Székely Jánost július 8-án iktatják be szombathelyi megyéspüspöki hivatalába

2017. június 19. hétfő 12:25

Az alábbiakban közreadjuk Székely János kinevezett szombathelyi megyéspüspöknek az egyházmegye híveihez és papságához írt üdvözlő üzenetét, illetve Császár István egyházmegyei kormányzó díszkörlevelét.

Kedves paptestvérek,
kedves testvérek!

A Szentatya Úrnapján közzétett kinevezésével rám bízta a Szombathelyi Egyházmegye főpásztori szolgálatát. A Szombathelyi Egyházmegye Magyarországnak az a vidéke, ahol igen sokan megőrizték és élik hitüket, gyökereikhez ragaszkodnak, és azokat ápolják. Sok nagyszerű papot, hitoktatót és világi hívőt volt alkalmam megismerni az elmúlt évek során az egyházmegyében. Ezért is nagy örömmel vállalom a rám bízott küldetést.

Előre is kérem a paptestvérek és minden kedves testvér együttműködését és segítségét. Minden erőmmel azon leszek, hogy a paptestvéreket erősítsem a papi szolgálatuk megélésében, szolgáljam egyházmegyénk lelki megújulását, segítsem a családokat a hűség, az irgalmas szeretet, a gyermekáldás elfogadásának útján, bátorítsam a szenvedőket, a szegényeket, az elhagyatottakat. Isten kegyelmével törekedni fogok arra, hogy magam is Krisztushoz, az Örök Főpaphoz egyre jobban kapcsolódva az Ő igéjét bátran hirdessem, és az Ő szeretetét közvetítsem mindenki felé.

A beiktatási szertartás július 8-án szombaton délelőtt 10.30-kor lesz a szombathelyi székesegyházban. Erre az ünnepre nagy szeretettel hívom és várom a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia minden tagját, a paptestvéreket, a híveket, a testvéregyházak képviselőit, a közélet képviselőit és minden jóakaratú embert. Addig is kérem mindannyiuk imáját, hogy a jászol és a kereszt, az alázat, az egyszerűség és az önfeláldozó nagylelkűség legyen lelkipásztori szolgálatom vezérfonala és erőforrása. Krisztus, a Jó Pásztor vezessen mindannyiunkat az imádság és az egyre nagylelkűbb szeretetet útján! A Szűzanyának, Egyházunk Anyjának, a magyarok Nagyasszonyának oltalmába ajánlom főpásztori szolgálatomat.

Mindannyiukra Isten bőséges áldását kérve,

Székely János
kinevezett szombathelyi megyéspüspök

* * *

Főtisztelendő Paptestvérek!
Krisztusban kedves Testvérek!

Mint az mindannyiunk számára ismeretes, Szentatyánk, Ferenc pápa 2017. június 18-án kinevezte dr. Székely János febianai címzetes püspököt, esztergom-budapesti segédpüspököt a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspökének. Közel egy éve nélkülözte egyházmegyénk püspökét, így különösen is nagy örömmel és szeretettel fogadjuk az új főpásztort Szent Márton egyházmegyéjébe.

Püspök atya 1964. június 7-én született Budapesten. Tanulmányait az esztergomi Érseki Papnevelő Intézetben, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, illetve Betlehemben folytatta. A fővárosban szentelték pappá, 1991. március 2-án. Lelkipásztori szolgálatát Érsekvadkerten kezdte káplánként (1991–1993), majd két évig Rómában tanult. Ezt követően plébánoshelyettesként, illetve plébánosként szolgált több budapesti plébánián (1996–2001), később a Központi Papnevelő Intézet spirituálisaként a papnövendékek lelki felkészülését segítette (2001–2005). Lelkipásztori szolgálatát a budapesti Örökimádás Templomigazgatóságon (2005–2006) és az esztergomi Szent Anna-plébánián folytatta (2006–2007). 2007. november 4-én nevezte ki XVI. Benedek pápa febianai címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé. Püspökké szentelésére 2008. január 5-én került sor az esztergomi bazilikában.

János püspök atya a szentírástudomány kiváló ismerője. Tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán és az Esztergomi Hittudományi Főiskolán. Számos könyve, hittankönyve és teológiai tankönyve jelent meg. A Magyar Sion egyházi tudományos folyóirat főszerkesztője.

Segédpüspökként mind ez idáig egyházmegyéje társadalmi–oktatási-kulturális szakterületének püspöki helynöke, valamint az esztergomi Szent Adalbert Központ főigazgató-helyettese volt. 2015-től a Boldog Ceferino Roma Misszió vezetője. E szolgálata kapcsán többször járt egyházmegyénkben is.

Püspök atya eddig Esztergom városában élt, ahová alig két hónappal ezelőtt zarándokoltunk el mintegy kétezer-ötszázan a Szombathelyi Egyházmegyéből, és ahol külön is imádkoztunk jövendő megyéspüspökünkért. Akkor még nem gondoltuk, hogy jövendő főpásztorunk eddigi lakóhelyén jártunk. Most ő indul el hozzánk, hogy vezessen bennünket földi zarándokutunkon.

Egyházmegyénk 16. megyéspüspökének beiktatására 2017. július 8-án, szombaton 10.30 órai kezdettel kerül sor a szombathelyi székesegyházban. Egyházmegyénk életének e kiemelkedő eseményére szeretettel hívom és várom a papságot és a híveket. Mutassuk meg főpásztorunk iránti szeretetünket azzal, hogy lehetőségeink szerint minél többen részt veszünk a beiktatási szentmisén, és közösen adunk hálát Krisztusnak, Egyházunk Fejének az új megyéspüspökért.

Isten éltesse és vezesse őt főpásztori szolgálatában! Élvezze mindig Szent Márton püspök, Szent Kvirin püspök és Boldog Batthyány-Strattmann László pártfogását. Merítsen erőt Mindszenty József bíboros és Brenner János életpéldájából, hogy a Szombathelyi Egyházmegye híveit és papjait az üdvösség útjára vezethesse!

Szombathely, 2017. június 19.

Császár István
egyházmegyei kormányzó

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Ehhez a cikkhez ajánljuk
Rovat: Hazai
Vezető híreink - olvasta már?
igen-az-isten-hivasara-papszentelest-unnepeltek-pecsi-szekesegyhazban
Igen az Isten hívására – Papszentelést ünnepeltek a pécsi székesegyházban

Június 16-án délelőtt Udvardy György pécsi megyéspüspök Fekete Zoltán és Lábár Tamás diakónusokat áldozópappá; Kárász Gábort, Kovács Józsefet és Molnár Eriket pedig szerpappá, diakónussá szentelte.

2018. június 18. hétfő
krisztus-sugarzik-at-rajta-mindszenty-emlekmiset-tartottak-budapesten
Krisztus sugárzik át rajta – Mindszenty-emlékmisét tartottak Budapesten

Június 17-én, vasárnap a józsefvárosi Szent József-templomban Michels Antal plébános Mindszenty bíboros emlékére mutatott be szentmisét, cserkészek részvételével. Az ünnepi eseményen megemlékeztek a hercegprímás halálának 43. évfordulójáról, és hálát adtak Istennek a most zárult iskolai tanévért.

2018. június 18. hétfő