A romániai katolikus püspökök szorgalmazzák országuk alkotmányának módosítását

2018. szeptember 20., csütörtök | 19:57

A Romániai Püspöki Konferencia őszi ülését ezúttal Csíksomlyón tartották meg, szeptember 18. és 20. között. Az alábbiakban közöljük a testület sajtóközleményét, illetve a főpásztorok buzdítását.

Az alkotmány módosítására kiírt népszavazás, a nagyváradi görögkatolikus püspöki palotát pusztító tűzvész, a fiatalok és a nevelés is szerepelt a Romániai Püspöki Konferencia őszi ülésének témái között. A szeptember 18–20-ig, a csíksomlyói Jakab Antal Házban zajló esemény házigazdája a Gyulafehérvári Főegyházmegye volt. Az ülés munkálataiban részt vett a Temesvári Egyházmegye új főpásztora, Pál József Csaba, illetve állandó meghívottként Anton Coșa kisinyovi püspök is.

Az ülés megnyitóján jelen volt Miguel Maury Buendía, Románia apostoli nunciusa is, akivel az idén november 5–10. között esedékes római ad limina látogatásról egyeztettek a főpásztorok.

Ugyanakkor a püspökök szükségesnek tartották, hogy buzdítást intézzenek a papokhoz, a katolikus hívekhez és Románia minden jóakaratú állampolgárához, hogy vegyenek részt a Románia alkotmánya 48. pontja 1. bekezdésének módosítására kiírt népszavazáson, amelyet október 6-án és 7-én tartanak országszerte. Amint azt a 2017. május 4-én kelt nyílt levelükben is megfogalmazták, az alkotmány feladata, hogy olyan törvények biztosítását tegye lehetővé, amelyek óvják a családtagok jogait és tiszteletben tartják a keresztény hagyományokat; a „házasság” kifejezéssel olyan kapcsolatra kell utalni, amely egy életre szól, egy férfi és egy nő között jön létre, és ezáltal nyitott az élet továbbadására.

A jelen lévő püspököket tájékoztatták a tűzvész martalékává vált nagyváradi görögkatolikus püspöki palota állapotáról. A főpásztorok együttérzésükről és támogatásukról biztosították Virgil Bercea nagyváradi görögkatolikus püspököt, illetve tárgyalásokat folytattak a konkrét segítségnyújtás lehetőségeiről.

Az ülés során az alábbi témák is terítékre kerültek: a katolikus oktatás ügye; a román és magyar nyelvű hittanversenyek; részvétel a 2018 októberében tartandó püspöki szinóduson, amelynek témája a fiatalok, a hit és a hivatástisztázás; a szeptember 22-én Nisiporești-en tartandó boldoggáavatás, ahol Antal Veronika szűz és vértanú mint közbenjáró és a hit megélésének követendő példája állhat majd a hívek előtt; valamint a görögkatolikus egyház vértanúinak boldoggáavatási ügye.

A püspökök megegyeztek abban, hogy 2019. május 7–9. között Bukarestben tartják majd a Romániai Püspöki Konferencia következő ülését, amelynek házigazdája a Bukaresti Főegyházmegye lesz.

A Romániai Püspöki Konferenciát az ország római katolikus és görögkatolikus püspökei alkotják, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet Szent Péter utódával, Ferenc pápával. Románia katolikus püspökei évente két ülésen vesznek részt, tavasszal és ősszel.

Francisc Ungureanu
főtitkár

* * *

A katolikus papsághoz, a hívekhez és Románia minden jóakaratú állampolgárához intézett buzdítás a 2018. október 6-án és 7-én tartandó népszavazásra

Mi, a romániai katolikus egyház mindkét rítusának főpásztorai a Romániai Püspöki Konferencia Csíksomlyón megtartott őszi üléséről örömmel és reménnyel üdvözöljük a 2018. október 6-án és 7-én tartandó, Románia alkotmányának módosítását célzó népszavazás meghirdetését.

A Koalíció a Családért ernyőszervezet, amelynek többek között tagja a Vladimir Ghika Katolikus Családok Egyesülete és a Romániai Katolikus Akció is, már 2015-ben kezdeményezte Románia alkotmánya 48. pontja 1. bekezdésének módosítását. A jelenlegi bekezdést – „A család két fél szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságra épül.” – az alábbiak szerint kell módosítani: „A család egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságon, a házastársak egyenlőségén és a szülők azon jogán és kötelezettségén alapul, hogy biztosítsák a gyermekek eltartását, nevelését és oktatását.”, hogy ezzel kizárjuk a „fél” kifejezést érintő félreértelmezéseket, meghatározva, hogy csakis egy férfi és egy nő szabad akarattal vállalt szövetségét nevezhetjük házasságnak. Ez a pontosítás teljes összhangban van a Szentírás tanításával, nemzeti örökségünk szellemével, és ezért a katolikus egyház mindvégig kiállt a keresztény hívek és országunk állampolgárai részéről érkező kezdeményezés mellett.

Az alkotmány feladata, hogy olyan törvények biztosítását tegye lehetővé, amelyek óvják a családtagok jogait és tiszteletben tartják keresztény hagyományainkat, hogy a „házasság” kifejezéssel egy olyan kapcsolatra utaljunk, amely egy életre szól, és amely egy férfi és egy nő között jön létre, és ezáltal nyitott az élet továbbadására. (Nyílt levél, 2017. május 4.) Ezért szükségesnek tartjuk országunk alkotmányának a fentiek szerinti pontosítását a 48. pont 1. bekezdésének módosításával.

Napjaink családjainak címzett Amoris laetitia kezdetű dokumentumában Ferenc pápa arra bátorít, hogy védjük meg a férfi és a nő közötti házasságot mint a természetes család alapját, és merjünk kiállni mellette, még akkor is, ha ezzel mások érzékenységét érintjük, és a divatos eszmei áramlatokkal szembemegyünk (AL 35). Ennek értelmében mi, Románia minden római és görögkatolikus püspöke arra bátorítunk mindenkit, hogy a népszavazáson támogassa az alkotmány 48. pontjának módosítását. Továbbá minden jóakaratú embert arra kérünk, hogy beszéljen erről az eseményről otthon, a munkahelyén, barátai és ismerősei körében, és keresztény küldetése tudatában buzdítson mindenkit a szavazásra.

Csíksomlyó, 2018. szeptember 18.

Románia katolikus püspökei

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Kitekintő
Vezető híreink – olvasta már?
hittel-multbol-jovobe-mindszenty-szobrot-avattak-petofiszallason
Hittel a múltból, a jövőbe – Mindszenty-szobrot avattak Petőfiszálláson

A Mindszenty Társaság és a Magyar Pálos Rend meghívására gyűltek össze a hercegprímás szobrának avatására, valamint a társaság alapította Mindszenty-emlékérem átadására az ünneplők Petőfiszállás-Pálosszentkúton március 23-án. Az ünnepen Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatott be szentmisét.

2019. március 23., szombat
a-biblia-uzenete-napunk-gyumolcset-hozza-meg
Napunk gyümölcsét hozza meg

Nagyböjt 3. vasárnapja – Gondolatok az evangéliumhoz (Lk 13,1–9)

2019. március 23., szombat