A megszentelt élet évének lezárása egyházmegyéinkben – FRISSÍTVE

2016. február 9. kedd 11:12

Gyertyaszentelő Boldogasszony február 2-i ünnepéhez, a megszentelt élet napjához kapcsolódva országszerte véget ért a megszentelt élet éve. A szerzetességet középpontba állító tematikus évet, amely 2014. november 30-án vette kezdetét, Ferenc pápa hirdette meg a világegyház számára.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án Bosák Nándor nyugalmazott püspök mutatott be szentmisét Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi püspök, a jelen lévő szerzetes papok, plébánosok koncelebrálásával Debrecenben, a Szent Anna-székesegyházban, ahol a szerzetesek a székesegyház szent kapuján is beléptek. A szentmisén – amelyen a püspök egyben lezárta a megszentelt élet évének egyházmegyei programjait –, részt vettek a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegyében működő szerzetesközösségek, közösségek tagjai is. A szentmise előtt Bosák Nándor püspök a gyertyaszentelés szertartását végezte el a templom bejáratánál.

A nyugalmazott főpásztor homíliájában kiemelte: a magyar hagyomány különleges – Gyertyaszentelő Boldogasszony – nevet adott ennek az ünnepnek, amely kifejezés méltóan üzen az ünnep misztériumáról. A zsidó vallási hagyomány szerint Mária elvitte a negyvennapos gyermek Jézust a templomba, hogy hálát adjon érte mint Isten ajándékáért és ennek jeléül áldozatot mutasson be. Mária a hálaadásával bennünket mint minden megváltott embert képviselt.

Bosák Nándor a gyertya megszentelésének szimbólumára utalva kifejezte, hogy Krisztusra – az ő szavai szerint és lényege szerint – úgy tekint az emberiség, mint az igazi világosságra. Ezt az ajándékot ismeri fel az öreg Simeon próféta, ő arról is jövendölt, hogy a gyermek jel lesz a világban, aki e világi életünk titkát, értelmét is megvilágítja. Éppen ezért az ember üdvössége azon múlik, hogy találkozik-e ezzel a fénnyel, isteni ajándékkal. Simeon örvendezett, mert a találkozásában fölismerte ezt a világosságot. A püspök hozzátette: a fény közöttünk van, de az embernek föl kell ismernie ebben a fényben, hogy az élet üdvössége nemcsak ünnepi fény, hanem a sötétséget átjáró fény is.


II. János Pál pápa a megszentelt élet napjául nem véletlenül jelölte ki Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét. Valójában minden emberi élet – amely találkozik Krisztussal a keresztségen keresztül – megszentelt élet, az életszentségre való fölhívás. Amikor az életünkre úgy tekintünk mint megszentelt életre, akkor mindannyian felidézzük azt a végtelen isteni ajándékot, hogy Krisztushoz tartozóak vagyunk.

Szorosabb értelemben pedig azokat a szerzeteseket foglalja össze, akik a keresztény hivatáson belül fogadalommal, ígérettel életformaként vállalják, élik meg a szentségre meghívott életet. II. János Pál pápa célja az volt, hogy megértsük azt, hogy az életszentség hivatása, az erre való meghívás mindannyiunknak szól – zárta szentbeszédét Bosák Nándor püspök.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területén jelenleg öt szerzetesrend és egy testvéri közösség működik, összesen huszonhárom szerzetes és öt testvér szolgálatával.

* * *

Egri Főegyházmegye

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Ternyák Csaba egri érsek közös hálaadásra hívta az egyházmegye területén működő tizenhét szerzetesközösség tagjait, akik az oktatásban, az ifjúságnevelésben, a betegpasztorációban, a cigány kisebbség, a szegények és az elesettek körében végzik szolgálatukat.

 

* * *

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében Bábel Balázs érsek és Várszegi Asztrik főapát január 31-én, vasárnap délelőtt Tiszaalpáron, a Szent Benedek Leányai Társasága templomában zárta le ünnepélyesen a megszentelt élet évét.


Az ünnepi szentmisén a főegyházmegyében szolgáló szerzetesrendek képviselői és a környékbeli hívek együtt adtak hálát a kegyelmi esztendőért.

Az eseményről részletesen korábbi cikkünkben olvashatnak.

* * *

Pécsi Egyházmegye

Február 2-án, a megszentelt élet napján négy, a Pécsi Egyházmegye területén működő szerzetesrend képviselője mutatkozott be a pécsi pálos templomban. A beszélgetést szentségimádás, majd ünnepi szentmise követte, amelyet Udvardy György főpásztor celebrált – ezzel zárult a megszentelt élet éve az egyházmegyében.


