Ferenc pápa: Ha kivesszük Jézust, mi marad a karácsonyból?

2017. december 17., vasárnap | 17:30

December 17-én, advent harmadik vasárnapján a déli Mária-imádság elimádkozásakor a Szentatya arra biztatta a hívőket, hogy örömmel, imával és hálaadással készüljenek karácsonyra. Ferenc pápa beszédét teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Az elmúlt vasárnapokon a liturgia arra irányította figyelmünket, hogy mit jelent felvenni a virrasztás magatartását, és konkrétan mit foglal magában készíteni az utat az Úrnak. Ma, advent harmadik vasárnapján, melyet „az öröm vasárnapjának” neveznek, a liturgia annak a lelkületnek a megragadására hív minket, amellyel mindezt megéljük: ez pedig az öröm. Szent Pál arra biztat minket, hogy az Úr érkezésére három magatartásforma felvételével készüljünk. Figyeljetek jól: három magatartásforma! Az első az állandó öröm, a második az állhatatos ima, a harmadik a folytonos hálaadás. Állandó öröm, állhatatos ima, folytonos hálaadás!

Az első magatartás az állandó öröm: „Legyetek mindig derűsek” (1Tessz 5,16), mondja Szent Pál. Vagyis maradjunk meg mindig az örömben, akkor is, amikor nem kedvünk szerint alakulnak a dolgok; akkor is ott lehet bennünk a mély öröm, a béke, mely egyben öröm is, „talajszinten”, de mégis öröm. Mindnyájunk életét átszövik a gondok, a nehézségek, a szenvedések, mindnyájan ismerjük ezeket; és a bennünket övező valóság sokszor ridegnek és száraznak tűnik, a pusztához hasonlónak, amelyben felhangzik Keresztelő János szava, amint emlékeztet a mai evangélium (vö. Jn 1,23). De épp a Keresztelő szavai világítanak rá arra, hogy örömünk azon a bizonyosságon alapszik, hogy ez a puszta nem lakatlan: „Köztetek áll az – mondja –, akit nem ismertek” (Jn 1,26). Jézusról van szó, az Atya küldöttéről, aki azért jön – hangsúlyozza Izajás –, „hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, meggyógyítsa a megtört szívűeket, szabadulást hirdessen a foglyoknak, szabadságot a börtönök lakóinak, hogy hirdesse az Úr kegyelmének esztendejét” (Iz 61,1–2). E szavak, melyeket Jézus magáévá tesz a názáreti zsinagógában (vö. Lk 4,16–19), világossá teszik, hogy küldetése a világban az, hogy kiszabadítson a bűnből és annak következményeiből, a személyes és társadalmi rabságokból. Ő azért jött a földre, hogy visszaadja az embereknek Isten gyermekeinek méltóságát és szabadságát, amelyet egyedül ő tud megadni, és hogy megajándékozzon az istengyermekség örömével.

A Messiás várását jellemző öröm az állhatatos imádságon alapszik: ez a második magatartás. Azt mondja Szent Pál: „Szüntelenül imádkozzatok” (1Tessz 5,17). Az imán keresztül tudunk tartós kapcsolatot kialakítani Istennel, aki az igazi öröm forrása. A keresztény ember nem vásárolja az örömét, nem lehet azt megvenni; a hitből és a Jézus Krisztussal való találkozásból fakad. Ő a mi boldogságunk oka. Minél mélyebben belegyökerezünk Krisztusba, minél szorosabban kapcsolódunk Jézushoz, annál könnyebben rálelünk belső békénkre, a mindennapi élet viszontagságai közepette is. Ezért a keresztény, mivel rátalált Jézusra, nem lehet vészpróféta, hanem az öröm tanújának és hírnökének kell lennie. Ezt az örömet meg kell osztania másokkal; „fertőző” öröm ez, mely kevésbé nehézzé teszi az élet útját.

A Pál által javasolt harmadik magatartás a folytonos hálaadás, vagyis szerető elismerése Istennek. Ő ugyanis rendkívül nagylelkű hozzánk, nekünk pedig mindig el kell ismernünk jótéteményeit, irgalmas szeretetét, türelmes, jóságát, és így, szüntelen hálaadásban kell élnünk.

