Ferenc pápa a halálbüntetés eltörléséért emelt szót

2016. február 21. vasárnap 16:02

A Szentatya február 21-én délben hálát adott mexikói útjáért és a Kirill pátriárkával való találkozásért, az Úrangyala elimádkozása után pedig nemzetközi összefogásra buzdított a halálbüntetés eltörlése érdekében. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Nagyböjt második vasárnapján Jézus színeváltozásának evangéliumát halljuk.

Az elmúlt napokban Mexikóban tett apostoli utazásom a színeváltozás egyfajta megtapasztalása volt. Miként? Mert az Úr megmutatta nekünk dicsőségének fényét az egyháznak, az ő szent népének testén keresztül, mely azon a földön él. Ez a test sok sebből vérzik, ezt a népet sokszor elnyomták, megalázták és méltóságában megsértették. A Mexikóban megélt különböző találkozások ugyanis tele voltak fénnyel: a hit fényével, amely átváltoztatja az emberek arcát és megvilágítja útjukat.

A zarándoklat spirituális súlypontja a Guadalupei Szűz Mária kegyhelye volt. Elsődleges szándékom az volt, hogy csendben ott időzzek az anya képe előtt. Köszönetet mondok Istennek, amiért megadta nekem ezt a lehetőséget. Szemléltem Máriát, és engedtem, hogy ő nézzen engem, aki szemébe vésődve hordozza minden gyermeke tekintetét, és egybegyűjti nagyon sok szegény ember, szerencsétlen nő fájdalmát, amelyet erőszak, elrablás, gyilkosság, visszaélés okozott. Guadalupe a leglátogatottabb máriás kegyhely a világon. Egész Amerikából mennek oda imádkozni, ahol a barna bőrű Szűz megjelent Szent Juan Diego indiánnak, ez indította el a földrész evangelizálását, valamint új civilizációjának kialakulását, a különböző kultúrák találkozásának gyümölcsét.

Épp ez az az örökség, amelyet az Úr Mexikónak adott: megőrizni a különbözőség gazdagságát, ugyanakkor kifejezni a közös hit összhangját, egy hamisítatlan és erőteljes hitét, amelyet nagy életerő és emberség kísér. Elődeimhez hasonlóan én is azért mentem, hogy megerősítsem a mexikói népet hitében, de azért is, hogy ők megerősítsenek engem, a tenyerembe gyűjtöttem ezt az ajándékot, hogy az egyetemes egyház javát szolgálja.

Annak, amiről beszélek, ragyogó példáját adták a családok: a mexikói családok örömmel fogadtak engem mint Krisztus követét, az egyház pásztorát, ők pedig csodatiszta, erős, megélt hittől sugárzó tanúságtételeket ajándékoztak nekem, olyan hit ez, amely „színeváltozottá” alakítja az életet; és ez minden keresztény család épülésére szolgál az egész világon. Hasonlót lehet mondani a fiatalokról, a megszentelt személyekről, a papokról, a munkásokról, a bebörtönzöttekről.

Ezért hálát adok az Úrnak és a Guadalupei Szűz Máriának e zarándoklat ajándékáért. Köszönetet mondok továbbá Mexikó elnökének és a világi hatóságoknak a meleg fogadtatásért, szívből köszönöm püspök testvéreimnek, valamint minden embernek, aki közreműködött e látogatás megszervezésében és lebonyolításában.

Különleges dicsérettel forduljunk a Szentháromsághoz, amiért azt akarta, hogy ezen alkalommal megtörténjen Kubában a pápának és Moszkva s egész Oroszország pátriárkájának, kedves Kirill testvéremnek találkozója, melyre elődeim is olyannyira vágytak. Ez az esemény is a feltámadás prófétai fénye, amelyre a mai világnak oly nagy szüksége van, mint soha korábban. Isten szent anyja vezessen minket továbbra is az egység útján! Imádkozzunk a Kazanyi Szűz Máriához, akinek egy ikonját Kirill pátriárka nekem ajándékozta.

A Szentatya szavai az Angelus után:

Kedves testvéreim!

