Úrangyala/Regina Coeli
december 15. | 14:35Ferenc pápa déli beszéde: Imádkozzunk a budapesti eucharisztikus kongresszusért!December 15-én, a Gaudete-vasárnapon a Szentatya a mise evangéliuma alapján az örömről és a kételyről mint az emberi élet velejáróiról elmélkedett. Hangsúlyozta, hogy Isten egész emberi valónkat akarja átjárni, Jézus azért jön, hogy gyógyítsa betegségeinket és az ő örömét adja... »december 8. | 20:40Ferenc pápa: Életünket tegyük a szeretet és a szolgálat mindennapi gesztusainak igenjévé!Olaszországban idén is december 8-án ünneplik Szeplőtelen Szűz Mária főünnepét, annak ellenére, hogy advent 2. vasárnapjára esik, ezért a Szentatya a déli Angelus elimádkozásakor a Mária-ünnep evangéliumáról elmélkedett. Ferenc pápa magyarra fordított beszédét teljes egészében... »december 1. | 18:07Ferenc pápa: Fel kell ébrednünk az embertársaink iránti közömbösség álmából!December 1-jén a déli Angelus elimádkozásakor a Szentatya az adventi virrasztás pontos jelentéséről elmélkedett, majd megemlékezett az irakiak nehéz helyzetéről, beszámolt a fiatalokból álló új tanácsadó testület létrehozásáról és a délutánra tervezett grecciói... »november 17. | 18:00Ferenc pápa: Krisztus tanítványai nem maradhatnak félelmek és aggodalmak foglyai!November 17-én a Szentatya arról elmélkedett az Angelus elimádkozásakor mondott déli beszédében, hogy a keresztényeknek az erőszakkal és ellenségeskedéssel teli világban a reményről, a történelmet irányító Istenről kell kézzel fogható tanúságot tenniük.november 10. | 16:49Ferenc pápa vasárnap délben: Élet ott van, ahol kapcsolat, közösség, testvériség van!November 10-én a Szentatya a vasárnapi evangéliumról, Jézusnak a halálon túli életről és a feltámadásról szóló bölcs, vigaszt nyújtó tanításáról elmélkedett. Az Angelus elimádkozása után pedig többek között arra utalt, hogy jövőre Dél-Szudánba utazik.november 3. | 17:21Ferenc pápa déli elmélkedése: A fösvény Zakeust Jézus szeretete teszi jószívűvé!November 3-án a Szentatya a vasárnapi evangéliumról elmélkedett: Jézus elfogadása megváltoztatja Zakeust, a vámost. A nagy harácsolót képessé teszi az adásra, az ingyenes szeretetre. Jézus a bűnöst kereső és megmenteni akaró Istent jeleníti meg. Ferenc pápa magyarra fordított... »november 1. | 14:29Ferenc pápa mindenszentek ünnepén: Mindannyian meghívást kaptunk az életszentségre!A Szentatya november 1-jén az életszentségről mint ajándékról és meghívásról elmélkedett a déli Angelus elimádkozásakor. Hangsúlyozta, hogy a szeretet megélésével létünk konkrét körülményei között mindnyájan szentek lehetünk.október 27. | 20:37Ferenc pápa vasárnap délben: A „később már túl késő” nem maradhat szlogen!Október 27-én délben mintegy harmincötezren vettek részt a Szent Péter téren a Szentatya által vezetett déli imádságon, az Angeluson. Ferenc pápa a délelőtt befejezett, Amazónia térségével foglalkozó szinódusról beszélt az egybegyűlteknek, és arra biztatta őket, hogy személyesen... »október 20. | 19:59Ferenc pápa: Minden hívőnek részt kell vennie Isten országának hirdetésében! Október 20-án, a missziós világnapon a Szentatya a déli Angelus elimádkozásakor arra buzdított minden hívőt, hogy maga is vegyen részt az evangélium hirdetésében és imádkozzon a misszionáriusokért. A Szentatya magyarra fordított beszédét teljes terjedelmében közreadjuk.október 13. | 14:20Ferenc pápa az Angelus előtt aggodalmát fejezte ki a Szíriában zajló fegyveres akció