Ferenc pápa: Döntenünk kell a világias és az evangéliumi életstílus között!

2016. szeptember 18., vasárnap | 17:05

A szeptember 18-án délben tartott Mária-imádság előtt a Szentatya a szentmise evangéliuma alapján a jó és a rossz út közötti választás elkerülhetetlenségéről elmélkedett; külön is kitért a korrupció veszedelmére. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Jézus ma arra hív minket, hogy gondolkodjunk el két egymással ellentétes életstíluson: a világias és az evangéliumi életstíluson. A világ szelleme nem Jézus szelleme. Jézus elmondja a példabeszédet a hűtlen és romlott intézőről, akit becstelensége ellenére dicsér Jézus (vö. Lk 16,1–13). Rögtön érdemes tisztáznunk, hogy ezt az intézőt nem követendő példaként, hanem a ravaszság példájaként állítja elénk. Ezt az embert azzal vádolták, hogy rosszul gazdálkodik gazdája vagyonával, ő pedig, mielőtt kirúgnák, igyekszik furfangosan megnyerni magának adósai jóakaratát: elengedi adósságuk egy részét, hogy így biztosítsa jövőjét. Magatartásához Jézus ezt a megjegyzést fűzi: „E világ fiai egymás között agyafúrtabbak, mint a világosság fiai” (Lk 16,8).

Erre az e világi ravaszságra nekünk keresztény okossággal kell válaszolnunk, amely a Szentlélek ajándéka. Távol kell tartanunk magunkat a világ szellemétől és értékeitől, amelyek olyannyira tetszenek az ördögnek, és az evangélium szerint kell élnünk! Hogyan mutatkozik meg a világiasság? A világiasság a korrupció, az átverés, a visszaélés magatartásformáiban mutatkozik meg, és a legelhibázottabb utat jelenti – a bűn útját, mert az egyik bűn magával hozza a másikat, láncszerűen –, még ha ez az út általában – tagadhatatlanul – a legkényelmesebb is. Az evangélium szelleme ellenben komoly életstílust igényel – komolyat, de örömtelit! –, komoly és elkötelezett életstílust, amelyet tisztesség, egyenesség, mások személyének, méltóságának tisztelete és kötelességtudat jellemez. Ez a keresztény okosság!

Életünk útján szükségszerűen választanunk kell a két út között: a becsületesség és a becstelenség, a hűség és a hűtlenség, az önzés és az önzetlenség, a jó és a rossz között. Nem ingadozhatunk közöttük, mert eltérő és egymással ellentétes logika szerint működnek. Illés próféta azért tett szemrehányást Izrael népének, mert ezen a két úton botorkált: „Meddig akartok még kétfelé sántikálni?” (vö. 1Kor 18,21). Szép ez a kép! Fontos eldönteni, melyik irányba haladunk, miután pedig a helyes utat választottuk, lendületesen és eltökélten kell előrehaladnunk, rábízva magunkat az Úr kegyelmére és Lelkének támogatására. Az evangéliumi szakasz egy erős és kategorikus kijelentéssel zárul: „Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: vagy az egyiket gyűlöli, a másikat pedig szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat pedig megveti” (Lk 16,13).

Ezzel a tanítással Jézus ma arra buzdít minket, hogy világos döntést hozzunk ő és a világ szelleme között, a korrupció, a visszaélés, a kapzsiság logikája és a becsületesség, a szelídség, a megosztás logikája között. Van, aki úgy van a korrupcióval, mint a drogokkal: azt gondolja, akkor használja és akkor hagyja abba, amikor csak akarja. Kevéssel kezdődik: egy kis borravaló itt, egy kis csúszópénz ott… És ezek között lassan elveszíti szabadságát. A korrupció is függőséget okoz, és szegénységhez, kizsákmányoláshoz, szenvedéshez vezet. És milyen sok áldozat van ma a világban! Milyen sok áldozata van ennek az elterjedt korrupciónak! Amikor viszont a feddhetetlenség, a szándék- és viselkedésbeli tisztaság, a testvériség evangéliumi logikáját igyekszünk követni, az igazságosság kézműveseivé válunk, és a remény távlatait nyitjuk meg az emberiség előtt. Azáltal, hogy ingyenesen testvéreinknek adjuk magunkat, az igaz gazdát szolgáljuk: Istent.

