Papszentelésre készülnek a Pécsi Egyházmegyében

2018. június 12. kedd, 19:58

Udvardy György pécsi megyéspüspök június 16-án két diakónust áldozópappá, három papnövendéket szerpappá, azaz diakónussá szentel a pécsi székesegyházban. Őket mutatja be az egyházmegye összeállítása.

A papszentelés előtt hagyományosan gyalogos zarándoklat indul Mecseknádasdról Püspökszentlászlón át Pécsre a szentelendőkért. A zarándokok június 15-én, pénteken délután 17 órakor indulnak a mecseknádasdi Árpád-kori Szent István-kápolnától. Püspökszentlászlón este 8 órakor Udvardy György pécsi megyéspüspök celebrál szentmisét, majd szentségimádással zárul a nap. A zarándokok hajnalban kelnek útra ismét, így a délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisére érnek Pécsre. Így lesz ez a zarándoklat ima és felajánlás a szentelendőkért.

A szombat délelőtti ünnepi szentmisén a főpásztor diakónussá, vagyis szerpappá szenteli Kárász Gábort, Kovács Józsefet és Molnár Eriket, akik Esztergomban, az Érseki Papnevelő Intézetben folytatták tanulmányaikat, valamint áldozópappá szenteli a jelenleg Szekszárdon szolgáló Fekete Zoltánt és a pécsi székesegyházi plébánián szolgáló Lábár Tamást. A főpásztor a diakónussá szentelés imájában arra kéri a Szentlelket, hogy adjon nekik erőt a szolgálat hűséges elvégzésére, az áldozópappá szentelés során pedig arra kéri az Urat, hogy újítsa meg a szentelendők szíve mélyén a szentség Lelkét, kapják meg a papság második rendjét, életük pedig legyen az erények példája. A beöltözést követően a papság köszönti az újonnan felszentelteket, és ők is Isten áldását kérik a papság szentségét most elnyertekre. Az újonnan szentelt papok a szentmise következő részében, a felajánlásban már a püspökkel és a papsággal együtt koncelebrálnak, azaz együtt miséznek, majd a szentmise végén újmisés áldásban részesítik szentelő főpásztorukat.

* * *

Kárász Gábor 1974. december 29-én született Pécsett. Egy idősebb testvére van, édesanyja Bakonyán él. Katolikus családban nevelkedett, gyermekkorától fogva megérintette a vallásos élet, ebben nagy szerepe volt első plébánosának.

Aztán a pályaválasztáskor mégis inkább egy szakmát választott: Pécsett, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskolában szakács képesítést szerzett, majd húsz év munka következett. Közben Isten és a papság iránti vágya nem múlt el, ezért leérettségizett, majd 2012-ben Udvardy György püspöktől kérte felvételét a papnövendékek sorába.

Ezután egy évet a Pécsi Hittudományi Főiskolán tanult, majd 2013-tól az Esztergomi Hittudományi Főiskolán folytatta tanulmányait.

Szentelési jelmondata: „Kövess engem” (Mt 9,9)

* * *

Kovács József 1986. május 14-én született a Tolna megyei Pincehelyen. Egy húga van, aki óvónő. Szülei Pincehelyen élnek. Családjában ismerte meg a hitet, ezekre az alapokra építve került kapcsolatba a pincehelyi ministránsközösséggel, valamint a cserkészettel.

Hetedik osztályosként eldöntötte, hogy pedagógus szeretne lenni. A tamási gimnáziumban töltött négy év után a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanító és katolikus hittanár szakjaira nyert felvételt, majd 2008-ban mindkét szakon diplomát szerzett.

A váci évek alatt több olyan pappal ismerkedett meg, akik példájukkal formálták élete alakulását. 2008 és 2012 között Pálfán volt hittanár, valamint a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Tölgyfa Otthonában pedagógusként dolgozott. Ekkortájt plébánosával havonta jártak Mátraverebély-Szentkútra hivatásokért imádkozni. A tamási esperesi kerület hitoktatói körében aktívan szerepet vállalt. 2012-ben érezte, hogy valami hiányzik az életéből. Úgy döntött, hogy feladja addigi munkahelyét és a papságra készül. Számos imádság, lelkigyakorlat, szülei, barátai és cserkésztestvérei szeretete és az Úristen segítségével döntötte el, hogy igent mond a papi hivatásra.

2013-ban 27 évesen jelentkezett a Pécsi Egyházmegye papnövendékei közé. Teológiai tanulmányait jövőre fejezi be Esztergomban.

Szentelési jelmondata: ,,Van itt egy fiú, akinek van öt árpakenyere és két hala. De mi az ennyinek?’’ (Jn 6,9)

* * *

Molnár Erik 1990. január 2-án született Bonyhádon. Szülei második gyermekeként látta meg a napvilágot. Általános iskolai tanulmányait a Bonyhádi Arany János Általános Iskolában végezte, ahol hitoktatásban is részesült. Érettségijét és szakmáját a Bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolában szerezte meg.

Már kisgyermek korától kezdve rendszeresen ministrált a bonyhád-majosi kápolnában. A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula karán, szociális munkás szakon végzett tanulmányai alatt megerősödött benne a papi hivatás gondolata, amiben segítségére voltak egyházmegyés papok is. 2013-ban felvételét kérte a Pécsi Egyházmegye papnövendékei közé, a sikeres felvételi után Udvardy György püspök teológiai tanulmányának elvégzésére Esztergomba, az Érseki Papnevelő Intézetbe küldte.