miattOktóber 13-án délben a Szentatya a délelőtti, szenttéavatási mise végén imádkozta el a szokásos Úrangyalát. Előtte azonban köszöntötte a megjelenteket és megemlékezett többek között a sokat szenvedő szíriai és ecuadori lakosságról.október 6. | 20:40Ferenc pápa: Hitünk valódiságát az mutatja meg, hogy képesek vagyunk-e szolgálni egymást!Október 6-án délben a Szentatya a vasárnapi evangéliumról, az igazi hitről és a szolgálatkészségről elmélkedett. Az Úrangyala elmondása után pedig kérte a híveket, hogy kísérjék imájukkal a püspöki szinódus most kezdődő háromhetes rendkívüli gyűlését. Ferenc pápa teljes... »szeptember 29. | 20:37Ferenc pápa az Angelus előtt: Senki se maradjon kirekesztve a társadalomból!Szeptember 29-én a Szentatya a délelőtti szentmise végén imádkozta el a hívekkel a szokásos vasárnapi Úrangyalát, a misét követően pedig egy migránsokat ábrázoló szobrot leplezett le a Szent Péter téren.szeptember 22. | 19:17Ferenc pápa: Bánjunk leleményesen az Úr által ránk bízott értékekkel!Szeptember 22-én a vasárnapi evangéliumról, a tisztességtelen intézőről szóló jézusi példabeszédről elmélkedett a Szentatya a déli Angelus elmondásakor, egyúttal arra biztatta a híveket, hogy imádkozzanak az elvándorlókért és a menekültekért.szeptember 15. | 20:15Ferenc pápa: Isten felkínálja és nem ránk erőlteti magát!Szeptember 15-én a déli Angelus elmondásához kapcsolódóan a Szentatya a napi evangéliumról, a Lukács evangéliumának 15. fejezetében található három jézusi példabeszédről elmélkedett. A pápa teljes lefordított beszédét közreadjuk.szeptember 8. | 17:18Ferenc pápa Úrangyala imádsága Madagaszkáron: Köszönöm a szíves fogadtatástFerenc pápa szeptember 8-án Antananarivóban, a Soamandrakizay mezőn egymillió ember előtt bemutatott szentmise után elimádkozta az Úrangyala imádságot, majd köszönetet mondott az ország vezetőinek és mindenkinek, aki segítette látogatásának előkészítését.szeptember 1. | 15:32Ferenc pápa az Úrangyala imádságot követően bejelentette: új bíborosokat nevez kiSzeptember 1-jén Ferenc pápa a Szent Péter téren a vasárnapi evangélium kapcsán az alázatról beszélt. Kérte, hogy kísérjük imádsággal afrikai apostoli útját és bejelentette, hogy október 5-én konzisztóriumot tart, melyen új bíborosokat nevez ki.augusztus 18. | 15:59Ferenc pápa: A keresztény életet nem lehet összeegyeztetni megalkuvásokkal!Augusztus 18-án a Szentatya a vasárnapi evangéliumi szakaszról, a tüzet és megoszlást hozó Jézusról elmélkedett a déli Angelus elmondásakor.augusztus 15. | 19:27Ferenc pápa: Ujjongjunk a nagy dolgokért, melyeket az Úr végbevitt életünkben!Augusztus 15-én délben a Szentatya Szűz Mária hálaénekének két szaváról, az ujjongásról s a magasztalásról elmélkedett, utána pedig megáldotta azt a hatezer rózsafüzért, amelyet a Szíriában élő katolikus családoknak küldenek.augusztus 11. | 18:32Ferenc pápa: Csak az úton járó, fejlődő hit tudja megvilágítani az élet éjszakáit!A Szentatya augusztus 11-én a déli Angelus elimádkozásakor először a virrasztásról szóló jézusi tanításról elmélkedett, utána pedig a genfi egyezmények hetvenedik évfordulójáról emlékezett meg.augusztus 4. | 19:59Ferenc pápa: Az anyagi javak szükségesek és jók, de rabságba ejthetik a szívet!Augusztus 4-én a Szentatya az ostoba gazdagról szóló jézusi példabeszédről elmélkedett a vasárnap déli Angelus előtt, utána pedig külön is megemlékezett a napokban történt amerikai vérengzések áldozatairól.

tovább »