Szűz Mária segítsen, hogy mindig és mindenáron a helyes utat válasszuk, hogy merjünk bátran az árral szembehaladni, ha Jézust és az ő evangéliumát követjük.

A Szentatya szavai az Angelus után:

Kedves testvéreim és nővéreim!

Tegnap Codrongianosban (Sassari mellett) boldoggá avatták Elisabetta Sanna családanyát. Miután megözvegyült, teljesen az imádságnak, valamint a betegek és a szegények szolgálatának szentelte magát. Tanúságtétele a hittől vezetett, megélt evangéliumi szeretet példája.

Ma befejeződik Genovában a nemzeti eucharisztikus kongresszus. Külön is köszöntöm az ott egybegyűlt híveket, és kívánom, hogy ez a kegyelmi esemény élessze fel az olasz népben a hitet az Oltáriszentségben, amelyben Krisztust imádjuk, az élet és a remény forrását minden ember számára.

Kedden Assisibe utazom a békéért esdeklő imatalálkozóra, harminc évvel a Szent II. János Pál pápa által egybehívott történelmi találkozó után. Kérem a plébániákat, az egyházi társulatokat és az egyes híveket az egész világon, hogy békéért esdeklő imanapként éljék azt a napot. Ma jobban szükségünk van a békére, mint valaha, hiszen háború dúl szerte a világban. Imádkozzunk a békéért! Szent Ferencnek, a testvériség és a szelídség emberének példáját követve mindannyiunknak világos tanúságot kell tennünk a világ előtt a béke és népek közötti kiengesztelődés melletti közös elkötelezettségünkről. Kedden tehát egyesüljünk mindnyájan imádságban: mindenki szánjon egy kis időt, amennyit tud, arra, hogy a békéért imádkozzon! Egységben lesz az egész világ!

Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, rómaiak és sokféle országból érkezett zarándokok! Külön is köszöntöm a kölni egyházmegye és Marianopoli híveit.
Mindenkinek szép vasárnapot kívánok! Kérlek, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Finom ebédet! A viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

 

 

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Vezető híreink – olvasta már?
krisztus-feltamadasa-lathato-es-lathatatlan-vilag-talalkozasa
Ternyák Csaba: Krisztus feltámadása – A látható és a láthatatlan világ találkozása

Ternyák Csaba egri érsek írásával kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, kegyelemmel teljes húsvéti ünnepeket!

20:00
latni-az-ures-sirt-es-hinni
Látni az üres sírt és hinni

Húsvétvasárnap – Gondolatok az evangéliumhoz (Jn 20,1–9)

16:00
Útravaló – 2019. április 20., húsvét vigíliája

Útravaló – 2019. április 20., húsvét vigíliája

Napról napra közreadunk a napi evangéliumi szakaszhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat. Húsvét második vasárnapjáig Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót: elmélkedései a római egyház ősi stációs liturgiája útján vezetnek.

Korábbiak »

hirdetés
hirdetés
hirdetés
hirdetés
Rádióhallgatás élőben
Szent István Rádió
hírlevél feliratkozás
Hírbeküldés
Linkajánló

MKPK   

Új Ember  

Szent István Rádió Szent István TV Mária Rádió Bonum TV  Evangélium 365Vatikáni Rádió  Katolikus Karitász 

Máltai SzeretetszolgálatSzent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Szent István társulat Szent Adalbert Központ  A Szív Keresztény Szó Vasárnap Párbeszéd háza    Szemle