„Verjetek gyökeret a szeretetben!” – Nagyböjti lelkigyakorlat Komáromban

2018. március 14. szerda 15:21

Húsvétra készülve – március 1. és 3. között – Gőgh Tibor lébényi plébános tartott háromnapos nagyböjti lelkigyakorlatot a komáromi híveknek.

Gőgh Tibor – aki húsz évvel ezelőtt komáromi káplánként kezdte lelkipásztori pályafutását – Bros Gergely komáromi plébános meghívására március 1. és 3. között a Jézus Szíve-templomban bemutatott esti szentmisék keretében mondta el a napi evangéliumhoz és az olvasmányokhoz kapcsolódó gondolatait.

Csütörtökön este, első elmélkedésében a dúsgazdag és a szegény Lázár történetét idézve hangsúlyozta: a szegénység önmagában nem erény, a gazdagság nem bűn, ugyanis minden azon múlik, hogy az ember a körülményeihez hogyan viszonyul. Sohasem szabad szem elől téveszteni az emberi élet végső célját, az üdvösséget. Isten végtelen szeretetében hazavár minden lelket. A pénz eszköz, de annak mennyisége nem befolyásolhatja az Úrhoz való viszonyt. Miként Gárdonyi Géza is írja: „A pénz okos embernek zsebben ülő szolga – oktalan embernek zsebben ülő úr.” Anyagi javaink helyett a szeretetkapcsolataink és a szabad akaratunkból fakadó önálló döntéseink határozzák meg üdvösségünk útját. Elmélkedését a Rábca partján mélyen gyökeret vert öreg fűzfa példájával zárta a lelkigyakorlatot vezető plébános. Kiemelte: a hívő embernek is állandó forrásra van szüksége, amely táplálja lelkét. A lélek végső forrása nem más, mint Isten, aki maga a Szeretet. „Verjetek gyökeret a szeretetben!” (vö. Ef 3,17) – első elmélkedésben Szent Pál szavait adta útravalóul Gőgh Tibor atya.

A második napon, József történetéből kiindulva, a földi életben megtett belső útról elmélkedett a lébényi lelkipásztor. „Az ember élete nem más, mint zarándoklat térben és időben, melynek során folyamatosan alakul, változik az Istennel való kapcsolata: elgondolkodtató párhuzam húzódik József története, Jézus élete, keresztútja és az emberi lét nehézségei, fájdalmai között” – mondta Gőgh Tibor atya. Jákob fiának sorsa azt bizonyítja, hogy az Úr a legkilátástalanabb helyzetből is képes a lehető legjobbat kihozni. Ugyanúgy, ahogy Krisztus keresztútja egyszerre volt „szép és fájdalmas”, úgy az emberi élet szenvedéseiből is rengeteg kegyelem fakadhat mind a szenvedő, mind a környezete számára. Jézus nemcsak elszenvedője volt a húsvéti eseményeknek, hanem tudatosan vállalta az emberi természet gyengeségét és az áldozatot. A gonosz lélek megkísérthet bennünket, gyengeségünkben eleshetünk, de Krisztus győzedelmeskedett a halál felett, s minket, földi zarándokokat a boldog örök élet ajándékával vár.

A szombat este tartott harmadik elmélkedésében a lébényi plébános kifejtette: Krisztus példájából okulva a keresztény ember feladata, hogy szeretettel, de határozottan fellépjen a bűn ellen. A szeretet az őszinteséget is megköveteli, ha az a másik vagy saját magunk érdekét szolgálja. A mindent megengedő, feltétel nélküli szeretet hosszú távon nem célravezető: emberi kapcsolatainkban az atyai követelő és az anyai feltétlen szeretetnek együttesen kell érvényesülnie. Nem bűn tehát, ha embertársunkat figyelmeztetjük hibáira, tiszteletben tartva önállóságát. Isten lelkiismeretünkön keresztül irányítja az életünket, utat mutat életünk labirintusában.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Kishírek
Vezető híreink - olvasta már?
egyben-tart-ferences-zarandoklat-matraverebely-szentkutra
Egyben tart – Ferences zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra

Augusztus 14–20-áig immár huszonnegyedik alkalommal szervezték meg a ferencesek Esztergomtól Mátraverebély-Szentkútig vezető zarándoklatát. A résztvevők száma idén is meghaladta a kétszázat. Augusztus 19-én, a Szécsénytől Szentkútig tartó szakaszon csatlakoztunk a zarándokokhoz

14:27
a-kereszt-tartja-meg-hazat-szent-istvan-kiraly-unnepe-gyori-egyhazmegye-fotemplomaban
A kereszt tartja meg a hazát – Szent István király ünnepe a Győri Egyházmegye főtemplomában

Veres András győri megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be augusztus 20-án, Szent István király, hazánk fővédőszentje ünnepén a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

13:00