Holnap a Szent Egyed Közösség szervezésében nemzetközi konferencia lesz Rómában, amelynek címe: „Egy halálbüntetés nélküli világért”. Kívánom, hogy a szimpózium új ösztönzést adjon a halálbüntetés eltörlésére irányuló törekvésnek. Reményre ad okot, hogy a közgondolkodásban mindjobban elterjed a halálbüntetéssel való szembenállás, még akkor is, ha csak a társadalom legitim megvédésének eszközének tartjuk. A modern társadalmaknak ténylegesen lehetőségük van arra, hogy hatékonyan visszaszorítsák a bűnözést anélkül, hogy véglegesen megvonnák a szabadulás lehetőségét attól, aki bűncselekményt követett el. A problémát egy olyan büntető igazságszolgáltatás optikájával kell nézni, amely egyre jobban megfelel az ember méltóságának, Isten emberre és társadalomra vonatkozó tervének, valamint a társadalomba való visszailleszkedés reményére nyitott büntető igazságszolgáltatásnak is. A „ne ölj” parancsának abszolút értéke van, az ártatlanra és a bűnösre egyaránt vonatkozik.

Az irgalmasság rendkívüli szentéve jó alkalom arra, hogy az élet és minden ember méltósága tiszteletben tartásának egyre érettebb formáit előmozdítsuk a világban. A bűnösnek is megmarad a sérthetetlen joga az élethez, Isten ajándékához. Megszólítom a népek vezetőinek lelkiismeretét, hogy jussanak nemzetközi egyetértésre a halálbüntetés eltörlésében. Egy bátor és példamutató tettet javaslok azoknak, akik közülük katolikusok: hogy egyetlen halálos ítéletet se hajtsanak végre az irgalmasságnak ebben a szentévében.

Ma minden kereszténynek és jó akaratú embernek feladata, hogy ne csak a halálbüntetés eltörléséért harcoljon, hanem a börtönkörülmények javításának érdekében is, a szabadságuktól megfosztott emberek emberi méltóságát tiszteletben tartva.

* * *

Szívből köszöntöm a családokat, a plébániai csoportokat, a társulatokat és minden zarándokot, akik Rómából, Olaszországból és más országokból érkeztek.

Köszöntöm a sevillai, cádizi, ceutai (Spanyolország), valamint a trieszti, coratói és torinói híveket. Külön gondolok a XXIII. János Pápa Közösségre, amelyet Isten szolgálja Don Oreste Benzi alapított, és amely jövő pénteken Róma központjának utcáin keresztutat szervez szolidaritásként és imádságként az emberkereskedelem áldozataivá vált nőkért.

A nagyböjt alkalmas időszak arra, hogy végigjárjuk a megtérés útját, melynek középpontjában az irgalmasság áll. Ezért úgy gondoltam, hogy ma nektek, akik a téren vagytok, ajándékozok egy Misericordinának nevezett „lelki orvosságot”. Egyszer már volt ilyen ajándékozás, most azonban jobb a minőség: Misericordina plus. Ebben a dobozkában rózsafüzér van, és egy kép az irgalmas Jézusról. Most ki fogják osztani nektek az önkéntesek, akik között szegények, hajléktalanok, menekültek és szerzetesek is vannak. Fogadjátok ezt az ajándékot lelki segítségként arra, hogy a szeretetet, a megbocsátást és a testvériséget terjesszétek, főként az irgalmasság évében.

Mindnyájatoknak szép vasárnapot kívánok! Kérlek, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Finom ebédet! A viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Vezető híreink - olvasta már?
ferenc-papa-az-ujsagiroknak-eleg-kizsakmanyolasbol-segiteni-kell-az-afrikaiakat-fejlodni
Ferenc pápa az újságíróknak: Elég a kizsákmányolásból, segíteni kell az afrikaiakat fejlődni!

Június 21-én este, a genfi egynapos látogatása végén, a Szentatya ismét válaszolt a repülőn vele utazó újságírók kérdéseire.

2018. június 22. péntek
papszentelesre-varva-vagy-az-emberek-szolgalatara
Papszentelésre várva – Vágy az emberek szolgálatára

Kisiván Csabát, a Kaposvári Egyházmegye diakónusát június 23-án szenteli áldozópappá Varga László megyéspüspök. Dobai Barna Ottót ugyanezen a napon szenteli áldozópappá Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

2018. június 22. péntek