Az Eucharisztia ünneplése 36.

2018. augusztus 12. vasárnap, 12:00

Sztankó Attila liturgikus jegyzetét olvashatják.

Az úrnapi szentmise áldozási éneke a liturgikus reformot megelőzően a Quotiescumque antifóna volt (M. Hermesdorffnál VIII. módusú, a GR 1908-ban VII. módusú): Valahányszor eszitek ezt a kenyeret, és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Aki tehát méltatlanul eszi ezt a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, vét az Úr teste és vére ellen, alleluja. Az antifóna forrása Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele (1Kor 11,26–27). Az apostol, miközben a korintusi közösség liturgikus összejöveteleinek problémáival foglalkozik, érinti az Eucharisztia kérdését, pontosabban a kenyértörés helyes ünneplésének témáját. Szent Pál kiemeli, hogy az Eucharisztia ünneplése nemcsak megemlékezés, hanem igehirdetés (gör. katangelló).

Az Úr halálát hirdetni, jelenti az Evangélium, az Isten bölcsességének hirdetését a részesedés és vétel által, mivel az Úr halála a szeretet tette (vö. Gal 2,20). A kenyértörés szertartásán való részvétel, a részesedés Krisztus testéből és véréből már önmagában véve a vele való kapcsolat hirdetése, vagyis tanító tanúságtétel. Másrészt a részesedés egyben döntés Krisztus követése és tetteinek folytatása mellett (1Kor 10,16–17). Mindazonáltal a kenyértörés szertartásában való részvételnek és így a helyes igehirdetésnek van akadálya: a közösség tagjainak egymás iránti szeretetlensége valójában a kenyértörés szertartásának és így az Úr halálának üdvösségszerző és kiengesztelő áldozatának elutasítása. Aki nem szereti testvérét, az méltatlan az Úr asztalához, és inkább számít azok közé, akik Jézust halálra adták.

Aquinói Szent Tamás nem hiába választotta ezt a szöveget antifóna gyanánt. Írásaiban Szent Tamás határozottan hangsúlyozza, hogy aki áldozik, az az Úr szenvedésében és áldozatában részesül, és így egyesül az Úrral (vö. ST IIIq48a3; 73a4r; 79a1). Így érthetőek a nagy skolasztikus teológus imádságos szavai: Ó, legszelídebb Istenem, add nékem, hogy egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus testét, amelyet Szűz Máriától magára vett, úgy fogadjam magamhoz, hogy méltó legyek beletestesülni az ő misztikus testébe és az ő tagjai közé számláltatni.

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Ehhez a cikkhez ajánljuk
Rovat: Nézőpont
Vezető híreink - olvasta már?
pro-cultura-hungarica-dijat-kapott-bojte-csaba
Pro Cultura Hungarica díjat kapott Böjte Csaba

A magyar kultúra ápolását, a közösségépítést és a nemzeti identitás megőrzését elismerő díjakat, köztük Böjte Csabának Pro Cultura Hungarica díjat adtak át a magyar kultúra napján, január 22-én a budapesti Hagyományok Házában.

09:51
zenari-biboros-budapesten-keresztenyek-irgalmas-szamaritanusok-sziriai-foldi-pokolban
Zenari bíboros Budapesten: A keresztények irgalmas szamaritánusok a szíriai földi pokolban

Mario Zenari bíboros, szíriai apostoli nuncius január 21-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében beszélt a szíriai nép, különösen a gyermekek szenvedéseiről. Bemutatták a magyar kormány által támogatott kórházi programot is, amely a szegények kezelését teszi lehetővé.

2019. január 22. kedd