Bogner Mária Margit vizitációs nővérre emlékeztek Érden

2018. május 15. kedd, 10:50

Érd-Óvárosban május 12-én ünnepi szentmise keretében emlékezett meg Spányi Antal püspök az egyházmegye papságával Bogner Mária Margit vizitációs nővér halálának évfordulójáról, majd a sírnál imádkoztak a nővér boldoggá avatásáért.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Idén is számos zarándok érkezett Érd-Óvárosba, nemcsak az egyházmegyéből, hanem Délvidékről, Bogner Mária Margit szülőhelyéről és egykori lakhelyéről is, hogy együtt emlékezzenek meg a nővér halálának évfordulójáról, és imádkozzanak boldoggá avatásáért.

Az ünnepi szentmise elején Mojzer György plébános a képviselő-testület elnökével együtt köszöntötte Spányi Antal megyéspüspököt, az egyházmegye megjelent papságát, a híveket, a vizitációs rend magyarországi tagjait és a település közéleti vezetőit.

A megyéspüspök Urunk mennybemenetele ünnepének előestéjén arra biztatott: ahogy az apostoloknak, úgy nekünk is el kell gondolkodnunk Jézus szavain, átimádkoznunk azokat, hogy gyökeret verjen lelkünkben az elhatározás, meg kell élniük küldetésüket. „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15). Mindent meg kell tennünk az Istentől kapott kinyilatkoztatásért Európában és az egész világon. Nemcsak szóval, hanem tettekkel is, úgy, ahogy azt a hitükért üldözöttek teszik ma is.

A főpásztor beszédében a 20. század magyar szentjeinek, Kaszap Istvánnak, Brenner Jánosnak, Salkaházi Sárának életpéldái mellé állította Bogner Mária Margit életét is, aki mindig kész volt az áldozatos tanúságtételre, a vezeklésre. Krisztust követte a nehézségek elviselésében, vele találkozott buzgó imádságaiban. „Kérjük, hogy a mindig Isten jelenlétében élő Bogner Mária Margit imádsága segítsen bennünket a tanúságtevő életre. Éljünk Szent István országában Mária oltalma alatt, védjük meg a kereszténységet, ahogy egykor védtük egész Európa keresztény voltát. Ha mi megtesszük, ami tőlünk telik, akkor Isten, az ő nagylelkűségében megajándékoz bennünket kegyelmeivel” – fejezte be beszédét Spányi Antal püspök.

A szentmise után az ünneplő közösség a főpásztor és a papság vezetésével, az érdi Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola megjelent diákokjaival, a cserkészekkel, a lovagrendek képviselőivel a Szent Mihály-templom oldalához, Bogner Mária Margit sírjához vonult. Kérték a nővér további égi támogatását, és fohászkodtak a mihamarabbi boldoggá avatásáért.

A Szabadkáról és Nagybecskerekről érkező zarándokokat évről évre Bogner István, a vizitációs nővér unokaöccse fogja össze. Idén az ünnepre Bogner Mária Margit szülőhelyéről, Melencéről is jöttek hívek a plébánosukkal.

***

Bogner Mária Margit vizitációs nővér a Székesfehérvári Egyházmegye hitvallója. A Torontál megyei Melencén született 1905. december 15-én, a keresztségben az Etelka Mária Anna nevet kapta. Első szentáldozása után súlyosan megbetegedett, melyet a megpróbáltatások ellenére derűvel viselt. Tíz hónapnyi ágyhoz kötöttség után egyik lába megrövidült és megmerevedett.

Nagybecskereken tanult: polgári iskolát és kereskedelmi tanfolyamot végzett; 1919-től adminisztrátorként dolgozott. Lelki élete 1923-as bérmálkozása után mélyült el Csávossy Elemér jezsuita vezetésével. Imaapostolságot vállalt, a Mária Kongregáció lelkiségi mozgalom tagja lett, napi áldozó volt.

A kármelita rend vonzotta, egészségi állapota miatt azonban – bár többször is kérte felvételét – nem lehetett annak tagja. 1927-ben a vizitációs nővérek thurnfeldi zárdájában kezdte a noviciátust, 1928 áprilisában öltözött be. Még ez év nyarán öt társával elindult Érdre, hogy az első magyarországi vizitációs kolostorban éljenek. 1929. május 16-án ideiglenes; pontosan három esztendővel később örökfogadalmat tett. Pár nappal később magas láza lett. Csaknem egy év türelemmel viselt szenvedés után 1933. május 13-án hunyt el.

A vizitációs rend és a Székesfehérvári Egyházmegye számos olyan imameghallgatásról tud, amikor Bogner Mária Margit közbenjárását kérték. Az egyházmegye templomaiban egész évben imádkoznak a hívek könyörgésében a nővér mielőbbi boldoggá avatásáért.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Somogyi Tamás és Somogyi Illés

Magyar Kurír

Kapcsolódó képgaléria

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Hazai
Vezető híreink - olvasta már?
panama-nap-interju-gabor-miklossal
Panama-napot szerveznek Budapesten az IVT jegyében – Interjú Gábor Miklóssal

A közép-amerikai Panamavárosban holnap elkezdődik az ifjúsági világtalálkozó (IVT). Ennek jegyében „Panama-napot” szerveznek a magyar fiatalok számára Budapesten január 26-án. Az előkészületekről és a programokról Gábor Miklóst, az MKPK Ifjúsági Bizottságának irodavezetőjét kérdeztük.

2019. január 21. hétfő
magyar-viceposztulatort-neveztek-ki-zita-kiralyne-boldoggaavatasi-ugyeben
Magyar viceposztulátort neveztek ki Zita királyné boldoggáavatási ügyében

Az egyházmegyei szakasz posztulátora, Alexander Leonhardt, a strasbourgi érsekség papja Nagy Norbert teológust kérte fel, hogy legyen a boldoggá avatás magyar vonatkozású ügyeinek támogatója viceposztulátori minőségben.

2019. január 21. hétfő