Általános kihallgatás/katekézis
december 1. | 17:00Ferenc pápa katekézise: Szent Józsefhez hasonlóan legyünk nyitottak Isten terveire!A Szentatya december 1-jén, a szerdai általános kihallgatás keretében harmadszor tartotta katekézisét Szent Józsefről, ma mint „igaz emberről” és „Mária férjéről” elmélkedett. A kihallgatás végén megemlékezett az AIDS-betegekről, és a hívők imáját kérte a holnap kezdődő... »november 24. | 16:01Ferenc pápa katekézise: Találjunk Szent Józsefben szövetségesre, barátra és támaszra!A Szentatya november 24-én folytatta a Szent Józsefről elkezdett katekézissorozatát. A mai alkalommal Szent Józsefnek az üdvösség történetében játszott különleges szerepéről elmélkedett, és arra emlékeztett, hogy Mária és Jézus őrzője a mennyből ma is ellátja feladatát, őrzi az... »november 17. | 17:30Ferenc pápa Szent Józsefről kezdett katekézissorozatot: József a lényegre tanít bennünket!November 17-én délelőtt a Szentatya a VI. Pál Teremben találkozott az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett zarándokok és hívők csoportjaival. Olasz nyelvű beszédében, új katekézissorozatot kezdve, Szent Józsefről elmélkedett. Első katekézisének témája: Szent József... »november 10. | 16:59Ferenc pápa katekézise: Tanuljuk meg gyakrabban segítségül hívni a Szentlelket!November 10-én délelőtt az általános kihallgatás keretében a Szentatya befejezte a Galata-levélről tartott katekézissorozatát. Arra bátorított, hogy őrizzük meg a keresztény szabadságot, a Lélek szerinti életet, ne legyünk fásultak, ébresszük fel az életünk csónakjában alvó... »november 3. | 15:00Ferenc pápa katekézise: A Lélek szerint járni szelídség, türelem, imádság, közelség!A Szentatya november 3-án folytatta a Galata-levél magyarázatát a VI. Pál Teremben tartott általános kihallgatáson. Hangsúlyozta, hogy Isten mindig erősebb a mi ellenállásunknál, és nagyobb a mi bűneinknél; amikor pedig figyelmeztetnünk kell testvérünket, azt mindig szelíden és... »október 27. | 19:38Ferenc pápa katekézise: A Szentlélek vezeti az Egyházat, nekünk az a dolgunk, hogy engedelmeskedjünkOktóber 27-én a VI. Pál teremben megtartott általános kihallgatás keretében a Szentatya folytatta a Galata-levél magyarázatának szentelt katekézissorozatát. A mai, tizenharmadik alkalommal a megfeszített Krisztustól kapott Lélekről és a Lélek gyümölcseiről elmélkedett.október 20. | 18:40Ferenc pápa katekézise: Másokkal együtt és mások szolgálatára vagyunk szabadok!Október 20-án délelőtt a Szentatya folytatta a Galata-levélről szóló katekézissorozatát: a keresztény szabadság helyes felfogásáról, a tevékeny szeretetben kibontakozó, másokat szolgáló szabadságról elmélkedett (vö. Gal 5,13–14). Beszédének elején arra a kisfiúra utalt, aki... »október 13. | 18:02Ferenc pápa katekézise: A katolikusság nyitottságot jelent minden nép és minden kultúra felé!Október 13-án délelőtt a Szentatya folytatta a Galata-levél magyarázatának szentelt katekézissorozatát. A mai, immár tizenegyedik elmélkedésének témája: keresztény szabadság, a felszabadulás egyetemes kovásza. október 6. | 18:15Ferenc pápa: Nehéz szabadnak maradni, nehéz, de nem lehetetlen!A Szentatya október 6-án folytatta katekézisét a Galata-levélről. A mai, immár tizedik alkalommal a Krisztustól kapott szabadságról elmélkedett (vö. Gal 4,4–5; 5,1). Az általános kihallgatás végén pedig kifejezte az Egyház szégyenkezését a francia egyházban történt szexuális... »szeptember 29. | 16:02Ferenc pápa katekézise: Isten kegyelméből, Isten ingyenes szeretetéből nyertünk megigazulást!Szeptember 29-én délelőtt a Szentatya folytatta a Galatáknak írt levélről szóló katekézisét. A hitben való életről és a Krisztusban nyert megigazulásról elmélkedett a Gal 2,19–20 alapján. Az általános kihallgatás végén a nigériai népért imádkozott.szeptember 8. | 21:02Ferenc pápa katekézise: Forradalmi újdonság, hogy egyenlők vagyunk Krisztusban!Szeptember 8-án a VI. Pál teremben tartott általános kihallgatás keretében a Szentatya folytatta a Galata-levél magyarázatát. Katekézissorozatának nyolcadik alkalmán az istengyermekség ajándékáról elmélkedett. Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.szeptember 1. | 20:48Ferenc pápa katekézise: Az életszentség a Szentlélektől jön, nem a fundamentalistáktól!Szeptember 1-én a Szentatya folytatta a Galatáknak írt levélről szóló katekézisét. Beszédének elején hangsúlyozta, hogy nem a saját, személyes álláspontját ismerteti arról, miképpen üdvözülhet az ember, hanem Istent igéjét, melyet Szent Pálnál találunk. Pál óvja a galatákat... »augusztus 25. | 20:31Ferenc pápa katekézise: Ne legyünk képmutatók, ne hordjunk álarcot!Augusztus 25-én a Szentatya folytatta a Galata-levélről megkezdett katekézissorozatát. Elmélkedésének – a Gal 2,11.14 alapján – a következő címet adta: A törvény veszélyei. A VI. Pál Teremben tartott általános kihallgatás végén pedig a tegnap kezdődött paralimpiához... »augusztus 18. | 19:30Ferenc pápa katekézise: A Törvény pedagógus volt, de nem a szó mai értelmében!Augusztus 18-án a Szentatya ötödik katekézisét tartotta Szent Pál Galatákhoz írt leveléről, ezúttal a Törvény előkészítő, ideiglenes szerepéről elmélkedett (Gal 3,23–25), és arra hívta hallgatóságát, hogy vizsgálják meg, vajon félelemben élnek-e még, vagy már a Krisztus... »augusztus 11. | 17:23Ferenc pápa katekézise: A Jézussal való találkozás fontosabb az összes parancsolatnál!Augusztus 11-én délelőtt a Szentatya folytatta a Galata-levél magyarázatának szentelt katekézissorozatát. A mai alkalommal Mózes törvényének az üdvtörténetben betöltött szerepére mutatott rá. A törvénynek csak eszközszerepe van: felkészít a Krisztussal való találkozásra, a hit... »augusztus 4. | 20:44Ferenc pápa: Nincs más evangélium, csak Krisztusé!Augusztus 4-én a délelőtti általános kihallgatást a VI. Pál teremben tartotta a Szentatya. Folytatta Pál apostol Galatáknak írt leveléről szóló katekézisciklusát. Elmélkedésének középpontjában az evangélium egyetlenségének témája állt (vö. Gal 1,6–8). Az audiencia végén... »július 7. | 18:21Júliusban szünetelnek a pápai általános kihallgatásokFerenc pápa legközelebb augusztus 4-én, szerdán tartja meg katekézisét. A szokásnak megfelelően júliusban szünetelnek a szerdai audienciák. Ebben az időszakban a vasárnapi Úrangyala elimádkozása a Szentatya egyetlen nyilvános programja.június 30. | 20:12Ferenc pápa katekézise: Saját igazságunk megvallása teszi szabaddá a szívünket!Június 30-án délelőtt a Szentatya második katekézisét tartotta meg a Galatáknak írt levélről. Ezúttal Pál apostol hivatásáról elmélkedett, hangsúlyozta hogy Pál életében Isten hozott gyökeres változást, és ez hitelesíti az ő apostoli tevékenyégét a galaták között is.június 23. | 20:33Ferenc pápa: Ne az „igazság merev őreire”, hanem a felszabadító Jézus hirdetőire hallgassunk!Június 23-án a Szentatya új katekézissorozatot kezdett, mégpedig Pál apostol galatáknak írt leveléről. Felvázolta a galáciai hívők nehéz helyzetét, melybe az őket megzavaró, „másfajta” evangéliumot hirdető emberek ármánykodása révén kerültek.június 16. | 18:59Ferenc pápa katekézise: Mindnyájan elmondhatjuk: „Jézus imádkozott értem a keresztfán”Június 16-án a Szentatya utolsó alkalommal tartott katekézist az ima témájában. Jézus értünk mondott húsvéti imájáról elmélkedett. Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.

tovább »