Színeváltozott látás

2016. február 20. szombat 16:00

Nagyböjt 2. vasárnapja – Gondolatok az evangéliumhoz (Lk 9,28b–36)

Az előző vasárnap evangéliumi részlete azt a Jézust állította elénk, aki irántunk való szeretetéből osztozott emberi létünk közös helyzeteiben. Ahogyan gyönyörűen fogalmazza a Zsidókhoz írt levél: „Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tud részvéttel lenni gyöngeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, bűn nélkül.” (Zsid 4,15)

A mai vasárnap evangéliuma pedig a színeváltozott Jézust állítja elénk, aki három kiválasztott tanítványával, Péterrel, Jánossal és Jakabbal együtt felment a hegyre imádkozni, s ott, imádsága közben „arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott.” A tanítványok egészen különös eseménynek lehettek a szemtanúi, amely mélyen lelkükbe vésődött. Péter apostol írja később: „Mi hallottuk ezt az égből jövő hangot, amikor vele voltunk a szent hegyen.” (2Pét 1,18)

A történet lényegét a Katekizmus így fogalmazza meg: „Jézus egy pillanatra megmutatta isteni dicsőségét” (KEK 555). Jézus teljesebb bepillantást enged személye titkába a három tanítványnak, feltárja előttük mivoltának teljességét: benne Isten dicsősége van jelen az emberek között. Az ő személye Istent teszi jelenvalóvá, benne Isten Országa érkezett el. Ezzel az eseménnyel, önfeltárással Jézus megerősíti Péter apostol néhány nappal korábbi hitvallását: „Az Isten Felkentje vagy.” (Lk 9,21) S ugyanakkor – előre tekintve – felkészíti tanítványait arra, hogy ezt a látást ne veszítsék el majd akkor sem, amikor a szenvedés fájdalmában és sebzettségében semmi nem utal majd erre a dicsőségre, amikor őt úgy lehet majd látni mint egy pőre embert, akiről a zsoltáros elkeseredett szavai jutnak eszünkbe: „De én csak féreg vagyok, nem ember, az emberek gúnytárgya s a népek megvetettje.” (Zsolt 22,7)

Jézus Krisztus személyében egyesült egymással emberi és isteni. A csodákban finomabban érzékelhető, a szenvedésben elfátyolozódik az isteni. S tudjuk, hogy épp Jézus isteni természete formálta oly széppé emberségét. A színeváltozás eseménye segít megérteni azt is, hogy Jézus minden cselekedete Isten közeledésének lehetőségévé, eszközévé lett. Szelíd szeretete és irgalmas odahajlása a nyomorult emberhez Isten ikonja, kinyilatkoztatása.

Ezért oly alapvető a jelenet végén az Atya felhőből szóló felhívása: „Őt hallgassátok!” Nagyböjti készületünk lehetőségein gondolkodva talán érdemes újra elfogadni e meghívást: Jézus Krisztus megismerésének legegyszerűbb és legközvetlenebb útja Isten igéjének, s különösen az evangéliumok szövegének nyíltszívű, érdeklődő olvasása. Amikor igazi találkozás alakul így ki, akkor „megtalálhatjuk a bibliai szövegben azt az eleven igét, mely cselekvésre szólít, irányt jelöl ki és életet alakít” – ahogyan II. János Pál pápa fogalmazott (Novo Millennio Ineunte 39).

S ez a találkozás átalakít minket, Szent Pál tapasztalata szerint: „miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, ugyanarra a képmásra változunk át dicsőségről dicsőségre az Úr Lelke által” (2Kor 3,18).

Nagyböjt második vasárnapja színeváltozott látásra hív minket. Egyrészt felkészít minket is, hogy majd a szenvedéstörténet idején ne veszítsük el Jézus személyének e teljes látását, s tudjuk úgy tekinteni gyötrelmeit, mint ami ebből az isteni szeretetből fakad. Másrészt erre a látásra hív saját életünk – olykor vagy sokszor – nehéz, sötét valóságával kapcsolatban. A mi életünk, személyünk teljesebb titka is itt rejlik, a bennünk munkálkodó isteni jelenlétben. Ő velünk van akkor is, amikor mi oly könnyen távol lévőnek gondolnánk őt.

S ezen túl színeváltozott látásra hív minket a mai ünnep embertársainkkal kapcsolatban is: az ő személyükben is ott él Isten dicsősége, ott működik maga Isten. Még ha sokszor talán erőfeszítésbe telik is e látás, mégis ez nyit meg testvéreink teljes méltóságára. E látás segít, hogy sokszor az ajtónk előtt fekvő, fekélyekkel teli Lázárban is felfedezzük testvérünket, akivel közösen osztozunk Isten dicsőségének, arcának hordozásában.

Labancz Zsolt SP / Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Nézőpont
hirdetés
Vezető híreink - olvasta már?
sotetseg-szentje-interju-terez-anya-szentteavatasi-ugyenek-posztulatoraval
A sötétség szentje – interjú Teréz anya szenttéavatási ügyének posztulátorával

Az America című jezsuita hetilap legfrissebb számában interjú jelent meg Brian Kolodiejchukkal, Teréz anya szenttéavatási ügyének posztulátorával, melynek magyar nyelvű fordítását teljes terjedelmében közreadjuk.

15:33
mariapocson-talalkoztak-cursillo-mozgalom-debrecen-nyiregyhazi-egyhazmegyei-tagjai
Máriapócson találkoztak a Cursillo mozgalom debrecen-nyíregyházi egyházmegyei tagjai

A Cursillo mozgalom debrecen-nyíregyházi egyházmegyei tagjai „ultreyán” vettek részt augusztus 28-án, vasárnap a máriapócsi kegytemplomban. Linzenbold József kisvárdai plébános, a mozgalom egyházmegyei lelkivezetője évente megrendezi a találkozót, amelyen idén több mint háromszáz fő vett részt.

2016. augusztus 29. hétfő