A szerzetesi életformát ma is számos előítélet övezi. Ezt az elköteleződést gyakran embert próbáló, már-már lehetetlen küldetésnek tartja a közvélemény. Ezért is tűnt fontosnak, hogy a megszentelt élet napján nyilvános beszélgetésen valljanak életükről, hivatásukról a Pécsen és környékén működő rendek képviselői.

A magyarszéki kolostorban csendes imádsággal töltött, rejtett életet élő kármelitákat Mária Petra nővér képviselte, aki elmondta: fontos példát mutatni azoknak a fiataloknak, akik hiteles értékeket keresnek a világban.


„Amikor arról beszélünk, hogy a fiatalok nem vonzódnak a szerzetesi élethez, vagy arról, hogy nincsenek hivatások, sőt hogy a családok is krízisben vannak, nagyon fontos példákat mutatni. Meg kell láttatni a mai fiatalokkal, akik valóban Krisztust keresik, és az ő útján akarnak járni, hogy hogyan kell a lehetőségben élni. És lehet odaadott életet élni egy életen át” – tette hozzá Petra nővér.

Morvay Imre Pio atya évtizedekig plébánosként szolgált, ezt követően lépett a Betegápoló Irgalmasrend közösségébe. Az irgalmasok a nagybetegek és a szegények szolgálatának szentelik életüket, ahogy a Pécsi Irgalmasrendi Kórházban Pio atya is.

„A hármas ismert fogadalom mellé odatesszük még a betegápolást is. A betegápolás azt kívánja tőlünk, hogy minőségi munkát végezzünk, és hogy a munkát lelkületben is töltsük meg tartalommal. Vagyis a szerzetes és a szerzetes munkatársai is igyekezzenek Jézust látni a betegben” – fogalmazott Pio atya.

Szintén az idősekért és a betegekért dolgoznak a kozármislenyi ferences nővérek. Máté Mária Magdolna Teréz nővér szerint épp a teljes elköteleződés a válasz arra, miért érdemes a megszentelt életet választani.

„Én úgy gondolom, hogy leginkább a Jóistennek való odaadottság miatt. Szent Ferenc arra buzdít minket, hogy semmit ne tartsunk vissza magunkból, hanem egészen adjuk oda magunkat annak, aki egészen odaadja magát nekünk. Számomra ez az irány, ez a vonzó” – mondta Teréz nővér.


Az esemény házigazdája a magyar alapítású pálos rend volt. A Pécsett élő szerzetes papok két templomban teljesítenek szolgálatot, köztük a Hunyadi úti pálos templomban. A rendet Csóka János, a Magyar Pálos Rend tartományfőnöke képviselte, aki elmondta: egy életre szóló döntés teljessé teszi az emberi életet.

„Magamból indulok ki: Isten erre hívott, és az ő ötlete mindig a legjobb és a legboldogítóbb. Igazából akkor él az ember, amikor végérvényesen és visszavonhatatlanul odateszi magát. Utak vannak előttünk: ha nem lépek rá egyik útra sem, akkor egyiket sem fogom végigjárni. Csak egyre tudok rálépni, azon viszont végig kell menni” – mondta a tartományfőnök.


A beszélgetést szentségimádás, majd szentmise követte, amelyet Udvardy György megyéspüspök celebrált.

* * *

Székesfehérvári Egyházmegye

Szentségimádással, majd püspöki szentmisével ünnepelték Urunk bemutatásának napját Székesfehérváron, a Szent Imre-templomban. Ez alkalommal adtak hálát a megszentelt élet évének kegyelmeiért a Székesfehérvári Egyházmegye területén működő szerzetesrendek tagjai is. Spányi Antal megyéspüspök tíz éve hívja az egyházmegyében működő, elkötelezett életet élő közösségek és lelkiségi mozgalmak képviselőit, hogy együtt köszönjék meg Istentől kapott elhívásukat.


Idén a közösségvezetők az Oltáriszentség jelenlétében fogalmazták meg hálaadásukat. Megköszönték, hogy az elmúlt évben még jobban Isten eszközeivé tudtak válni, a Szentlélek segítette apostoli munkájukat. A szerzetesrendek képviselői azért is hálát adtak, hogy jelek lehetnek a világban, hogy érdemes egy egész életet Krisztusnak adni, szeretettel és odaadással.

A püspöki bevezető és a premontrei rend tagjai vezetésével elmondott vesperás után az érdi ciszterci nővérek, a Szeretet Misszionáriusai, a piliscsabai egyházközségi nővérek, a fehérvári szervita és kármelita harmadrend, valamint a piliscsabai Ferences Világi Rend képviselői imádkoztak közösségeik nevében. „Legyenek olyan buzgó lelkek, akik monasztikus lelkülettel, egyedül Neked adják magukat, csendben végzett munkájukkal megszenteljék magyar hazánk földjét. (...) Urunk, szítsd fel az imádság és szemlélődés tüzét, hogy szeretetedtől táplálkozva, hittel kövessük szent akaratodat. (...) Segíts, hogy az egyház éltető szíve és erőforrása legyünk, és Neked szentelt életünk a földön minden szívet Feléd fordítson” – hangzott el az imádságokban.

