Spányi Antal püspök megnyitotta a bodajki kegyhely szent kapuját

2016. január 30. szombat 18:40

Spányi Antal megyéspüspök január 30-án a bodajki Segítő Szűz Mária kegytemplomában megnyitotta a Székesfehérvári Egyházmegye második szent kapuját. Az ünnepi szentmise után bemutatták az „Egyházunknak anyja” című könyvet.


KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Kedves hagyomány Bodajkon, hogy a templomba érkező zarándokok közös oltárkerülést végeznek azzal a szándékkal, hogy imádságban vegyék körül a Segítő Szűz Mária kegyképet. Az egyházmegye papságával koncelebrált ünnepi szentmisében, Spányi Antal püspök az oltárkerülést szolgáló ajtót tárta ki, hogy az irgalmasság szentévének újabb szent kapuja legyen az egyházmegyében.

A szentmisében a megyéspüspök a kegyhely jelentőségét méltatva elmondta: Bodajkot a hagyomány szerint már Szent István és fia, Imre is többször meglátogatták és a mai templom csaknem 300 éve rendkívüli szerepet tölt be a magyar kegyhelyek között. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a királyi család nyomdokain sokan jártak ide a megpróbáltatások idején, többek között Prohászka Ottokár püspök vagy Mindszenty József hercegprímás is.


Láthatjuk, hogy Szentatyánk, Ferenc pápa is, hordozva a világ terheit, gondját, a nagy döntések előtt Mária segítségét kéri, Őrá bízza szolgálatát, és fogalmaz meg hálaimát Egyházunk Anyjának közbenjárásáért. Nem véletlen, hogy Mária ünnepén hirdette meg és nyitotta meg az irgalmasság szentévét – emelte ki Mária szerepét az irgalmasság évében a székesfehérvári főpásztor.

A Szentatya azt kérte püspökeitől, hogy mindenfelé a világban nyissanak szent kapukat, hogy az örömtelen, sodródó emberiség újra megtalálja az irgalmas Istent, a szerető Atyát. Így nyílt meg az első szent kapu Szent Imre szülőhelyén, Székesfehérváron, és jutottunk el most Bodajkra – mondta Spányi Antal, majd arról beszélt, hogy a kegyhelyre érkező zarándokok mély lelki élményeket, különleges kegyelmeket átélve tesznek tanúságot ma is az imameghallgatásokról.


A zarándokok magukkal hozzák saját élettörténeteiket, hitüket, örömeiket és nehézségeiket – hangsúlyozta a püspök. – Sokan érkeznek ide istenkereső szívvel, majd hazatérve szívesen emlékeznek az itt töltött időre, és visszavágynak a kegyhelyre.


Mária az a kapu, aki befogadta az Isten Igéjét, és ennek nyomán új élet támadt benne. Ezért kérjük Őt, segítsen bennünket, hogy az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit gyakorolva Krisztussal járjuk életünk útját – buzdított szentbeszéde végén a főpásztor.

***

 


A szentmise után mutatták be a Székesfehérvári Egyházmegye Szűz Mária tiszteletéről szóló, Egyházunknak anyja című kötetet, amelyet Smohay András művészettörténész, az Egyházmegyei Múzeum igazgatója és Szilárdfy Zoltán művészettörténész, paptanár szerkesztettek. A könyv tervezője Fákó Árpád grafikus művész volt.


A meghívott vendégeket, köztük az egyházmegye kegyhelyeinek plébánosait, Bodajk polgármesterét és az egykori egyházmegyés zarándokhely képviselőjét, Esterházy László kanonok, máriaremetei plébánost Spányi Antal püspök köszöntötte a könyvbemutató elején.

Sokan beszélnek ma arról, hogy a zarándokutak reneszánszukat élik. Egyházmegyénkben több olyan különösen is tisztelt kegyhely van, amelyet fontosnak éreztünk újra és újra a hívek figyelmébe ajánlani. Azt gondoltuk, hogy sajátos vonást kell találnunk ezeknek a zarándokhelyeknek, és bár mindenkit hívunk – akár azokat, akik az élet terheit hordozzák, vagy akik a hálaadás lelkületében kelnek útra –, mégis külön áldásban részesítjük Alsószentivánon az időseket, Bodajkon az elsőáldozókat, Ercsiben a jegyeseket, Makkosmárián a szenvedélyek rabságából szabadulókat, Vértessomlón pedig a gyermekeket várókat és hordozókat. Remélem, hogy az Egyházunk anyja című könyvben sokan rátalálnak saját zarándokútjukra, megtalálják ezeknek a kegyhelyeknek az üzenetét – fogalmazott köszöntőjében a püspök.


Az egykori és mai zarándokhelyek élő hagyományait bemutató kötetet Lukács László néprajzkutató méltatta. Rámutatott, hogy a kiadvány kiváló összefoglaló arról, hogy az egyházmegye ősi kegyhelyeit az utóbbi években – korunk kihívásaira válaszolva – új lelkipásztori programmal gazdagította a főpásztor. Ezzel célja a különböző életkorú és társadalmi helyzetű hívek lelki megerősítése, különös tekintettel a napjainkban sok kihívás elé állított családokra.

A bodajki kegyhely kiemelt szerepét hangsúlyozva Lukács László emlékeztetett, hogy Fejér megyében a népszerű bodajki búcsújáróhely kialakulását István király és Imre herceg nevéhez, itteni buzgólkodásához kapcsolják. Székesfehérvár-Felsővárosban ma is emlegetik, hogy István király Fehérvárról tutajjal ment Bodajkra, mert az ő idejében Fehérvár és Bodajk között még mindent mocsár meg víz borított. Bodajkon így mesélte el a mondát az 1931-ben született Takács Mária.


A könyvbemutató külön érdekessége volt, hogy az említett idézet adatközlője jelent volt az eseményen.

Az ünnepi alkalomra meghívott, a bemutatott könyvben is szereplő, Szűz Mária tiszteletére épült templomok és kápolnák plébániai közösségeinek tagjai zsúfolásig megtöltötték a kegytemplomot. A könyvbemutató után a zarándokok átlépték az irgalmasság szent kapuját, hogy kérjék az Úr befogadását, megértését és támogatásra találjanak minden ügyükben a bodajki Segítő Szűzanyánál.


Ez a hely, ahol Mária oltalmát kérik a zarándokok, mostantól Isten megbocsátásának közvetítője is – köszönt el a hívektől Mórocz Tamás bodajki plébános.

Forrás és fotó: Berta Gábor/Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó képgaléria

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Hazai
Vezető híreink - olvasta már?
krisztus-szeretetenek-kozvetitoi-legyetek-pap-es-diakonusszentelest-unnepeltek-vacott
Krisztus szeretetének közvetítői legyetek – Pap- és diakónusszentelést ünnepeltek Vácott

A váci székesegyházban június 16-án Beer Miklós megyéspüspök pappá szentelte Kovács Zsoltot és Torma Zsolt Joelt. Átmeneti diakónus lett Bógár Zsolt, állandó diakónus Bakos Péter, Kiss Balázs, Katona Pál, Simon Zoltán, Szakali Tibor és Ferencz Zoltán József.

21:04
ferenc-papa-emlekezzunk-meg-imainkban-edesapankrol
Ferenc pápa: Emlékezzünk meg imáinkban édesapánkról!

A Szentatya június 17-én, a déli Mária-ima elimádkozásakor a napi evangélium alapján Isten országának növekedéséről és az ember megfelelő hozzáállásáról, valamint több aktuális kérdésről beszélt.

17:20