A Szentírás vezesse a keresztény család életét – Bemutatták a Családi Bibliát Budapesten

Megjelentette a Családi Biblia díszkiadását a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. A Borsos Miklós grafikáival illusztrált, reprezentatív kötetet április 8-án, hétfőn délelőtt Tarjányi Béla egyetemi tanár, a Bibliatársulat ügyvezető elnöke mutatta be a kiadó budapesti, Teréz... »

2019. április 8., hétfő

Az egyetemes szabadító – Pap Károly: Mózes

Pap Károly Mózes-drámája egy bibliai toposszal kezdődik: a rendkívüli sorsra kiválasztott személy élete születésekor rögtön veszélyben forog.

2019. április 7., vasárnap

Barsi Balázs OFM: „Most megmarad e három”

A nemzeti ünnepünkön, március 15-én Széchenyi-díjban részesült ferences szerzetes, hittudós, a sümegi Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplom templomigazgatója legújabb könyvében a három isteni reményről elmélkedik, Pál apostol Korintusiakhoz írt első levele alapján.

2019. március 30., szombat

„Kitárom feléd kezemet, lelkem utánad eped, mint a szomjas föld” – Hét zsoltár segíti bűnbánatunkat

Négy nagyböjti hét áll előttünk húsvét ünnepéig. A Szentírásban hét zsoltárt találunk, melyek központi gondolata a bűnbánat és a bocsánatért könyörgés, ezek segíthetik húsvéti készületünket.

2019. március 24., vasárnap

A hegyi beszédet követve – Kalocsára zarándokoltak a kalocsai iskolanővérek intézményeinek dolgozói

A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulatának köznevelési intézményeiben dolgozók zarándokoltak Kalocsára március 18-án. A nap a Bábel Balázs érsek által bemutatott szentmisével kezdődött a kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyházban.

2019. március 20., szerda

Papp Miklós edzésterve nagyböjtre, III. rész: Olvass nap mint nap Jakab apostol leveléből!

Papp Miklós görögkatolikus parókus rendhagyó edzésre hív a nagyböjtben. Takarítsuk ki fejünk „faliújságját”, és olvassunk el mindennap egy-egy fejezetet Jakab apostol leveléből – ajánlja a kihívás harmadik részében.

2019. március 18., hétfő

Szent Patrik püspök

Szent Patrikra, Írország térítő apostolára és védőszentjére emlékezünk március 17-én. Ő az egyetlen szent, aki az Egyház egyetemes kalendáriumában Írországot képviseli. Ünnepét csak ezerkétszáz évvel halála után vették föl az egyetemes naptárba.

2019. március 17., vasárnap

Egy törvénytisztelő ember lelki megvilágosodása – Jan Dobraczyński: Nikodémus levelei

Jan Dobraczyński levélregényt írt Nikodémus életéről, amelyben arányosan vegyíti az evangéliumi eseményeket a fiktív történésekkel. Nikodémus huszonöt levelet intéz egykori mesteréhez, Justushoz, aki egyúttal jó barátja is.

2019. március 16., szombat

Nyiredy Maurus OSB: Evangélium most

Új könyvvel jelentkezik a tihanyi apátság szerzetes papja, aki korábban Pannonhalmán dogmatikát tanított. Az e liturgikus évben vasárnaponként olvasott Lukács-evangéliumhoz ad olvasnivalót. Pákozdi István ismertetését olvashatják az alábbiakban.

2019. március 15., péntek

Donatella Scaiola: Úti zsoltároskönyv

A Magyar Kurír „Új Ember Kiadványok” sorozatában jelent meg Donatella Scaiola biblikus professzor „Úti zsoltároskönyv” című kötete, melyet Koszoru Péter, a római Pápai Német-Magyar Kollégium növendéke fordított magyar nyelvre.

2019. március 10., vasárnap

Ötödik századi szamaritánus mozaikot találtak Izraelben

Ötödik századi szamaritánus mozaikot találtak a régészek Izrael középső részén, melyen görög nyelvű szöveg szerepel.

2019. március 6., szerda

Bibliai szereplőkről készítettek bábokat Kolozsváron

Február 27-én, szerda délután bábkészítő műhelynek adott otthont a kolozsvári Szent Mihály-plébánia hittanterme. A foglalkozáson bibliai szereplők elevenedtek meg természetes anyagok felhasználásával.

2019. március 4., hétfő

Bruno Secondin: Az élő Isten prófétái – Isten útján

Bruno Secondin kármelita atya 2015 februárjában a Római Kúria tagjainak tartott lelkigyakorlatot, az egyik legismertebb ószövetségi próféta, Illés élete alapján. A Magyar Kurír „Új Ember Kiadványok” sorozatában megjelent könyv ezekből az igehirdetésekből született meg.

2019. március 3., vasárnap

„Járjunk együtt!” – A romániai pápalátogatás mottójáról

A május 31. és június 2. között tervezett romániai pápalátogatás logóján ez áll románul: „Să mergem împreună!”; magyarul: „Járjunk együtt!”. A jelmondatot eredetileg olaszul fogalmazták meg: „Camminiamo insieme!” Oláh Zoltán kanonok, a szentírástudomány tanára jegyzetét... »

2019. február 25., hétfő

Gyógyító Biblia – Kilenc gyógyhatású fűszer és gyümölcs a Szentírás lapjairól

Ezeket a növényeket időtlen idők óta arra használja az emberiség, hogy egészséges maradjon.

2019. február 21., csütörtök

Az önzetlenség a boldogság kulcsa – Pál József Csaba püspök tartott előadást Temesváron

Pál József Csaba temesvári megyéspüspök tartott előadást február 15-én a Temesváron élő magyarok közösségi termében, a Küttl Klubban. A főpásztor az önzetlenség fontosságáról, a Szentírás mindig aktuális szellemiségéről és a csíksomlyói pünkösdi búcsúról beszélt a... »

2019. február 18., hétfő

A világot beragyogó fény nyomában – Johannes Scotus Eriugena: A szellem sasmadarának hangja

Johannes Scotus Eriugena, a Karoling-reneszánsz talán legnagyobb teológusa Írországban született 810 körül, és 877-ben halt meg. Vassányi Miklós filozófus megfogalmazása szerint „ő az egyetlen Alcuin tanítványai, szellemi utódai közül, aki korszakalkotó életművet hagyott maga... »

2019. február 17., vasárnap

Szilvágyi Zsolt: Alapkövek

Szilvágyi Zsolt Aradon született 1977-ben. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron, Fuldában és Münsterben végezte. A könyv alapjául a 2012 és 2015 között a temesvár-józsefvárosi plébánián elhangzott tematikus szentbeszédek tanítása szolgál a hét szentségről, a tízparancsolatról... »

2019. február 16., szombat

Müller bíboros „Hitnyilatkozatot” tett közzé a katolikus tanításról

„Ne nyugtalankodjék szívetek.” Ezzel a János-evangéliumból vett felhívással kezdődik a Gerhard Ludwig Müller bíboros által február 8-án közzétett hitnyilatkozat, amelyben az Egyház szentségekről, a szentáldozásról, a papság szentségéről szóló tanítását foglalja össze a... »

2019. február 14., csütörtök

Jézus tanítása és csodái – Rendhagyó püspöki katekézis Pécsett

„Jézus Krisztus a próféta: a tanítása, a csodái (Mt 7,24–29)” címmel január 31-én folytatódott a szokásos püspöki katekézis a pécsi székesegyházban. Ez alkalommal kivételesen nem Udvardy György megyéspüspök, hanem Nyúl Viktor pasztorális helynök katekézisét hallhatták az... »

2019. február 1., péntek

tovább »