Ferenc pápa: A mennybemenetellel Jézus jelenlétének új formája kezdődik el

2018. május 14. hétfő 11:30

A Szentatya május 13-án, Jézus mennybemenetelének ünnepén arra figyelmeztetett, hogy nekünk is egyszerre kell az ég felé néznünk, a megdicsőült Krisztusból erőt merítenünk, és a földre felé néznünk, vagyis az evangéliumot hirdetnünk.

Ferenc pápa beszédének fordítását teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Olaszországban és sok más országban ma az Úr mennybemenetelének főünnepét tartjuk. Ennek az ünnepnek két összetevője van. Egyfelől tekintetünket az ég felé irányítja, ahol a megdicsőült Jézus Isten jobbján ül (vö. Mk 16,19). Másfelől emlékeztet minket az Egyház küldetésének kezdetére. Miért? Mert a feltámadt és mennybe ment Jézus elküldi tanítványait, hogy terjesszék az evangéliumot az egész világon. Ezért a mennybemenetel ünnepe arra buzdít minket, hogy emeljük tekintetünket az ég felé, hogy aztán rögtön a föld felé forduljunk, és elvégezzük a feladatokat, melyeket a feltámadt Úr ránk bíz.

Erre hív minket a mai evangéliumi szakasz, amelyben a mennybemenetel eseménye rögtön az után következik, hogy Jézus küldetést ad a tanítványoknak. Egy határtalan – szó szerint határok nélküli – küldetésről van szó, mely felülmúlja az ember erejét. Jézus ugyanis azt mondja: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15). Valóban túl merésznek tűnik a megbízatás, amelyet Jézus nagy értelmi képességekkel nem rendelkező, egyszerű emberek kis csoportjára bíz. Mégis ez a világ hatalmasságai előtt jelentéktelen, maroknyi társaság kap küldetést arra, hogy elvigye Jézus szeretetről és irgalmasságról szóló üzenetét a föld minden szögletébe.

Istennek ezt a tervét azonban csak azzal az erővel lehet megvalósítani, amelyet maga Isten ad meg az apostoloknak. De Jézus biztosítja őket, hogy küldetésükben a Szentlélek fogja őket támogatni: „Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig” (ApCsel 1,8). Így valósulhatott meg ez a küldetés, és az apostolok így kezdték el azt a művet, amelyet aztán utódaik folytattak. A Jézus által az apostolokra bízott küldetés tehát folytatódott a századok folyamán, és ma is folytatódik: mindnyájunk közreműködését megkívánja. A keresztség erejében ugyanis mindenki megkapta az evangélium hirdetésének képességét. A keresztség tehát képessé tesz, sőt ösztönöz is minket arra, hogy misszionáriusok legyünk, hogy hirdessük az evangéliumot.

Az Úr mennybemenetele, míg Jézus jelenlétének új formáját vezeti be, azt kéri tőlünk, hogy legyen szemünk és szívünk arra, hogy találkozzunk vele, szolgáljuk őt és tanúsítsuk őt másoknak. A mennybemenetel embereinek kell lennünk, vagyis Krisztus keresőinek korunk útjain, hogy elvigyük az ő üdvösséget hirdető szavát a föld végső határáig. Ha ezen az úton járunk, magával Krisztussal találkozunk testvéreinkben, főképp a legszegényebbekben, mindazokban, akik saját testükben szenvedik el régi és új szegénységek kemény, megnyomorító tapasztalatát. Ahogyan kezdetben a feltámadt Krisztus a Szentlélek erejével elküldte apostolait, úgy ma mindannyiunkat elküld, ugyanazzal az erővel, hogy a remény konkrét és látható jeleit adjuk. Mert Jézus reményt ad nekünk, a mennybe ment, megnyitott az ég ajtaját, és azt a reményt adta nekünk, hogy mi is oda érkezünk majd.

Szűz Mária, aki a meghalt és feltámadt Úr anyjaként élesztgette a tanítványok első közösségének hitét, minket is segítsen, hogy „felemelt szívvel” éljünk, ahogyan a liturgia buzdít minket! Ugyanakkor abban is segítsen, hogy „két lábbal a földön” járjunk, és bátran vessük az evangélium magvait az élet és a történelem konkrét helyzeteiben.

