Általános kihallgatás/katekézis
május 27. | 20:34Ferenc pápa katekézise: Az ima a gát a rossz egyre növekvő áradatával szemben!A Szentatya május 27-én folytatta az imáról elkezdett katekézissorozatát. Ezúttal az igaz emberek sokszor egyáltalán nem szembetűnő imájáról elmélkedett. Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.május 20. | 19:13Ferenc pápa katekézise: Az ima megvilágítja szívedet és arcodat!Május 20-án a Szentatya folytatta az imáról elkezdett katekézissorozatát. Elmélkedésének középpontjában a teremtés misztériuma állt: ha képesek vagyunk elámulni a bennünket körülvevő világ szépségén, jóságán és nagyságán, az imára, hálára, a teremtett világért, a... »május 13. | 20:52Ferenc pápa katekézise: Az imában mindent elmesélhetünk Istennek!Május 13-án az imádságról szóló második katekézisét tartotta a Szentatya. Először arról beszélt, hogy lénye, szíve mélyén minden ember imádkozik, utána pedig a keresztény imának arról a jellegzetességéről beszélt, hogy benne ahhoz az Istenhez imádkozunk, aki Jézusban feltárta... »május 6. | 21:59Ferenc pápa: Istenre szomjazunk, „Isten koldusai” vagyunk, ezért imádkozunkA Szentatya május 6-án az imádságról kezdett új katekézissorozatot. Elmélkedésében Bartimeus, a vak koldus alakjából kiindulva az imádságot mint az Isten segítségére szoruló ember kiáltását járta körül.április 15. | 17:30Ferenc pápa katekézise: Mindig és mindenáron békére kell törekedni!Április 15-én a Szentatya folytatta a boldogmondásokról szóló katekézissorozatát. A koronavírus-járvány miatt az Apostoli Palotából közvetített katekézisét a béketeremtőkről szóló hetedik boldogságnak (Mt 5,9) szentelte.április 1. | 19:06Ferenc pápa: Ahhoz, hogy láthassuk Istent, le kell lepleznünk szívünk hazugságait!Április 1-jén a Szentatya a hatodik boldogmondással folytatta a boldogságokról szóló katekézissorozatát: a tisztaszívűségről és Isten látásáról elmélkedett (vö. Mt 5,8).március 25. | 19:01Ferenc pápa katekézise: Minden emberi élet egyedülálló és megismételhetetlen!Március 25-én délelőtt Ferenc pápa az Apostoli Palota könyvtárában mondta el szokásos szerdai katekézisét. Ezúttal arról emlékezett meg, hogy II. János Pál pápa napra pontosan huszonöt évvel ezelőtt, 1995-ben adta ki az élet értékéről és sérthetetlenségéről szóló,... »március 18. | 20:03Ferenc pápa: Mindenkinek szüksége van a megbocsátásra, és szüksége van a türelemreMárcius 18-án az ötödik boldogmondásról és az irgalmasságról elmélkedett Ferenc pápa katekézisében, amit a járvány miatt most sem a Szent Péter téren, hanem az Apostoli Palota könyvtárában mondott el, és a hívek élőben követhették a televízión és az interneten... »március 11. | 20:00Ferenc pápa: A legromlottabb ember szívében is ott él a vágy az igazságra és a jóra!Március 11-én a koronavírus-járvány miatt a Szentatya kivételesen az Apostoli Palota könyvtárából mondta el szerdai katekézisét, melyet internetes közvetítéssel nézhettek a hívők. Ma Jézus boldogmondásai közül a negyedikről elmélkedett: „Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az... »február 26. | 17:47Ferenc pápa: Kapcsolódjunk le a mobilról és kapcsolódjunk rá az evangéliumra!A Szentatya február 26-án, hamvazószerdán a sivatag, a puszta lelki jelentéséről elmélkedett a délelőtti általános kihallgatás keretében. A sivatag nem a halálra, hanem az életre vezet, mert újra meghitt kapcsolatba kerülhetünk Istennel, meghallhatjuk az ő életadó