Krisztus szava által – Szent Ambrus gondolatai az eucharisztiáról

2017. december 7. csütörtök 13:00

A Pécsi Egyházmegye honlapja Vadfüge rovatának eucharisztikus sorozatában Szent Ambrus ünnepén, december 7-én a nagy egyházatya néhány gondolatát idézik fel.


Keresztelőkút a pécsi székesegyház Corpus Christi-kápolnájában
(Aichinger Simon ötvös műve 1794-ből)
A lábazatot Bauer Ferenc szobrász készítette siklósi márványból

A legkorábbi ismert latin nyelvű misztagógikus, vagyis a keresztség és az Eucharisztia szentségét magyarázó katekézisek Szent Ambrus (339–397) nevéhez fűződnek. A rövid De mysteriis szerzőségét soha nem vonták kétségbe, a De sacramentist viszont néhányan elvitatták Milánó püspökétől. Ámbár aligha kétséges az ambrusi szerzőség, a beszédsorozatnak ettől függetlenül is óriási jelentősége van, mivel egyedülálló módon enged bepillantást a 4. századi latin egyház szentségteológiájának mélyére és a misztagógikus beavatás részleteibe.

Ambrus szerint a keresztvíz megszentelése és az eucharisztikus adományok, a kenyér és a bor konszekrációja között nagyon szoros párhuzam, sőt lényegi azonosság van. Krisztus teremtő szava, amely a semmiből képes létezőt alkotni, képes megváltoztatni a teremtett dolgok természetét. Amikor a pap a keresztelőmedence vizének megszentelésekor elmondja az imádságot, és a Szentlelket hívja a vízre, akkor a víz természete átalakul, és az újjászületés fürdőjévé válik. Hasonlóképpen, amikor a pap a megfelelő alkalommal megismétli Krisztusnak az utolsó vacsorán mondott szavait („ez az én testem…, ez az én vérem kelyhe…”), akkor e szavak és az adományokra lehívott Szentlélek ereje megváltoztatják a kenyér és a bor természetét. A „mennyei szó” a kenyérből megalkotja Krisztus testét, a vízzel kevert borból pedig Krisztus vérét (Sacr. 4.4.16–19.). E „mennyei szó” teremtő és átváltoztató erejét jelképezi a vessző, amellyel Mózes kettéválasztotta a Vörös-tenger vizét (Kiv 14,21kk); a bot, amellyel megédesítette a keserű forrásvizet (Kiv 15,23kk); és ugyanezt jelzi a fadarab, mellyel Elizeus a vízbe esett fejszevasat a felszínre hozta (2Kir 6,6).

A vakon született meggyógyítása; A kánai borcsoda; Lázár feltámasztása
ókeresztény szarkofág részlete (4. század), Vatikán

„Mi a lényege mindenekelőtt annak az előképnek, amely Mózes idejében történt? Az, hogy amikor szomjas volt a zsidó nép, és zúgolódott, mert nem talált vizet, Isten megparancsolta Mózesnek, érintse meg botjával a sziklát (vö. Kiv 17,1–7). Mózes így tett, és a sziklából nagy vízsugár tört elő. Ezt mondja erre az Apostol: Ittak az őket követő szilából; a szikla pedig Krisztus volt (1Kor 10,4). Nem volt mozdulatlan a szikla, amely a népet követte. Te is igyál, hogy téged is Krisztus kövessen. Lásd a misztériumot: Mózes a prófétát jelenti; a bot pedig Isten igéjét. A pap Isten igéjével érinti a sziklát, és víz folyik belőle, s Isten népe iszik abból. Megérinti a pap a kelyhet, elárad a víz a kehelyben, az örök életre szökell, és Isten népe issza, aki elnyerte Isten kegyelmét.” (Sacr. 5.1.3.)

A De mysteriis párhuzamos szakaszaiban (50–51) szintén bottal végzett csodák sorozatára hivatkozik Ambrus, azt igazolandó, hogy a szentelés, a „mennyei szó” képes megváltoztatni a természet rendjét. Mózes eldobott botja kígyóvá változik, majd ismét bot lesz belőle (Kiv 4,3); Mózes imádságára a vérré változott vizekből eltűnik a vér (Kir 7,19–21); botjával kettéválasztja a Vörös-tengert (Kiv 14,21), vizet fakaszt a sziklából, ihatóvá teszi Merra vizét (Kiv 15,22–25); Elizeus botja a víz színére vonzza a fejszevasat (2Kir 6,5). Mindezek után levonja a következtetést: „Ha az emberi áldásnak olyan nagy volt a hatalma, hogy megváltoztatta a természetet, mit mondjunk az isteni szentelésről, amelyben magának az Üdvözítőnek szavai fejtik ki erejüket? Mert az a szentség, amit magadhoz veszel, Krisztus szava által valósul meg.” (Myst 9.52) A bot jelképezi Krisztus szavát, amelyet a pap akkor mond ki, amikor a keresztség vizét a keresztségi liturgia invokációjában megszenteli, és amikor az eucharisztikus liturgián megismétli Krisztus alapító szavait a kenyér és a bor átváltoztatásakor. A pap által kimondott, de valójában isteni szavak természetfeletti erejüknél fogva képesek megváltoztatni a természet rendjét, és ezért a szentelés után a víz már nem közönséges víz, hanem az isteni kegyelem közvetítője, a kenyér és a bor pedig Krisztus valóságos teste és vére.

Forrás: Heidl György/Pécsi Egyházmegye

Fotó: Loósz Róbert, Heidl György

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Nézőpont
Vezető híreink - olvasta már?
apa-tul-jo
Apa túl jó?

Az Új Ember katolikus hetilapban Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, pedagógiai szakértő „Életre nevelő” címmel havonta jelentkező rovatot indított. Az apai mérce lehet növelő, érlelő is, ha az apa valóban gyermeke igazi arcát látja – tudhatjuk meg Pécsi Rita legutóbbi írásából.

2018. március 18. vasárnap
a-legcsodalatosabb-ajandek-es-legfelelmesebb-titok-sapientia-nap-az-eucharisztiarol
A legcsodálatosabb ajándék és a legfélelmesebb titok – Sapientia-nap az Eucharisztiáról

Az Eucharisztiáról szólt a március 17-én megtartott Sapientia-nap egész napos konferenciája a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán.

2018. március 18. vasárnap