Urunk bemutatásának ünnepe ezután a hagyományos gyertyaszenteléssel és körmenettel kezdődött. A főpásztor és az egyházmegyés papok vezetésével a szerzetesek, a közösségvezetők a hívekkel együtt, kezükben gyertyával vonultak el az oltár előtt, majd megkerülve a templomot a szent kapunál tértek vissza. Így emlékeztek meg a gyermek Jézus templomi bemutatásáról, az agg Simeon szavairól: „...szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek.” (Lk 2,29–33)

Spányi Antal megyéspüspök szentbeszédében hangsúlyozta: a világnak szüksége van arra, hogy tiszta lelkű, örvendező szívű, sugárzó emberek közvetítsék Isten szeretetét. Megköszönte a szerzetesek odaadottságát, valamint szolgálatukat, amely nyilván nem könnyű út Isten felé, életük mégis tanúság arról, hogy ez az út járható. Megköszönte, hogy szeretettel viszik az égi ragyogást abba a sötétségbe, amely ma annyira jellemzi világunkat. „Azért küld az Úr a világba, hogy tanúságunk segítse közelebb Krisztushoz nemcsak azokat, akik eljárnak velünk templomba, hanem azokat is, akik az egyházról évtizedeken keresztül annyi rosszat hallottak, és ettől nem tudnak szabadulni. Szent II. János Pál szívéből fakadt, hogy ünnepeljük a hivatásokat. Olyanokra is emlékezzünk, akik vezettek bennünket életünk során, akik sok áldozatot vállalva is Isten bőséges áldását hozták el nekünk. Példájuk nyomán éljük mi is vonzóan szolgálatunkat, hogy Krisztus békéjét, örömét hirdessük a világnak, hogy új hivatások szülessenek” – fogalmazott a főpásztor.

A szentmise a főpásztor áldásával zárult, Spányi Antal minden szerzetes nevében megköszönte az Úr elhívását, és kérte, hogy az elkötelezett életet élők a rájuk bízottakat mindig a remény, a szeretet útján vezessék.

* * *

Szombathelyi Egyházmegye

A Szombathelyi Egyházmegyében idén Kőszegen gyűltek össze Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, február 2-án a szerzetesközösségek tagjai. A Domonkos-rendi nővérek zárdakápolnájában az egyházmegyében működő szerzetesrendek, szerzetesi közösségek tagjai hálát adtak hivatásukért, és egyben megerősítették Istennel való életközösségüket, elköteleződésüket. A megszentelt élet ünnepén Veres András mutatott be szentmisét. 

A főpásztor szentbeszédében utalt rá: minden megkeresztelt ember a keresztség szentségében prófétai hivatást kapott. Nemcsak a szerzetesek, papok, hanem minden hívő ember kötelessége az Úr útjának, eljövetelének előkészítése. Ehhez a feladathoz a Mennyei Atya megadja számunkra az erőt, hiszen Ő ismer minket, ismeri gyengeségeinket.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, Szent Benedek Leányai Társasága – Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, Pécsi Egyházmegye, Székesfehérvári Egyházmegye, Szombathelyi Egyházmegye

Videó: Szent István Televízió, Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Magyar Kurír

Kapcsolódó képgaléria

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Ehhez a cikkhez ajánljuk
Rovat: Hazai
Vezető híreink - olvasta már?
megjelent-ket-belvarosi-templom-folyamatos-szentsegimadasat-segito-kiadvany
Megjelent két, a belvárosi templom folyamatos szentségimádását segítő kiadvány

A Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban 2018. január elsejétől folyamatos (éjjel-nappali) szentségimádás indult. Április 20-án, pénteken délelőtt sajtótájékoztató keretében két, a témával kapcsolatos könyvet mutattak be az altemplomban.

2018. április 20. péntek
-leborulok-legkisebbek-elott-bojte-csaba-volt-toni-atya-vendege
„Leborulok a legkisebbek előtt” – Böjte Csaba volt Tóni atya vendége

Michels Antal józsefvárosi plébános – havonta megrendezett kávéházi estéinek keretében – Böjte Csaba ferences szerzetest, a dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítóját kérdezte életéről, hivatásáról április 19-én a józsefvárosi Nem Adom Fel Cafe & Barban.

2018. április 20. péntek