szavát. február 19. | 19:40Ferenc pápa katekézise: A szelídség egybegyűjt, a harag szétszakít!Február 19-én a harmadik boldogmondásról elmélkedett a Szentatya a szerda délelőtti általános kihallgatáson. A szelídek öröklik majd a földet, és nincs szebb föld mások szívénél, nincs szebb földterület a testvérünkkel való kibékülésnél – hangsúlyozta a pápa.február 12. | 17:56Ferenc pápa: A másiknak helyet kell kapnia a szívemben, tudnom kell sírni miatta!Február 12-én a Szentatya a sírókról szóló szakasszal folytatta katekézissorozatát a boldogmondásokról. A sírásnak azt a pozitív vonását emelte ki, hogy megnyit az Úrral és a felebarátainkkal való mindig új kapcsolatra.február 6. | 8:09Ferenc pápa katekézise: Ha „valakivé” kell válnom, az magányhoz és boldogtalansághoz vezetFebruár 5-én az általános kihallgatás keretében a Szentatya a Máté-evangéliumban található boldogmondások közül az első magyarázatának szentelte katekézisét. Hangsúlyozta, hogy a létünkkel együtt járó szegénységet el kell fogadnunk, a konkrét szegénységre pedig azért kell... »január 29. | 21:50Ferenc pápa: Isten nemegyszer könnyeinken és vereségeinken keresztül adja magát nekünk!Január 29-én a Szentatya a boldogságmondásokról kezdett új katekézissorozatot. Az első alkalommal átfogóan beszélt róluk, a következő hetekben pedig egyenként fogja magyarázni őket.január 22. | 23:06Ferenc pápa katekézise: Az együttműködés jobb emberré, jobb tanítvánnyá tesz bennünket!A Szentatya január 22-én az ökumenikus imahéthez kapcsolta az általános kihallgatáson tartott katekézisét. Az Apostolok cselekedetei alapján (vö. ApCsel 28,2) a vendégszeretetnek, a különböző felekezetekhez tartozó hívők összefogásának fontosságát hangsúlyozta.január 15. | 21:01Ferenc pápa katekézise: Legyünk bátor és vidám evangéliumhirdetők!Január 15-én a Szentatya az Apostolok cselekedeteiről szóló katekézissorozatának utolsó elmélkedését tartotta. A mozgásában korlátozott, de az evangéliumot bátran hirdető Pál apostol alakját állította a hívők elé. A pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.január 8. | 20:19Ferenc pápa: A megtapasztalt szeretet mindig arra indít, hogy továbbadjuk azt másoknak!Január 8-án Ferenc pápa folytatta az Apostolok cselekedeteiről szóló katekézissorozatát. Szent Pál máltai hajótörése kapcsán a Szentatya kiemelte, hogy a szerencsétlenség gondviselésszerű lehetőséggé vált a megmentő Isten hirdetésére, és minden megpróbáltatás közepette... »december 18. | 21:23Ferenc pápa katekézise: Isten nem távoli úr vagy megközelíthetetlen bíróDecember 18-án, a karácsony előtti utolsó szerdai általános kihallgatáson a Szentatya emlékezette a jelenlévőket, hogy nemrégiben levelet írt a betlehemkészítés jelentéséről és fontosságáról, és annak alapján mindenki arra buzdított, hogy állítson betlehemet családi... »december 11. | 21:12Ferenc pápa katekézise: Ma sok keresztényt üldöznek, vannak, akiket kesztyűs kézzel…December 11-én, szerdán délelőtt a Szentatya folytatta katekézisét az Apostolok cselekedeteiről. A börtönbe vetett Pálról elmélkedett, aki Agrippa király előtt is bátran tanúságot tett hitéről.december 4. | 22:44Ferenc pápa katekézise: A jóslás, a varázslás nem keresztény, ha hiszel Krisztusban, hagyatkozz őrá!December 4-én a Szentatya folytatta az Apostolok cselekedeteiről szóló katekézissorozatát. Ebben a 17. elmélkedésben Pál apostol efezusi szolgálatáról és a vénektől való elbúcsúzásáról beszélt.

tovább »