A Szentatya szavai a Regina Coeli elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Különösen közel vagyok a kedves indonéziai néphez, s főként Surabaya város keresztény közösségéhez, amelyet istentiszteleti hely elleni súlyos támadás ért. Imádkozom az áldozatokért és családtagjaikért. Kérjük közösen a béke Istenét, érje el, hogy az emberek véget vessenek az erőszakos cselekményeknek, és mindenki szívében ne a gyűlölet és az erőszak, hanem a kiengesztelődés és a testvériség érzelmei kapjanak teret. Imádkozzunk csendben!

Ma tartjuk a tömegkommunikációs eszközök világnapját, melynek idei témája: „Fake news – vagyis hamis hírek – és a békét szolgáló sajtó”. Köszöntöm a média minden munkatársát, külön is az újságírókat, akik a híradásban az igazságra törekszenek, és így hozzájárulnak egy igazságos és békés társadalomhoz.

Köszöntelek mindnyájatok, rómaiak és zarándokok: külön is köszöntöm a Németországból érkezett zenészeket és folklorisztikai csoportokat; a paraguayi „Virgen de Caacupé” közösség Rómában élő tagjait; az UCIIM konferenciájának résztvevőit, alapítója, Gesualdo Nosengo halálának ötvenedik évfordulóján; a „Dives in Misericordia” mozgalmat Nápolyból.

Köszöntöm a cataniai, scandicci, San Ferdinando di Puglia-i és San Marzano sul Sarno-i híveket; a sok bérmálkozott vagy bérmálkozás előtt álló fiatalt Genovából, valamint Emmenbrückéből (Svájcból) és Liscatéból; a római Szent Justinus-egyházközségből érkezett kisgyermekeket; és a mistrettai Tommaso Aversa Intézet tanulóit.

Köszöntöm a Federal Express Europe alkalmazottait, és kívánom, hogy a mostani nehézségek pozitív megoldást találjanak.

Szeretném külön megemlíteni az alpesi hegyivadászokat [Alpini], akik országos találkozójukat tartják Trentóban. Bátorítom őket, hogy legyenek a szeretet és a béke tanúi, a nemrégen boldoggá avatott Teresio Olivelli alpesi hegyivadásznak, a szegények védelmezőjének példájára.

Mivel sok országban ma tartják anyák napját, tapsoljuk meg az anyukákat! Szeretném üdvözölni az összes édesanyát, és köszönetet mondok nekik, amiért őrzik a családokat. Azokról az édesanyákról is megemlékezem, akik a mennyből néznek minket, és imádságukkal továbbra is őriznek minket. Kérjük mennyei édesanyánkat, ma, május 13-án Fatimai Boldogságos Szűz Máriának szólítva őt, hogy segítsen továbbhaladnunk utunkon!

Mindenkinek szép vasárnapot kívánok! Kérlek titeket, ne feledkezzetek el imádkozni értem. Finom ebédet! A viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Vezető híreink - olvasta már?
lelki-gondjainkrol-nem-csak-plebanosoknak-es-teologusoknak
Lelki gondjainkról – nem csak plébánosoknak és teológusoknak

A plébánosok és teológusok napja résztvevői különleges előadásokat hallhattak október 18-án Pannonhalmán: Anselm Grün OSB lelki gondjainkról, Tomáš Halík professzor pedig hit és hitetlenség kérdéseiről osztotta meg gondolatait a gimnázium dísztermében.

2018. október 19. péntek
huszeves-az-alsoszentmartoni-szent-marton-ovoda
Húszéves az alsószentmártoni Szent Márton Óvoda

Alapításának huszadik évfordulóját ünnepelte az alsószentmártoni Szent Márton Óvoda. Az október 15-én tartott jubileumi ünnepségen Udvardy György megyéspüspök megáldotta a máriagyűdi kegyszobor másolatát, amit az óvodában helyeztek el.

2018. október 19. péntek