Szentatya ötödik katekézisét tartotta Szent Pál Galatákhoz írt leveléről, ezúttal a Törvény előkészítő, ideiglenes szerepéről elmélkedett (Gal 3,23–25), és arra hívta hallgatóságát, hogy vizsgálják meg, vajon félelemben élnek-e még, vagy már a Krisztus... »augusztus 11. | 17:23Ferenc pápa katekézise: A Jézussal való találkozás fontosabb az összes parancsolatnál!Augusztus 11-én délelőtt a Szentatya folytatta a Galata-levél magyarázatának szentelt katekézissorozatát. A mai alkalommal Mózes törvényének az üdvtörténetben betöltött szerepére mutatott rá. A törvénynek csak eszközszerepe van: felkészít a Krisztussal való találkozásra, a hit... »augusztus 4. | 20:44Ferenc pápa: Nincs más evangélium, csak Krisztusé!Augusztus 4-én a délelőtti általános kihallgatást a VI. Pál teremben tartotta a Szentatya. Folytatta Pál apostol Galatáknak írt leveléről szóló katekézisciklusát. Elmélkedésének középpontjában az evangélium egyetlenségének témája állt (vö. Gal 1,6–8). Az audiencia végén... »július 7. | 18:21Júliusban szünetelnek a pápai általános kihallgatásokFerenc pápa legközelebb augusztus 4-én, szerdán tartja meg katekézisét. A szokásnak megfelelően júliusban szünetelnek a szerdai audienciák. Ebben az időszakban a vasárnapi Úrangyala elimádkozása a Szentatya egyetlen nyilvános programja.június 30. | 20:12Ferenc pápa katekézise: Saját igazságunk megvallása teszi szabaddá a szívünket!Június 30-án délelőtt a Szentatya második katekézisét tartotta meg a Galatáknak írt levélről. Ezúttal Pál apostol hivatásáról elmélkedett, hangsúlyozta hogy Pál életében Isten hozott gyökeres változást, és ez hitelesíti az ő apostoli tevékenyégét a galaták között is.június 23. | 20:33Ferenc pápa: Ne az „igazság merev őreire”, hanem a felszabadító Jézus hirdetőire hallgassunk!Június 23-án a Szentatya új katekézissorozatot kezdett, mégpedig Pál apostol galatáknak írt leveléről. Felvázolta a galáciai hívők nehéz helyzetét, melybe az őket megzavaró, „másfajta” evangéliumot hirdető emberek ármánykodása révén kerültek.június 16. | 18:59Ferenc pápa katekézise: Mindnyájan elmondhatjuk: „Jézus imádkozott értem a keresztfán”Június 16-án a Szentatya utolsó alkalommal tartott katekézist az ima témájában. Jézus értünk mondott húsvéti imájáról elmélkedett. Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.június 9. | 18:54Ferenc pápa: Az ima nem rituálé, hanem az élet lélegzése, mely értelmet ad tetteinknek!Június 9-én az imában való kitartásról tartotta a Szentatya az ima témájának szentelt katekézissorozata utolsó előtti, harminchetedik elmélkedését.június 2. | 18:48Ferenc pápa katekézise: Jézus sosem hagyja abba az imát értünk!Június 2-án a Szentatya Jézusról mint minden imádság példaképéről és lelkéről elmélkedett az imádságról szóló katekézissorozatának 36. alkalmával, a szerda délelőtti általános kihallgatás keretében.május 26. | 20:40Ferenc pápa: Az imában Istennek kell megtérítenie minket, nem nekünk kell megtérítenünk Istent!Május 26-án a Szentatya folytatta az imádságról szóló katekézissorozatát a szerda délelőtti általános kihallgatás keretében. Arról elmélkedett, hogy biztosak lehetünk abban, hogy imánkat meghallgatja az Isten, és rámutatott arra, miként fogadjuk azt, amikor úgy tűnik, Isten... »május 19. | 20:22Ferenc pápa: Ki kell tartanunk az imában a szórakozottság és a lelki szárazság ellenére is!A Szentatya május 19-én az ún. Damazusz-udvarban tartotta a szerda délelőtti általános kihallgatást, melynek keretében 34. alkalommal tartott katekézist az imádságról, mégpedig az imádság nehézségeit, a szórakozottságot, a szárazságot és a lelki restséget vette sorra.május 13. | 15:41Ferenc pápa 40 évvel a II. János Pál elleni merénylet után: Bízzuk magunkat a Fatimai SzűzanyáraMájus 12-én a szerdai általános kihallgatás végén – amelyet első alkalommal hallgathattak a hívek a Szent Damasus udvarból, miután a világjárvány miatt hét hónapon át az Apostoli Palota könyvtárából közvetítették – a pápa üdvözölte a lengyel zarándokokat és megemlékezett a... »május 5. | 18:33Ferenc pápa katekézise: A keresztények nem állítják szembe a szemlélődést és a cselekvéstA Szentatya május 5-én a szemlélődő imáról tartotta a szokásos szerda délelőtti katekézisét, melyet a járványhelyzetre való tekintettel sajnos még mindig zárt körben, az Apostoli Palota könyvtárában mondott el.április 28. | 17:46Ferenc pápa: A keresztény ember számára az elmélkedés találkozás JézussalÁprilis 28-án délelőtt a Szentatya az imádság egyik formájáról, a meditációról tartotta katekézisét, mely 31. része az imádságról szóló katekézissorozatának. Az elcsendesedés emberi igénye és hasznossága mellett a keresztény elmélkedés sajátosságát a Szentlélek vezető... »április 21. | 16:00Ferenc pápa katekézise: Mondd ki a fájdalmadat az imában, hogy ne mérgezze a lelkedet!Harmincadik katekézisét tartotta a Szentatya az imádságról április 21-én. A mai alkalommal a szóbeli ima nélkülözhetetlenségéről, fontosságáról és jótékony hatásáról elmélkedett.április 14. | 19:06Ferenc pápa katekézise: Hit nélkül minden összeomlik; és ima nélkül kialszik a hit!A Szentatya április 14-én délelőtt folytatta az imádságról szóló katekézissorozatát. A mai alkalommal az Egyház és a ima kapcsolatáról elmélkedett: az Egyházban tanulunk meg imádkozni, de fejlődnünk is kell az imában ahhoz, hogy hitünk ki ne aludjon.március 31. | 16:59Ferenc pápa katekézise: Jézusnak köszönhetően senki sincs többé egyedül a halál sötétjébenMárcius 31-én délelőtt, a szent három nap előtt a Szentatya Krisztus kínszenvedésének, halálának és feltámadásának jelentőségéről tartotta katekézisét; szempontokat adott ahhoz, hogyan éljük meg az előttünk álló napokat.

tovább »