Öröm, ima és hála – ez a három magatartásforma készít fel minket, hogy hitelesen éljük meg a karácsonyt. Öröm, ima és hála! Mondjuk mindnyájan együtt: öröm, ima és hála. [A téren levők megismétlik.] Még egyszer! [Megismétlik.] Az adventnek ebben az utolsó időszakában bízzuk magunkat Szűz Mária anyai közbenjárására! Ő „örömünk oka”, nemcsak azért, mert világra szülte Jézust, hanem mert állandóan hozzá küld minket.

A Szentatya szavai az Angelus elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

[Római gyerekek éneklik: „Boldog szülinapot!” (Ferenc pápa ma ünnepli 81. születésnapját.)] Nagyon köszönöm, szívből köszönöm!

Szívesen kapcsolódom a nigériai püspökök felhívásához a Krisztus Eucharisztikus Szíve Szerzetes Intézmény hat nővérének szabadon bocsátásáért, akiket egy hónapja raboltak el iguoriakhi rendházukból. Buzgón imádkozom értük, és mindazokért, akik ebben a fájdalmas helyzetben vannak: kívánom, hogy karácsonyra végre hazatérhessenek. Imádkozzunk értük együtt: Üdvöz légy, Mária…

Köszöntelek mindnyájatokat, családok, egyházközségi csoportok és társulatok, akik Rómából, Olaszországból és a világ sok részéből érkeztetek. Külön is köszöntöm a portugáliai „Lobitos” csoportot, valamint a bolíviai zarándokokat. Köszöntöm a Salamancából és Pernumiából (Padova mellől) jött hívőket.

Most pedig szeretettel köszöntöm a gyermekeket, akik a „kisdedszobrok” (bambinelli) megáldására jöttek. Ezt a Római Oratóriumok Központja szervezte. Szép az, amit innen el tudok olvasni: az oratórium mindnyájunkat vár. „Mindig van hely számodra!” – olvasható a felirat. Mindig van hely számodra! Amikor majd imádkoztok otthon, a betlehem előtt családtagjaitokkal, engedjétek, hogy vonzzon titeket a gyermek Jézus gyengédsége, aki szegényen és törékenyen született közénk, hogy megajándékozzon szeretetével. Ez az igazi karácsony! Ha kivesszük Jézust, mi marad a karácsonyból? Egy üres ünnep. Ne vedd ki Jézust a karácsonyból! Jézus áll a karácsony középpontjában, Jézus az igazi karácsony! Értetitek?

Mindenkinek szép vasárnapot és jó utat kívánok Jézus születésének megünnepléséig. Kérlek titeket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! A viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: News.va

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Vezető híreink – olvasta már?
krisztus-feltamadasa-lathato-es-lathatatlan-vilag-talalkozasa
Ternyák Csaba: Krisztus feltámadása – A látható és a láthatatlan világ találkozása

Ternyák Csaba egri érsek írásával kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, kegyelemmel teljes húsvéti ünnepeket!

20:00
latni-az-ures-sirt-es-hinni
Látni az üres sírt és hinni

Húsvétvasárnap – Gondolatok az evangéliumhoz (Jn 20,1–9)

16:00
Útravaló – 2019. április 20., húsvét vigíliája

Útravaló – 2019. április 20., húsvét vigíliája

Napról napra közreadunk a napi evangéliumi szakaszhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat. Húsvét második vasárnapjáig Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót: elmélkedései a római egyház ősi stációs liturgiája útján vezetnek.

Korábbiak »

hirdetés
hirdetés
hirdetés
hirdetés
Rádióhallgatás élőben
Szent István Rádió
hírlevél feliratkozás
Hírbeküldés
Linkajánló

MKPK   

Új Ember  

Szent István Rádió Szent István TV Mária Rádió Bonum TV  Evangélium 365Vatikáni Rádió  Katolikus Karitász 

Máltai SzeretetszolgálatSzent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Szent István társulat Szent Adalbert Központ  A Szív Keresztény Szó Vasárnap Párbeszéd háza    Szemle