Ferences káptalant tartanak Szentkúton

2017. április 18. kedd 15:50

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány április 18. és 21. között tartja háromévente esedékes káptalani gyűlését Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhelyen ötvenhét résztvevővel. Dobszay Benedek tartományfőnöknek a közösség helyzetéről szóló beszámolóját adjuk közre az alábbiakban.

E mostani káptalanon a rendtagok áttekintik az elmúlt időszakot, megtárgyalják a rend életével, tevékenységével kapcsolatos javaslatokat, és új definitorokat, vagyis tanácsosokat választanak, akik megbízatása három évre szól. Provinciálisválasztás most nincs napirenden, hiszen Dobszay Benedek tartományfőnök hatéves mandátuma 2014-ben kezdődött.

A legnépesebb magyar szerzetesi közösség helyzetét így összegezte a tartományfőnök:

Rendi közösségünk a 2016-os esztendőben négy újonc testvérrel és egy jelölttel gyarapodott. Induló növendékeink szinte mindegyike közvetlenül vagy néhány évvel a középiskola befejezése után csatlakozott a rendhez. Tartományunk összlétszáma jelenleg 109 fő, amely megegyezik a tíz esztendővel ezelőttivel. Az elmúlt év során egy testvér tett örökfogadalmat, két testvért pappá, egyet diakónussá szenteltek.

Rendi közösségeink száma nem változott, továbbra is tizenhárom rendházunk van Magyarországon és egy Kárpátalján, de intézményeinken keresztül ennél több helyen vagyunk jelen.

A lelkipásztorkodás területén a régi, jól bevált gyakorlatok (plébániai vezetés, gyóntatói szolgálat, kisegítések) mellett új lehetőségeket hozott megújult nemzeti kegyhelyünk, Mátraverebély-Szentkút. Az ott működő zarándokház lelkigyakorlatok, konferenciák, továbbképzések kedvelt helyszínévé is vált. Új szolgálatunk a Kilátó Ferences Mentálhigiénés Központ, amely a lelkipásztori munka mellett másfajta támogatást is ad személyes kísérésben, csoportos foglalkozásban. A lelkipásztori szolgálat végzése során rendtársaink heti rendszerességgel 17-18 ezer emberrel találkoznak. Szentkutat évente körülbelül kétszázezer zarándok keresi fel.

Már régebben megfogalmazott vágy volt, hogy közoktatási intézményeink tanárainak pedagógiai és ferences képzést szervezzünk. Második alkalommal rendeztük meg 2016-ban a Ferences Pedagógiai Napokat, amely a szellemi töltekezésen túl lehetőséget ad munkatársainknak, hogy belekóstoljanak a ferences közösségi életbe is. Elkötelezett munkatársaink nagyszerű segítsége ellenére iskoláinkban mi is megtapasztaljuk a tanári munkaerő hiányát. Hosszú távon ebből a szempontból is sokat jelenthet az a tehetséggondozó program, amely gimnáziumaink diákjai számára nyújt fejlődési lehetőséget. Pályájukat a középiskola után is szeretnénk figyelemmel kísérni, remélve, hogy közülük lesz, aki később mint munkatárs visszatér valamelyik intézményünkbe. Iskoláinkban naponta mintegy kétezeregyszáz diákkal találkozunk, felsőoktatási intézményeinkben pedig több mint háromszáz hallgatóval és kollégistával.

Szolgálataink egyre hangsúlyosabb részévé válik a szociális tevékenység. Ezt mutatja, hogy immár nem csupán fenntartói vagyunk intézményeinknek, hanem egyre több rendtársunk maga is részt vesz az ott folyó munkában mint ápoló, gondozó vagy mint lelkipásztor. Az Autista Segítő Központ mára komoly nevet szerzett a szakmában, de idősotthonaink, a Budapesten működő gondozási központ, a szegedi szegénykonyha és a kárpátaljai szolgálat szociális feladatvállalásai (rehabilitációs központ, szegénykonyha, családok támogatása) mind-mind lehetőséget adnak felkarolni a rászorulókat, a bajbajutottakat. Szociális intézményeinkben napi átlag félezer emberről gondoskodunk, plébániai karitászcsoportjaink pedig még ennél is több embertársunknak tudnak segítséget nyújtani. Az esztendő során új feladatként talált meg bennünket a kihívó szükség, hogy üldözött keleti keresztény testvéreinknek segítségére siessünk.

A kultúra, a tudomány és a művészet terén elsősorban művelődési házainkon, turisztikai központjainkon, központi gyűjteményünkön és koncertek szervezésén keresztül tudunk értékeket teremteni és bemutatni. Az elmúlt évben közel tíz rendtársunknak jelent meg könyve, tanulmánya, értékes fordítása, amellyel hozzá tudtak járulni az egyetemes és a magyar kultúra gyarapodásához.

Hálásak vagyunk mindazoknak, akik életünket és szolgálatainkat jó szóval, imával, természetben vagy épp anyagilag támogatták. A vállalati partnerek mellett rendtartományunknak 2016-ban közel 8500 adományozója volt. Az általuk biztosított közel 49 millió forint lehetővé tette az Autista Segítő Központ éves hiányának pótlását, az intézmény fejlődését. A rendtartományon keresztül 12,5 millió forint támogatás juthat el nélkülöző kárpátaljai embertársainkhoz.

Tehetséges és leszakadó diákjaink speciális képzésére, a pedagógiai munka támogatására tavaly 23 millió forint adományt kaptunk. Természetben vagy épp szakembereket biztosítva szintén több millió forint értékben támogattunk üldözött, szegény sorsú, beteg embereket és családokat. Intézményeink eszközbeszerzéseit, kisebb felújítását szintén adományokból tudtuk előmozdítani, ahogy ifjúsági programokra is nagylelkű támogatást kaptunk.

Hálával tartozunk minden jó szóért, imádságért, erkölcsi és természetbeni támogatásért is.

Forrás: Ferences Sajtóközpont

Fotó: Thaler Tamás

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Címkék: szerzetesek
hirdetés
Vezető híreink - olvasta már?
lezarult-brenner-janos-emlekev
Lezárult a Brenner János-emlékév – A boldoggá avatásra készül a Szombathelyi Egyházmegye

Vesperessál és ünnepi szentmisével ért véget december 15–16-án a Brenner János-emlékév a Szombathelyi Egyházmegyében. Az ünnep azonban folytatódik: jövőre május 1-jén Szombathelyen boldoggá avatják a hatvan évvel ezelőtt vértanú halált halt lelkipásztort.

16:40
miert-nem-mondta-meg-keresztelo-janos
Miért nem mondta meg Keresztelő János?

Advent 3. vasárnapja – Gondolatok az evangéliumhoz (Jn 1,6–8; 19–28)

16:00