Ferenc pápa: A katolikusok sokszor megbotránkoznak az irgalmasságon

2017. szeptember 21. csütörtök 18:10

„Az ajtó, amelyen keresztül találkozhatunk Jézussal, akkor nyílik meg, ha elismerjük bűnösségünket” – mondta Ferenc pápa szeptember 21-én, csütörtök reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

Az Egyház ma emlékezik Szent Máté megtérésére, amelynek jelenetét a híres festő, Caravaggio is megörökítette – ez a kép különösen kedves a Szentatya számára. A mai evangélium elbeszéli Máté meghívását: a történet három fő eleme a találkozás, az ünnep és a botrány.

„Jézus ránézett Mátéra, és azt mondta: »Kövess engem!« Ő pedig fölkelt, és követte, ahogy a mai evangélium elbeszéli. Egyfelől ott van Szent Máté tekintete, egy reményvesztett tekintet: oldalt néz, egyik szemével Istenre, a másikkal a pénzre, hiszen ragaszkodott a pénzhez, ahogyan azt Caravaggio megfestette, és tekintete egyben dacos is. Másfelől ott van Jézus irgalmas tekintete, aki nagy szeretettel tekint rá. Megtörik a férfi ellenállása, aki a pénzt akarta: fölkel, és követi őt. Ez a harc az irgalmasság és a bűn között” – foglalta össze Ferenc pápa.

Majd így folytatta homíliáját: „Jézus szeretete be tudott lépni ennek az embernek a szívébe, mert tudta, hogy bűnös, tudta, hogy senki nem szereti, hogy megvetik. És éppen a bűnösségének a tudata nyitotta meg a kaput Jézus irgalmassága előtt. Otthagy tehát mindent, és elmegy. Ez a találkozás a bűnös és Jézus között. Üdvözülésünk első feltétele az, hogy veszélyben érezzük magunkat. A gyógyulás első feltétele pedig az, hogy betegnek érezzük magunkat. És ahhoz, hogy megkapjuk ezt az irgalmas tekintetet, az első feltétel, hogy bűnösnek érezzük magunkat. Gondoljunk csak Jézus tekintetére, mely olyan szép, oly jó, annyira irgalmas. És amikor imádkozunk, mi is érezzük magunkon ezt a tekintetet; a szeretet, az irgalmasság tekintetét, amely üdvözít minket. Ne féljünk tőle!”

„Zakeushoz hasonlóan Máté is boldogan meghívta Jézust a házába étkezni – mutatott rá az egyházfő. – A második állomás tehát az ünnep. Máté meghívta barátait ugyanabból a »szakszervezetből«, a vámosokéból és bűnösökéből. Az asztalnál biztosan kérdéseket tettek föl az Úrnak, ő pedig válaszolt nekik. Ez eszünkbe juttatja Lukács evangéliumának 15. fejezetét, ahol Jézus azt mondja: »Jobban örülnek majd a mennyben egy megtérő bűnösnek, mint száz igaznak, akik igazak maradnak.« Az ünnepi lakomáról van szó, amikor az Atyával való találkozást, az irgalmasságot ünnepeljük. Jézus ugyanis mindenkire pazarolja irgalmasságát.”

„A harmadik mozzanat pedig a botrány. A farizeusok látják, hogy a vámosok és a bűnösök egy asztalhoz ültek Jézussal, ezért így szólnak a tanítványokhoz: »Hogyhogy a mesteretek együtt eszik a vámosokkal és a bűnösökkel?« A botrány mindig ezzel a mondattal kezdődik: »Hogyhogy?« – jegyezte meg a pápa. – Amikor ezt a mondatot halljátok, valami bűzlik, és mögötte ott jön a botrány. Lényegében a tisztátalanságról volt szó, hogy nem követték a törvényt. Jól ismerték a tanítást, tudták, hogyan járjanak Isten Országának útján, mindenkinél jobban tudták, hogy kell csinálni, de elfelejtették az első parancsot: a szeretet parancsát. Bezárkóztak tehát az áldozathozatal ketrecébe, talán azt gondolván: hozzunk áldozatot Istennek, tegyünk meg mindent, amit kell, és akkor üdvözülünk. Összefoglalva: azt hitték, hogy az üdvösség saját magukból jön, biztosak voltak önmagukban. Nem! Isten üdvözít minket, Jézus Krisztus üdvözít!” – figyelmeztetett Ferenc pápa.

„Ez az a »Hogyhogy?«, amit annyiszor hallunk a katolikus hívek körében, amikor az irgalmasság cselekedeteit látják. »Hogyhogy?« Jézus világosan beszél, nagyon is világosan: »Menjetek, és tanuljátok meg!« És elküldte őket, hogy megtanulják, nem? Menjetek, tanuljátok meg, mi az irgalmasság. Én azt akarom, nem csak az áldozathozatalt, mert én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket – idézte Ferenc pápa. – Ha azt akarod, hogy Jézus hívjon, ismerd el bűnösségedet.”

Ferenc pápa arra buzdított, hogy ismerjük el bűnös mivoltunkat, nem elviekben, hanem konkrét bűnökkel kapcsolatban: sok bűnünk van mindannyiunknak. Hagyjuk, hogy Jézus vezessen minket szeretetteljes, irgalmas tekintetével. Ami pedig a botrányokat illeti, leszögezte: „Nagyon sok van a mai Egyházban is. Azt mondják: »Ezt nem lehet, ez teljesen egyértelmű, nem, nem… Azok bűnösök, el kell távolítani őket.« Sok szentet is üldöztek, vagy gyanakodtak rájuk. Gondoljunk Szent Johannára, akit máglyára küldtek, mert azt hitték, hogy boszorkány, és elítélték. Egy szentet! Gondoljatok Szent Terézre, akit eretnekséggel gyanúsítottak, gondoljatok Boldog Rosminira (Antonio Rosmini olasz pap, filozófus, egyházi író – a szerk.). Irgalmasságot várok, és nem áldozatot! És az ajtó, hogy találkozzunk Jézussal, akkor nyílik meg, ha elismerjük, milyenek vagyunk valójában. Bűnösök. Ő pedig jön, és találkozunk. Nagyon szép találkozni Jézussal!” – zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: News.va

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Vezető híreink - olvasta már?
kuldetesunk-nem-egyszemelyes-feladat-beiktattak-hortobagyi-cirillt-az-uj-pannonhalmi-fo
Küldetésünk nem egyszemélyes feladat – Beiktatták Hortobágyi Cirillt, az új pannonhalmi főapátot

A bencés rend alapítójának, Nursiai Szent Benedeknek főünnepén, március 21-én iktatták be tisztségébe az új pannonhalmi főapátot, Hortobágyi T. Cirillt, Szent Asztrik apát 86. utódát.

19:03
ferenc-papa-miserol-az-aldozasban-jezus-is-magahoz-vesz-minket
Ferenc pápa a miséről: Az áldozásban Jézus is magához vesz minket!

Március 21-én a Szentatya folytatta katekézissorozatát a szentmiséről, e héten az áldozásról elmélkedett. Azt hangsúlyozta, hogy az Eucharisztia gyógyszer is számunkra, és amikor áldozunk, nemcsak mi vesszük magunkhoz Jézust, hanem ő alakít magába minket.

19:54