Szentelési jelmondata: „Hűséges az, aki meghívott.” (1 Tessz 5,24)

* * *

Fekete Zoltán 1986. május 23-án született Szekszárdon. Németkéren nőtt fel római katolikus, vallását gyakorló család gyermekeként. Édesapja nyugdíjas, korábban a Paksi Atomerőmű dolgozója volt. Édesanyja jelenleg is aktív asszisztensnő egy paksi háziorvosi rendelőben. Egy testvére van, aki családjával Pakson él.

Az általános iskolát Németkéren, a középiskolát Pakson végezte el, majd ezután diplomát szerzett turizmus-vendéglátás szakon, Székesfehérváron. Egy évig recepciósként dolgozott.

Ekkor már aktívabb volt vallása gyakorlásában. Gyakran imádkozott kilencedeket, szentségekhez járult, valamint katolikus ifjúsági közösségbe is járt. A családi környezetből kiszakadva látta, hogy az emberek a világban mennyire Istentől eltávolodva élnek. Egyre jobban vonzotta a gondolat, hogy az Úr Jézus szolgálatába álljon – a lelkek megmentésére. Ez idő alatt hallotta meg az Úr hívását, amelyre azonnal igennel válaszolt.

2012-ben adta be jelentkezését Udvardy György megyéspüspöknek, aki felvette őt a Pécsi Egyházmegye papnövendékei közé. Budapesten végezte el teológiai tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Jelenleg ugyanitt a teológiai doktori iskola elsőéves hallgatója, egyháztan irányzaton.

Főpásztora tavaly június 17-én szerpappá szentelte. Diakónusi gyakorlatát a szekszárdi plébánián töltötte.

Szentelési jelmondata: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Érte mindent veszni hagytam..., csak hogy Őt elnyerjem.” (Gal 2,20; Fil 3,8)

Újmiséit a következő időpontokban és helyeken mutatja be:
– június 16-án 17 órakor Németkéren, a Szent Kereszt felmagasztalása templomban
– június 17-én 9 órakor Pakson, a Jézus Szíve-templomban
– június 24-én 18 órakor Szekszárdon, a belvárosi templomban

* * *

Lábár Tamás Pécsett született 1985. november 6-án. Édesanyja tanítónő, édesapja tisztviselő, két öccse van: Gábor katona, Dániel szintén tisztviselő. Hagyományos értékrendű, szerető családban nőtt fel. Középiskolai tanulmányait Szekszárdon, a Garay János Gimnázium humán osztályában végezte, 2004-ben sikeres érettségit tett, mai napig meghatározó számára a gimnázium és a város miliője.

2004-ben megkezdte teológiai tanulmányait a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán, majd 2005-ben a Pécsi Tudományegyetem történelem és filozófia szakára nyert felvételt, 2011-ben végzett történészként az egyetemen. Gyermekkora óta élt benne a papi hivatás gondolata, amelyben mindvégig támogatta volt plébánosa és több más atya is sokat segített neki a papi hivatás iránti elköteleződésében. Több alkalommal járt a Heiligenkreuzi Ciszterci Apátságban, amelynek spiritualitása szintúgy megerősítette az Isten papi szolgálatának vágyában.

Egyetemi tanulmányai után közel egy esztendeig dolgozott Szekszárdon, egy megyei napilapnál mint médiatanácsadó. Ezután 2012-ben jelentkezett Udvardy György püspöknél, aki felvette a Pécsi Egyházmegye papnövendékei közé, és a budapesti Központi Szemináriumba küldte, ahol 2015-ben teológiai diplomát szerzett.

2015-ben püspöke diakónussá szentelte, és Rómába küldte, hogy egyháztörténelmi tanulmányokat folytasson. 2016-ban Magyarszékre, majd 2017-ben a Pécsi Székesegyházi Plébániára került diakónusi gyakorlatra. Mindkét szolgálati helyén sokrétű pasztorális tapasztalatot szerzett.

Szentelési jelmondata: „Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek Vele.” (Mt 5,6)

Újmiséit a következő időpontokban és helyeken mutatja be:
– június 17-én 16 órakor Szekszárdon, a belvárosi templomban
– június 24-én 11 órakor Várdombon
– július 1-jén 18 órakor a pécsi székesegyházban

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Loósz Róbert/Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Ehhez a cikkhez ajánljuk
Rovat: Hazai
Vezető híreink – olvasta már?
ferenc-papa-semmi-sem-olthatja-ki-isten-irantad-erzett-szenvedelyes-szeretetet
Ferenc pápa: Semmi sem olthatja ki Isten irántad érzett szenvedélyes szeretetét!

Február 20-án a Szentatya arról elmélkedett az általános kihallgatás keretében, hogy miért mondjuk a Miatyánkban Istenről azt, hogy „mennyekben vagy”, és hogy Isten apai-anyai szeretete messze felülmúlja a földi szülők szeretetét. Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.

19:15
erdo-peter-az-eucharisztia-olyan-tema-ami-osszekot-es-nem-elvalaszt
Erdő Péter: Az Eucharisztia olyan téma, ami összeköt, és nem elválaszt

Erdő Péter bíboros, prímás február 19-én az M1 közszolgálati csatorna Ma este című műsorának vendége volt, ahol a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeiről is beszélt.

14:40