Boldognak tisztelik immár a nemzetek

2011. május 1. vasárnap 16:42

Rómában május 1-jén, a délelőtt 10 órakor kezdődő pápai szentmise keretében XVI. Benedek boldoggá avatta elődjét, II. János Pált. A szertartásra érkező zarándokok zsúfolásig megtöltötték a Szent Péter teret és környékét. Magyar zarándokcsoportok is érkeztek a boldoggáavatásra, a bíborosok között jelen volt Erdő Péter is.

87 hivatalos küldöttség érkezett Rómába,  16 állam- és kormányfő  vett részt a szertartáson, 5 királyi család képviselője is jelen volt. A magyar kormánydelegációt Orbán Viktor vezette.

Benedek pápa pápamobilon tette meg a Szent Péter-bazilika bronzkapujától a téren felállított oltárig lévő utat. A Szentatya  II. János Pál pápa kedves liturgikus öltözékét – püspöksüvegét és miseruháját – viselte.

A boldoggáavatási szertartásra a szentmise bűnbánati része után került sor.  A Szentatyától Agostino Vallini bíboros, a pápa római helynöke kérte II. János Pál boldoggáavatását. Ismertette az elhunyt Szentatya  életét, méltatta több mint 26 éves pápaságát.

Ezután a Szentatya e szavakkal hirdette ki elődjének boldoggáavatási dekrétumát:

„Elfogadva testvérünknek, Agostino Vallini bíborosnak, római egyházmegyei általános helynökünknek, sok más püspöktestvérünknek és sok hívőnek a kérését, miután meghallgattuk a Szenttéavatási Kongregáció véleményét, apostoli tekintélyünkkel engedélyezzük, hogy

Isten Tiszteletreméltó Szolgáját, II. János Pál pápát mostantól kezdve boldognak nevezzék,

és ünnepét minden évben október 22-én, a kánonjogi előírások szerint megállapított helyeken és szabályok szerint megünnepeljék.

Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Az összegyűlt zarándokok tapsa közepette került sor Boldog II. János Pál  portréjának leleplezésére. A festmény egy 1995-ben készült fotó alapján készült.

A boldoggáavatásért Agostino Vallini bíboros mondott köszönetet  Benedek pápának.

A boldoggáavatást követően elhelyezték II. János Pál ereklyéjét a szabadtéri oltáron. A néhai pápa vérét tartalmazó ampullát a francia Marie Simon-Pierre nővér,  valamint Tobiana nővér, a lengyel pápa egykori házvezetőnője helyezte el.

A dekrétum kihirdetésével, és a Szentatya  földi maradványainak a Szent Péter-bazilika egyik oltárára helyezésével, valamint ereklyéjének oltárra helyezésével megkezdődhet immár hivatalosan, egyházjogi szempontból is, II. János Pál nyilvános tisztelete.

A szentmisén mondott homíliájában XVI. Benedek pápa utalt arra, hogy elődjének életszentsége már a hat évvel ezelőtti temetés napján is érezhető volt. Az evangélium azt mondja: „Boldogok, akik nem láttak, mégis hittek”. II. János megkapta az Atyától a hit boldogságát, hogy építse Krisztus egyházát. Mária, a hit boldogságának modellje segítette ebben, akit minden keresztény ember és az egyház előtt is az életszentség példájává tett. XVI. Benedek kijelentette: „Ma a föltámadt Krisztus teljes lelki fényességében ragyog előttünk a szeretett II. János Pál tiszteletet parancsoló alakja. Neve ma bekerült azoknak a szenteknek és boldogoknak a seregébe, akiket ő 27 éves pápai szolgálata során hirdetett ki.” Hangsúlyozta: II. János Pál megnyitotta Krisztusnak a társadalmat, a kultúrát, és erőt adott a keresztényeknek, hogy ne féljenek megélni és megvallani hitüket. Úgy vezette át Isten népét a harmadik évezredbe, hogy beléjük ültette a reményt: megújult jövő felé haladnak. Beszéde végén hálát adott Istennek, hogy tanúja lehetett elődje hitének, Krisztussal való egységének.

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Kitekintő
hirdetés
Vezető híreink - olvasta már?
erdo-peter-szabolcsi-nemzeti-zsinat-helyszinen-legfontosabb-az-isten-es-emberszeretet-torvenye
Erdő Péter a szabolcsi nemzeti zsinat helyszínén: A legfontosabb az isten- és emberszeretet törvénye

Több ezer zarándok vett részt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Szent László-évben rendezett központi ünnepségén Szabolcs községben, az I. László király által 1092-ben összehívott nemzeti zsinat helyszínén június 24-én. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Erdő Péter bíboros, prímás volt.

2017. június 24. szombat
-lelki-orvossa-lettem-hatvanot-eve-szenteltek-pappa-kerenyi-lajos-atyat
„Lelki orvossá lettem” – Hatvanöt éve szentelték pappá Kerényi Lajos atyát

A vasmiséjét ünneplő Kerényi Lajos atyával beszélgettünk.

2017. június 24. szombat