Ferenc pápa húsvéthétfőn: Az öröm, ha megosztjuk, növekszik – osszuk meg a Feltámadott örömét!

Ferenc pápa – 2024. április 1., hétfő | 15:35

Április 1-jén, húsvéthétfőn délben a Szentatya a vatikáni Apostoli Palota ablakából imádkozta el a húsvéti időre jellemző Mária-imát, a Regina caelit a Szent Péter téren egybegyűlt hívekkel és zarándokokkal. Beszédében az öröm megosztásának és az öröm táplálásának fontosságáról elmélkedett.

Ferenc pápa teljes beszédének fordítását közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot és áldott húsvétot kívánok!

Ma, húsvét nyolcadának hétfőjén az evangélium (vö. Mt 28,8–15) az asszonyok örömét mutatja be Jézus feltámadásakor: a szöveg szerint „nagy örömmel” hagyták el a sírt, és „futottak, hogy értesítsék a tanítványokat” (Mt 28,8). Ez a feltámadt Jézussal való élő találkozásból fakadó öröm olyan kirobbanó érzelem, amely arra készteti őket, hogy terjesszék és elbeszéljék, amit láttak.

Az öröm megosztása csodálatos élmény, melyet már egészen fiatalon megtanulunk: gondoljunk a kisgyermekre, aki jó jegyet kap az iskolában, és alig várja, hogy megmutathassa szüleinek, vagy gondoljunk arra a fiatalra, aki első sportsikerét éri el, vagy arra a családra, amelybe gyermek születik. Próbáljunk meg visszaemlékezni egy-egy olyan boldog pillanatra, amelyet szavakba is nehéz volt önteni, de amelyet azonnal el akartunk mondani mindenkinek!

Húsvétvasárnap reggelén ezeknek az asszonyoknak is részük van ebben a tapasztalatban, de sokkal nagyobb mértékben. Miért? Mert

Jézus feltámadása nem csak egy csodálatos hír vagy egy történet happy endje, hanem olyasmi, ami teljesen megváltoztatja életünket, örökre megváltoztatja!

Ez az élet győzelme a halál felett, ez Jézus feltámadása! Ez a remény győzelme a csüggedés felett. Jézus áttörte a sír sötétségét, és örökké él: jelenléte bármit meg tud tölteni fénnyel. Vele minden nap egy örök utazás állomásává válik, vele minden „ma” reménykedhet „holnapban”, minden vég új kezdetben, vele minden pillanat az idő határain túlra, az örökkévalóság felé vetül.

Testvéreim, a feltámadás öröme nem valami távoli dolog. Nagyon közel van hozzánk, a miénk, mert keresztségünk napján megkaptuk. Azóta az asszonyokhoz hasonlóan

mi is találkozhatunk a Feltámadottal, és ő – mint nekik – nekünk is azt mondja: „Ne féljetek!” (Mt 28,10).

Testvéreim, ne mondjunk le a húsvét öröméről! Hogyan táplálhatjuk ezt az örömöt? Ahogy az asszonyok tették: találkozva a Feltámadottal, mert ő egy soha el nem fogyó öröm forrása. Siessünk, és keressük őt az Eucharisztiában, a megbocsátásában, az imádságban és a tevékeny szeretetben! Az öröm, ha megosztjuk, növekszik. Osszuk meg a Feltámadott örömét!

Szűz Mária, aki örült húsvétkor feltámadt Fiának, segítsen nekünk, hogy örömteli tanúi legyünk!

A Szentatya szavai a Regina caeli elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Szeretném ismételten kifejezni húsvéti jókívánságomat mindenkinek, és szívből köszönöm mindazoknak, akik különböző módon üzenetet küldtek nekem, és biztosítottak közelségükről és imájukról. Ezek az egyének, családok és közösségek kapják meg a feltámadt Úr békéjének ajándékát!

Kívánom, hogy a békének ez az ajándéka jusson el oda, ahol a legnagyobb szükség van rá: a háború, az éhezés, az elnyomás bármely formája által meggyötört népekhez.

Szeretettel köszöntelek benneteket, rómaiak és különböző országokból érkezett zarándokok!

Köszöntöm az inverigói Beato Carlo Gnocchi Pasztorális Közösséghez és az Appiano Gentile-i esperesi kerülethez tartozó fiatalokat és papjaikat.

Boldog húsvéthétfőt! Folytatódjon a húsvét öröme! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! Viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria