Papi rekollekcióval és szentmisével ünnepelték Magyarok Nagyasszonyát Győrben

2018. október 10. szerda 17:11

Magyarok Nagyasszonyának ünnepén, október 8-án délelőtt a Nagyboldogasszony-székesegyházban gyűlt össze a Győri Egyházmegye papsága lelki továbbképzésre. Az ünnep délután főpásztori szentmisével folytatódott, melyet Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke mutatott be.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A papi rekollekció, azaz lelki továbbképzés Semsey Gábornak, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete munkatársának előadásával kezdődött, majd a papság számára celebrált szentmisével folytatódott a Nagyboldogasszony-székesegyházban. Veres András püspök köszöntőjében kiemelte, hogy Magyarország jelentős ünnepén, a Magyarok Nagyasszonya napján külön öröm számára az egyházmegye papságával együtt bemutatni a legszentebb áldozatot.

A rekollekciós szentmisén Németh László általános püspöki helynök mondott szentbeszédet, aki személyes példákkal alátámasztva hangsúlyozta Szűz Mária tiszteletének fontosságát. A magyar nép Mária-tiszteletét az Anyaszentegyház XIII. Leó pápa döntésével a maga nemzeti sajátosságával együtt elismerte. Érdemes felfigyelni arra, hogy a zsolozsma imáiban Szent László királyunk a Szűzanyát országunk Patrónájának nevezte.

Németh László prédikációjában párhuzamot vont a fatimai magyar kálvária és az erdélyi Ákosfalva templomában található, Szűzanyát és a gyermek Jézust ábrázoló alkotás között. Fatimában a gyermek Jézus a magyar címerpajzson áll, jobbjával a Mária fején látható Szent Koronára, baljával pedig a címerpajzsra mutat. A kis Jézus ezzel a kettős mozdulattal kéri édesanyját: különösen védelmezze azt a nemzetet, amelynek oltalmazását rábízták. Itt anya és gyermeke tekintete egybefonódik. Az erdélyi Ákosfalva barokk oltárképén a Szűzanya egy nagy székből tekint le Szent István királyunkra, aki a Szent Koronával felajánlja számára országa népeit. Szűz Mária a felajánlás közben szinte megemelkedik, magához szorítva a gyermek Jézust, aki az egyik karját a Szent Korona fölé nyújtja, másik kezével pedig egy keresztet tart államalapító királyunk felé. „Mindkét alkotáson Jézus a fő cselekvő” – hívta fel a figyelmet a szónok.

A püspöki helynök említést tett a Boldogasszony Anyánk kezdetű népének különböző változatairól. Családi örökségként kapott imádságoskönyvében e népszerű egyházi népének szövege másként jelent meg, mint ahogyan azt ma énekeljük: „Magyarországról, mint sajátodról, ne felejtkezzél el…” – A Hozsanna énekeskönyv megjelenésével átírták a hivatalos szövegre, bár az 1800-as évek elején valószínűleg az első változatban énekelték – zárta homíliáját Németh László.

* * *

Magyarok Nagyasszonyának ünnepe püspöki szentmisével folytatódott, melyen a főpásztorral koncelebráltak Németh László püspöki helynök, Bognár István városplébános, püspöki irodaigazgató, valamint a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet elöljárói, Reisner Ferenc rektor és Kálmán Imre prefektus. A szentmisén zenei szolgálatot végzett a győri székesegyház énekkara Vántusné Gaál Zsófia karnagy vezetésével, Pődör Lea kántor közreműködésével. Előadásukban többek között Kodály Zoltán Magyar miséjét hallhatták a hívek.

Veres András püspök a szentmisét az egész magyar nemzetért és a hitük, nemzetiségi hovatartozásuk miatt üldözöttekért ajánlotta fel. A főpásztor szentbeszédében Mária hitének és örömének összekapcsolódásáról beszélt. Mária Erzsébetnél tett látogatásakor így adott hangot örömének: „Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék” (Lk 1,48). Szent Jusztinusz szerint az angyali üdvözlet hallatára Máriában először a hit fogant meg, majd az élet, aztán az öröm. Mária méhében a hit által fogant meg az Isten Fia. Mindnyájunk számára fontos üzenet ez: csak a hit állapotában lehetséges Isten egyre mélyebb megismerése, és ebből biztosan öröm fog származni. Erzsébet azt mondta Máriának: „Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked” (Lk 1,45). A hit és a boldogság szorosan összefügg: mert csak a hit által tudjuk Jézust és az ő evangéliumát a szívünkbe fogadni, miként Mária tette. Mária elgondolkodott az angyal köszöntésén (vö. Lk 1,29), ezáltal maga Krisztus költözött a szívébe, a lelkébe, majd a testébe. A hit gyümölcse az öröm: aki hisz, nem él örömtelenül.

A hívő ember életében is előfordulhatnak nehezebb időszakok, talán még a hitet is próbára teszi az élet egy-egy eseménye. A hit által Istenbe vetett bizalmunk segít bennünket abban, hogy ne essünk kétségbe. Ferenc pápa A hit világossága kezdetű enciklikájában rámutatott arra, hogy az öröm a hit nagyságának jele. Minél erősebb a hitünk, annál nagyobb az örömünk. Hiszen a hívő ember számára már maga az élet öröm. Az élet keresztjei, a szenvedés nem mond ellent a keresztény hit örömének: ennek megértéséhez elég, ha a Szűzanya életére tekintünk. Ugyan fájdalom töltötte el a szívét a kereszt tövében, de a hite nem hagyta cserben. Hitt abban, hogy mindaz, amit az angyal üzenetként közvetített számára, valóságos: az Isten Fia megváltást hoz minden ember számára. Minden szenvedés egy-egy lépcsőfok Isten felé – fogalmazta meg Tolsztoj. Kizárólag mély hittel, istenszeretettel lehet eljutni ennek felfedezésére. Ezt a hitet fejezi ki egyik népénekünk: „Közelebb, közelebb, Uram, hozzád! / Boldogan ölelem keresztedet át. / Édes lesz az nekem, hisz te fogod kezem. / Közelebb, közelebb hozzád, Istenem!”

A hit által a mi életünkben is megszületik Krisztus. Az ő születése legyőzhetetlen, elpusztíthatatlan örömet teremt bennünk. Kérjük a Szűzanya közbenjárását, segítsen, hogy hitünkben meg ne inogjunk, hogy a szükség idején is részesülhessünk a kegyelmi ajándékokban.

Szent II. János Pál pápa figyelmeztetett arra, hogy az Istentől való elfordulás, a Teremtő parancsainak semmibevétele a 20. században tragédiákhoz vezetett. Mi nem akarunk elfordulni Istentől, nem akarjuk figyelmen kívül hagyni a Teremtő parancsait, hogy elkerüljük a tragédiákat. Az Úr adjon hitet, elkötelezettséget, bátorságot, hogy szeretetét közvetíthessük Európa és az egész világ számára – bátorította a híveket a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ács Tamás

Magyar Kurír

Kapcsolódó képgaléria

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Hazai
hirdetés
Vezető híreink - olvasta már?
kegyelmet-es-eszkozoket-kapunk-hithez
Kegyelmet és eszközöket kapunk a hithez – Vízi Elemér SJ tartományfőnök a huszonöt éves Manrézáról

Huszonöt évvel ezelőtt, Szent Erzsébet napján áldotta meg Angelo Acerbi pápai nuncius a jezsuiták dobogókői Manréza Lelkigyakorlatos Házát. A lelkigyakorlatos és konferenciaközpont történetéről, jelenéről és a jövőre vonatkozó tervekről Vízi Elemér SJ tartományfőnököt kérdeztük.

19:59
ferenc-papa-gondolkodjunk-el-miben-tudnank-valtoztatni-magatartasunkon
Ferenc pápa: Gondolkodjunk el, miben tudnánk változtatni magatartásunkon!

December 9-én délben a Szentatya elimádkozta az Úrangyala imát a Szent Péter téren egybegyűlt zarándokokkal. Hangsúlyozta, hogy nekünk is tudnunk kell változtatni magatartásunkon, nyitnunk kell mások felé, reményt és vigaszt kell vinnünk az embereknek.

18:57
Adventi kalendárium – 2018. december 9., advent 2. vasárnapja

Adventi kalendárium – 2018. december 9., advent 2. vasárnapja

Az idei adventben készüljünk együtt Thomas Mertonnal, Kalkuttai Szent Teréz anyával és Henri Nouwennel. Segítségükkel egy-egy elmélkedést nyújtunk át az adventi várakozás minden napján. Induljunk el az adventi misztériumba csöndben, magányban, imádsággal, megtéréssel.

Előző napok »

Mai evangélium – 2018. december 9.

Mai evangélium – 2018. december 9.

Hogy örömhírrel induljon minden nap… – Lk 3,1–6

Korábbi napi evangéliumok »

hirdetés
hirdetés
hirdetés
hirdetés
hirdetés
hirdetés
Rádióhallgatás élőben
Szent István Rádió
hírlevél feliratkozás
Hírbeküldés
Linkajánló

MKPK   

Új Ember  

Szent István Rádió Szent István TV Mária Rádió Bonum TV  Evangélium 365Vatikáni Rádió  Katolikus Karitász 

Máltai SzeretetszolgálatSzent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Szent István társulat Szent Adalbert Központ  A Szív Keresztény Szó Vasárnap Párbeszéd háza    Szemle