Elhunyt Németh József SJ

2016. január 20. szerda 17:01

Életének 91., papságának 61. évében január 19-én kora reggel elhunyt Németh József jezsuita szerzetes.


Németh József 1925. február 17-én született Nagylózson, Sopron megyében. Miután elvégezte az elemi iskola öt osztályát szülőfalujában, 1936–44 között a soproni bencés gimnáziumban tanult, és ott érettségizett. Érettségi után pár hónapig munkaszolgálatos volt, s aztán 1944. augusztus 14-én belépett a jezsuiták noviciátusába a budapesti Manrézában. 1946. augusztus 15-én tette le első fogadalmait.

Szegeden kezdte meg hároméves filozófiai tanulmányait, de mivel neki is el kellett hagynia az országot, a hatodik szemesztert már Innsbruckban végezte, ahol 1949 júliusában filozófiai licenciátust szerzett. 1949–52 között Feldkirchben (Vorarlberg) a jezsuiták gimnáziumában és konviktusában volt prefektus, emellett időnként a tanításban is kisegített. 1952–56 között a belgiumi Enghienben végezte teológiai tanulmányait, és ott szerzett teológiai licenciátust. 1955. július 31-én Ferdinand Perier SJ kalkuttai érsek szentelte pappá Enghienben. 1956–57-ben az ausztriai St. Andrae településen végezte el a harmadik probációt egy holland instruktor vezetése mellett. 1957–62 között a bécsi egyetemen latin és görög nyelvet tanult és tanári diplomát szerzett, majd 1970-ben elnyerte a doktorátust latin és görög nyelvből. 1961. augusztus 15-én tette le ünnepélyes fogadalmait Feldkirchben.

1962–67 között Feldkirchben a svájci jezsuiták ausztriai gimnáziumában tanított latint és görögöt. 1966 júniusától a gimnázium igazgatója lett. 1967–69-ig Münchenben, a Bajor Tudományos Akadémia keretében működő Thesaurus Linguae Latinae szótári bizottságánál végzett tudományos kutatást, aminek eredményeképpen született meg doktori disszertációja a Bécsi Egyetemen. 1969-től ismét a feldkirchi gimnázium igazgatója, egészen annak megszűntéig, 1979-ig. Közben Anisich Jenő atya mellett még a vorarlbergi magyar miséket is ő mutatta be Feldkirchben a kapucinusok templomában. Az 1979/80-as iskolaévben a – Bregenz melletti – riedenburgi Sacre Coeur-leánygimnázium igazgatója volt, mellette latint és görögöt tanított. 1980–90 között, nyugdíjazásáig Kalksburgban, a jezsuiták bécsi gimnáziumában tanított latint és görögöt, s közben lelkipásztori munkát is végzett Breitenfurtban és a bécsi Szent Hemma-plébánián. Több irodalmi és bibliai tárgyú cikke jelent meg az Ausztriában kiadott magyar nyelvű Szolgálat című lelkiségi folyóiratban.

1990-től nyugdíjas tanárként az innsbrucki jezsuita kollégiumban tanított latint, görögöt és németet a jezsuita teológusoknak, misézett az innsbrucki magyaroknak, és részt vett a Pax Romana munkájában. P. Vassal és Magda Szilveszterrel együtt szervezte a helyi magyar katolikus közösséget a Mindszenty Ház kultúrtermében. 2005. október 30-án szülőfalujában, Nagylózson ünnepelte pappá szentelésének 50. évfordulóját.

2013 nyarán, amikor testvérét látogatta szülőfalujában, rosszul lett, és ott maradt, bár gyorsan felépült. 2016. január 19-én kora reggel, egynapos rosszullét után, csendben hunyt el.

Németh József temetése a budapesti jezsuita templom kriptájában lesz.


Forrás és fotó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Vezető híreink - olvasta már?
az-egri-szeminarium-latta-vendegul-az-orszagos-kispaptalalkozo-resztvevoit
Az egri szeminárium látta vendégül az országos kispaptalálkozó résztvevőit

Az ország szemináriumainak papnövendékei tavaszi találkozójukon az Egri Főegyházmegye szemináriumában vendégeskedtek március 24-25-én. A nagyböjti készület jegyében városi keresztút, Eger nevezetességeinek megismerése és Ternyák Csaba érseki szentmiséje jelentette a zarándoklat programját.

2017. március 25. szombat
nemzeti-emlekhellye-avattak-az-esztergomi-varhegyet-es-vizivarost
Nemzeti emlékhellyé avatták az esztergomi Várhegyet és Vízivárost

Nemzeti emlékhellyé avatták az esztergomi Várhegyet és Vízivárost: az ezt jelképező sztélét, amelyet a Vármúzeum és a bazilika között állítottak fel, szombaton leplezték le ünnepélyes keretek között. A sztélét Erdő Péter bíboros, prímás áldotta meg.

2017. március 25. szombat