Az Eucharisztia ünneplése 35.

2018. augusztus 5. , vasárnap | 12:00

Sztankó Attila liturgikus jegyzetét olvashatják.

Guido Reni: Mózes a Törvény tábláival (1624 körül)

Az úrnapi szentmise másik szabadon választható felajánlási antifónája a Sanctificavit MoysesMózes oltárt szentelt az Úrnak és egészen elégő áldozatokat mutatott be rajta és véráldozatokat áldozott és esti áldozatokat mutatott be Izrael fiai előtt, kellemes illatul az Úrnak, az Istennek. A szöveg a szövetségkötést leíró részből származik (Kiv 24,4.5), viszont egy rövid szakaszban a szerkesztő utal Illés áldozatára és a Zsolt 141,2 szavaira.

A Kivonulás könyvének leírása szerint a nép vérszerződésben kötelezte el magát a törvény megtartására. Miután Mózes felolvasta és leírta a Tízparancsolatot, valamint a rendelkezéseket, kora reggel oltárt és emlékoszlopokat emelt, hogy az oltáron áldozatokat mutassanak be. Ami első látásra szembeötlő: az oltárt az Úrnak szentelte Mózes, és az áldozatoknak két fajtáját mutatták be az oltáron, Izrael fiai előtt. Ennyiben a felajánlási cselekmény antifónájának három témája: az oltár, az áldozat és Isten választott népe. Mózes az ősatyák gyakorlatát követve az Úrnak szentelt oltárt, amelyen egészen elégő és békeáldozatot mutattak be (héberül olá és slamim). Mózes alakját az esti áldozat említése által a szerkesztő összekapcsolja Illés alakjával, aki szintén oltárt emelt az Úrnak, és így imádkozott: „Uram, Ábrahám, Izsák és Izrael Istene! Nyilvánítsd ki a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, én a te szolgád vagyok, s ezeket mind a te szavadra teszem! Hallgass meg, Uram, hallgass meg! Engedd, hogy ez a nép fölismerje: te, az Úr vagy az Isten, te téríted meg a szívét” (1Kir 18,36–37). Tematikailag a felajánlási antifóna szerkesztője nem hagyhatta ki az utalást a 141. zsoltár szavaira: „Szálljon illatáldozatként színed elé imádságom, és kezem felemelése legyen olyan, mint az esti áldozat” (Zsolt 141,2). Az újszövetségi értelmezés szerint a felemelt kezek mint esti áldozat a békét, a tisztaságot és jóakaratot jelképezik (1Tim 2,8). Az erkölcsi tisztaság áldozata, valamint az imádság áldozati jellege is így kapcsolódnak egymáshoz (vö. Óz 6,6; Ám 5,22–25). Másrészt és legfőképpen Mózes és Illés Krisztus előképei. Krisztus Urunk pedig a Golgota oltárán tiszta, szeplőtelen, engesztelő és teljesen odaadó áldozatot mutatott be Isten népéért: pro nobis.

Magyar Kurír 

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Ehhez a cikkhez ajánljuk
Rovat: Nézőpont
Vezető híreink – olvasta már?
csak-azok-kepesek-vedelmezni-akik-szeretettel-szolgalnak-ferenc-papaert-adtak-halat-budapesten
Csak azok képesek védelmezni, akik szeretettel szolgálnak! – Ferenc pápáert adtak hálát Budapesten

Ferenc pápa megválasztásának hatodik évfordulója alkalmából Michael August Blume érsek, apostoli nuncius ünnepi hálaadó szentmisét mutatott be magyar nyelven, Szent József főünnepén, március 19-én a budapesti Szent István-bazilikában.

2019. március 19. , kedd
szent-jozsef-es-mai-apak-interju-asztalosne-elekes-szende-pszichologussal
Szent József és a mai apák – Interjú Asztalosné Elekes Szende pszichológussal

Szent József Jézus életében betöltött szerepéről és az apák mai helyzetéről beszélgettünk Asztalosné Elekes Szende pszichológussal, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanárával.

2019. március 19. , kedd