Szentté avatás előtt – VI. Pál: A szegények Krisztus jelenlétének jelei, az Úr szentségei

Ferenc pápa október 14-én szentté avatja elődjét, VI. Pált, aki 1963 és 1978 között volt Szent Péter utóda. Teológusokat kértünk, hogy a szentté avatás előtti napokban ismertessék meg olvasóinkkal Giovanni Battista Montini életét és szolgálatát. Görföl Tibor egyetemi tanár... »

2018. október 11. csütörtök

Bosák Nándor püspök megáldotta az új zarándokházat Jánkmajtison

Október 7-én Bosák Nándor nyugalmazott püspök látogatott el Jánkmajtis középkori templomába, megáldotta a „Csonka-Szatmár” katolikus hitéletét bemutató egyháztörténeti gyűjtemény épületét, valamint a Jánki Lukács zarándokházat, és hét fiatalnak kiszolgáltatta a bérmálás... »

2018. október 9. kedd

Örök nyugalomra helyezték Ács Lajos atyát

Szeptember 28-án a szanyi Szent Kereszt megtalálása templomban vettek végső búcsút a falu szülöttétől, Ács Lajos nyugalmazott plébánostól, székesegyházi kanonoktól, aki életének 81., papságának 57. évében hunyt el. A gyászmisét Veres András püspök mutatta be a paptestvérek... »

2018. október 9. kedd

„Valóban az Úr van ezen a helyen” – Búcsú és diakónusszentelés Görömbölyön

Október 7-én, felszentelésének 150. évfordulóján tartották a görömbölyi templom búcsúját. Az ünnepi szertartást Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke vezette, aki a liturgián állandó diakónussá szentelte Dorcsinec Lászlót.

2018. október 8. hétfő

Diakónus- és papszentelést ünnepeltek a piaristáknál

Várszegi Asztrik OSB püspök október 6-án diakónussá szentelte Balla János örökfogadalmas piaristát és pappá szentelte Molnár Lehel piarista diakónust a budapesti piarista kápolnában.

2018. október 8. hétfő

Az örömhír hirdetői vagytok a világ számára – Missziós ünnep és diakónusszentelés Budapesten

Eucharisztia, ami missziós közösségbe gyűjt egybe minket – az eucharisztikus kongresszusra való felkészülés jegyében ez volt a mottója a Világmisszió 17. Országos Ünnepének, amit október 6-án rendeztek meg az Isteni Ige Társasága budapest-budatétényi missziósházának... »

2018. október 7. vasárnap

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó: Új módon látni magunkat, ahogy az Atya ismer minket

„Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény” (2Kor 5,17). E mottó jegyében október 6-án tartották meg az őszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozót, amelyen a beavató szentségek (keresztség, bérmálás) lényegéről volt szó.

2018. október 7. vasárnap

Az igazi missziós terület az ember szíve – A három új verbita diakónus tanúságtétele

A Világmisszió Országos Ünnepe keretében október 6-án, Budapesten Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök diakónussá szentelte Ngamba Mungwala Albert, Mawasala Mbela Fabien és Hernandez Elmer verbita szerzeteseket. Az ő bemutatkozásukat és tanúságtételüket olvashatják.

2018. október 6. szombat

Diakónussá szentelték Kopácsi Mátét Veszprémben

Márfi Gyula veszprémi érsek szeptember 29-én, Szent Mihály, Szent Gábriel és Szent Rafael főangyalok ünnepén a veszprémi főszékesegyházban diakónussá szentelte Kopácsi Máté papnövendéket.

2018. október 3. szerda

Ferenc pápa: Alaposabb házassági felkészítésre és a fiatal párok kísérésére van szükség

Szeptember 27-én a Lateráni Szent János-bazilikában a Rota Romana Bíróság és a római egyházmegye által a házasság és család témában szervezett továbbképzés részvevőivel találkozott a pápa. Beszédében többek között kiemelte az alapos házassági felkészítés és a párok... »

2018. szeptember 28. péntek

Kurzust indítanak felnőtt megtérőknek Pécs-Kertvárosban

Mindenkinek vannak kérdései, amelyekre számtalan válasz létezik. E gondolatból kiindulva hirdeti szentségfelkészítő kurzusát a pécs-kertvárosi Szent Erzsébet-plébánia. A befogadó csoportba felnőtteket várnak. A kurzus első alkalma október 9-én, 19 órakor lesz.

2018. szeptember 27. csütörtök

Párbeszéd a liturgiáról: Ég és föld

Fehérváry Jákó OSB liturgikus jegyzetét olvashatják.

2018. szeptember 23. vasárnap

Veni Sancte és keresztelő az oladi templomban

Szeptember 16-án Székely János megyéspüspök mutatott be szentmisét Szombathely Olad városrészének templomában. Az ünnepi szentmisén többek között keresztelendő gyermekek és szüleik vettek részt, valamint sok hittanos, hogy a Szentlélek segítségét kérjék az új tanév... »

2018. szeptember 20. csütörtök

Bérczi Bernát ciszterci apát benedikálását ünnepelték Zircen

Szeptember 15-én, a Fájdalmas Szűzanya emléknapján tartották az új ciszterci apát benedikálását Zircen. A szertartást Mauro Giuseppe Lepori generális apát végezte. A zirci ciszterci szerzetesközösség július 13-án választotta meg hat évre Bérczi L. Bernát eddigi kormányzóperjelt a... »

2018. szeptember 18. kedd

A torontói szlovák görögkatolikus egyházmegye püspökévé szentelték Marián Andrej Pacákot

Szeptember 2-án a szlovákiai Nagymihályban szentelte püspökké Marián Andrej Pacák görögkatolikus atyát az eperjesi érsek, Jan Babják metropolita. A szentelésen a három magyar görögkatolikus hierarcha is jelen volt.

2018. szeptember 14. péntek

Diakónussá szentelték Káplár Mártont Debrecenben

A görögkatolikus egyházi év első napján, szeptember 1-jén újabb diakónusszentelésnek lehettek tanúi a hívek a debreceni Attila téri Istenszülő oltalma-főszékesegyházban. Káplár Mártont Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita szentelte diakónussá.

2018. szeptember 6. csütörtök

Találkozót tartottak Érmihályfalván az eucharisztikus kongresszusra készülve

A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve öt regionális találkozót szerveznek a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében. A harmadik összejövetelre augusztus 30-án Érmihályfalván került sor. Az ünnepi szentmisét Böcskei László megyéspüspök mutatta be.

2018. szeptember 3. hétfő

Mindig az örömhír szavait hirdesd! – Diakónusszentelés Debrecenben

Diakónussá szentelték augusztus 26-án a debreceni Attila téri Istenszülő Oltalma görögkatolikus székesegyházban Debreczeni András alszerpapot. Az ünnepi szertartást Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök vezette.

2018. augusztus 30. csütörtök

Eucharisztikus csodák a művészetben – Kiállítás nyílt a Pesti Vigadóban

Átlényegülés – Az Eucharisztiáról a csodák és a művészet nyelvén címmel nyílt kiállítás augusztus 27-én este a Magyar Művészeti Akadémia székházában, a Pesti Vigadóban. A tárlat a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) előkészítő rendezvényeinek sorába... »

2018. augusztus 28. kedd

Diakónusszentelés Nyíracsádon

Szent István király és Szent Hierotheosz főpap ünnepén, augusztus 20-án szentelte diakónussá Kocsis Fülöp érsek-metropolita a nyíracsádi templomban Czirják János alszerpapot.

2018. augusztus 23. csütörtök

tovább »