A lengyel püspökök körlevele: Az érett patriotizmusnak semmi köze nincs a nacionalizmushoz

2018. április 23. hétfő 16:37

Az érett patriotizmusnak semmi köze nincs a nacionalizmushoz és a más kultúrákkal és hagyományokkal szembeni elzárkózáshoz. Másfelől viszont nincs semmi köze a ma egyre divatosabbá váló internacionalizmushoz sem, amely elmossa az egyes nemzetek közötti különbségeket – írják a lengyel püspökök.

A Lengyel Püspöki Konferencia tagjainak körlevelét a külhoni lengyel egyházközségekben a május 3-át megelőző vasárnap vagy más, tetszőlegesen választott időpontban olvassák fel.

A független államiság visszaszerzésének 100. jubileumi évében a lengyel püspökök lelkipásztori levélben fordultak a határon túl élő lengyelekhez és lengyel kisebbségi közösségekhez. A levélben megköszönik honfitársaiknak, köztük a világ valamennyi kontinensén a lengyel közösségekben szolgáló mintegy kétezer papnak és szerzetesnővérnek a keresztény értékek iránti hűségüket és azt, hogy életükkel a kölcsönös tiszteletre alapozott állampolgári magatartást erősítik.

A Jasna Góra-i ikonhoz kötődő Mária-tiszteletre utalva a lengyel főpásztorok buzdítják a lengyeleket nemcsak a Mária-kultusz, de minden, személyes lelki növekedésüket és a külhoni közösségteremtést segítő ájtatossági gyakorlat ápolására. „Mária hívó szavára felelve közeledjetek Jézushoz, és maradjatok bensőséges baráti viszonyban Vele a személyes és a családi imádság, Isten igéjének olvasása és figyelmes hallgatása, a szentségek, különösen a gyakori szentgyónás és a szentmiséken való rendszeres részvétel által. A hit szellemében éljetek a lehetőséggel, és vegyetek részt a lakóhelyetek nyelvén bemutatott szentmiséken is. A határon túli lengyel közösségek körében szolgáló lengyel papok ugyanis viszonylag nagy létszámuk ellenére sem képesek adott időpontban eljutni minden helyre, ahol lengyelek élnek” – írják a püspökök.

Buzdítják továbbá a lengyeleket, hogy a helyi egyházakkal való kapcsolataikban is tegyenek tanúságot a keresztény és állampolgári értékekről: „Más országok püspökei számítanak az ilyen jellegű segítségre a lengyel katolikusok részéről. A hit egysége és az Egyházért való felelősség lelkületétől vezetve törekedjetek jó és rendszeres kapcsolatokat ápolni más nemzetek katolikus híveivel” – buzdítanak az egyházi elöljárók.

A külhoni lengyelekhez és lengyel kisebbségi közösségekhez intézett körlevél buzdít továbbá a házastársi és családi kötelékek ápolására, amelyek külföldön gyakran nagyobb próbáknak vannak kitéve, mint az ember szülőföldjén. „A jobb anyagi életkörülményekre irányuló törekvés ne fedje el előletek a házastársak és a gyerekek sokkal fontosabb igényeit, mint amilyenek a fizikai és lelki közelség, a közösen töltött idő, az élet nehézségeinek és örömeinek megosztása, a kölcsönös érdeklődés és segítségnyújtás iránti vágy. Őrizzétek meg józanságotokat, és mindenáron kerüljétek a házastársi és családi kötelékek felbomlásának kockázatát. Törekedjetek arra, hogy szeretetetek magán hordozza Jézus áldásának és jelenlétének jelét!” – buzdítanak a püspökök. Szorgalmazzák egyúttal a rászorulókkal való szolidaritást, és emlékeztetnek, hogy a felebaráti szeretet a hazaszeretetet is magában foglalja – ami az emigránsok és utódaik esetében különösen lényeges szempont.

Levelükben a püspökök értékelik mindazt, amivel a lengyel kisebbségi és emigrációs közösségek hozzájárultak a lengyel kultúra ápolásához, különösen azokban az időkben, amikor annak szabad fejlődésére hazai viszonyok között nem volt lehetőség. Külön elismeréssel adóznak a keleti határon túl élő lengyelek iránt „akik a hősiességgel határos módon harcoltak vallási és nemzeti önazonosságuk megőrzéséért és nem egyszer életüket adták hűségükért”. Hangsúlyozzák, hogy az emigrációban élő közösségek törődése a lengyel kultúra és a lengyel identitás megőrzésével „jelentős mértékben hozzájárult előbb Lengyelország függetlenségének visszaszerzéséhez, majd – a nácizmus és a kommunizmus totalitárius rendszereinek elnyomása idején – a lengyelek lelki szabadságának megőrzéséhez”.

A körlevél egyben buzdít is a kapcsolatok további ápolására mind a határon túli lengyel kisebbségi közösségekkel, a hazával, mind azokkal az országokkal, ahol lengyelek élnek szerte a világban. A püspökök óvnak a hazafias magatartással összetévesztett nacionalista és az internacionalista magatartásformáktól. „Az érett patriotizmusnak semmi köze nincs a nacionalizmushoz és a más kultúrákkal és hagyományokkal szembeni elzárkózáshoz. Másfelől viszont nincs semmi köze a ma egyre divatosabbá váló internacionalizmushoz sem, amely elmossa az egyes nemzetek közötti különbségeket. A patriotizmus bizonyítéka a határon túli lengyel közösségekben az ideológiai, politikai, történelmi vagy személyes különbségeken felülemelkedő, kiengesztelődésre és együttműködésre való készség is” – emlékeztetnek a Lengyel Püspöki Konferencia tagjai.

Fordította: Koncz Éva

Forrás és fotó: Ekai.pl

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Kitekintő
Vezető híreink - olvasta már?
kibontakozo-kegyelem-interju-mohos-gabor-kinevezett-puspokkel
Kibontakozó kegyelem – Interjú Mohos Gábor kinevezett püspökkel

Ferenc pápa 2018. október 4-én Mohos Gábor pápai káplánt iliturgi címzetes püspökké, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. A Pápai Magyar Intézet (PMI) rektorát római hivatalában kérdeztük.

2018. október 21. vasárnap
ferenc-papa-ne-az-elso-helyekert-konyokoljunk-hanem-szolgalatot-valasszuk
Ferenc pápa: Ne az első helyekért könyököljünk, hanem a szolgálatot válasszuk!

Október 21-én a Szentatya a vasárnapi evangéliumról elmélkedett a déli Úrangyala ima elmondása előtt, utána pedig a missziós világnap kapcsán a fiatalok bevonásának fontosságára hívta fel a figyelmet.

2018. október 21. vasárnap