Liturgia a betegek szolgálatában – Kórházlelkészek ökumenikus konferenciáját tartották Vácon

2017. május 17. szerda 19:59

Május 13-án, szombaton a kórházi területen dolgozó lelkészeket, papokat, lelkigondozókat és az önkéntes beteglátogatókat várták a Váci Egyházmegye Oktatási Központjába a kórházlelkészek ökumenikus konferenciájára.

A szervező, Kalocsa Zsuzsanna evangélikus kórházlelkész és munkatársai, valamint a házigazda, Faragó Artúr, a Váci Egyházmegye kórházlelkésze értékes, szakmai ismeretekben és találkozásokban gazdag nappal ajándékozták meg a mintegy ötven résztvevőt, akik a Váci Egyházmegye Oktatási Központjának vendégei voltak.


Mindegyikünknek van tapasztalata az egészségügyi intézményekben folyó munkáról. Kinek jó, kinek rossz. S bizonyos, hogy előbb-utóbb mindannyian kerülünk olyan helyzetbe, hogy nekünk vagy szeretetteinknek kórházban kell töltenünk pár napot. Akkor pedig új dimenzióba kerülnek az alapfogalmak – türelem, alázat, kiszolgáltatottság, magány, társ, segítő –, valamint felértékelődnek a hétköznapok apró gesztusai, amelyeket talán már észre sem veszünk. Egy simogatás, egy kézfogás. Egy odanyújtott pohár víz. Egy igazítás egy ráncos párnán. Egy leesett és elérhetetlen tárgy felemelése a földről. Egy empatikus személy, aki meghallgat, de ha kell, együtt is tud hallgatni a szenvedővel. Egy imádság, egy Istenhez küldött sóhaj, amely megnyugtat, hogy nincs egyedül az ember a nehézségek közepette – írja Stifner-Kőháti Dóra a napról szóló beszámolójában az Evangélikus.hu oldalon.

Kalocsa Zsuzsanna a komoly témát felvezető és a szakmai napot megnyitó köszöntésében egy derűs pillanat felvezetésével kezdett: gyakorta előfordul, hogy a kórházban megszólítják: „Plébánosnő, jöjjön be a kettesbe is!”

Faragó Artúr házigazdaként üdvözölte a jelenlévőket, örömét fejezve ki a több évre visszatekintő áldott együtt munkálkodásért a lelkészekkel, önkéntesekkel.


Az első előadó, Hafenscher Károly evangélikus lelkész, egyházzenész, liturgikus, a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosa Hazakísérni – Kevésbé ünnepélyes, de annál fontosabb liturgia címmel tartotta meg előadását. A felcsendülő 106. Bach-kantátát azért választotta kísérőzenéül, mert az elmúlással találkozó ember sorsán vezet végig. Az egyházi év végére írt zenemű az élet törvényét fogalmazza meg. Mint rámutatott: az idő kényszer és lehetőség.

A betegágynál végzett liturgia nagy kihívás minden lelkész számára. Úgy is megfogalmazható, mint a határ kérdése. Akarunk-e, kell-e bizonyos határokat átlépni? Visszatekintve lelkipásztori tapasztalataira, Hafenscher Károly vallott szolgálata „gyermekbetegségeiről”, melyeket okulásul adott át: Isten igéje mindent felülír! Majd a liturgikus szolgálat izgalmas voltáról szólt. Rámutatott: a liturgia mindig „liturgia Dei”, azaz benne az otthont adó Isten cselekszik az otthonától és az otthonosság érzésétől – átmenetileg vagy végleg – megfosztott beteggel. Az ember csak közvetíti Isten cselekvését. A liturgia közösség, általa az Egyház egészének közösségébe kapcsolódunk be mindnyájan.

Káposztássy Béla katolikus pap, liturgikus és mentálhigiénés szakember előadása olyan történeti áttekintést adott, amely nemcsak a protestáns résztvevőknek, de a katolikus testvéreknek is sok új ismerettel szolgált. A szavak, gesztusok, rítusok nyelvén – Betegek lelkipásztori ellátása a katolikus hagyományban címmel összefoglalta a kétezer éves kereszténység kezdeti évszázadainak gyakorlatát; többek között ismertette a betegek kenete, az olajjal kenés történetét, az olajszentelési hagyományt a régmúltban és napjainkban, de megosztott a hallgatósággal gyönyörű ősi imádságokat is. Napjainkkal párhuzamba állítható az a 6. században kelt pápai intés, miszerint az Egyház feje arra figyelmeztetett, hogy a betegek ne a kuruzslóktól kérjék a szent olajat. Káposztássy Béla azt is hangsúlyozta, hogy betegség esetén az ember egésze omlik össze, nem „csak” egy-egy szervének, testrészének működése.

Aki nem Krisztusba veti a hitét, a bizalmát, látszatbiztonságban él, s az előbb-utóbb összeomlik. Különösen napjainkra jellemző, hogy a társadalom hárít: a hittel, a vallásos világértelmezéssel nem tud mit kezdeni. Ebben a helyzetben sújtja őket a betegség – ekkor kell a lelkigondozóknak melléjük állniuk.


Kerekes Márton református lelkipásztor, kórházlelkész előadása Bibliai ihletésű és egyéb spirituális témájú szövegek használata a betegek lelkigondozásában címmel hangzott el; arról beszélt, milyen kihívással jár a tény: a betegágynál „valamit mondani kell”. Nem az a feladat, hogy a lelkész, a lelkigondozó, az önkéntes „lerohanja” a beteget vagy a hozzátartozókat, hogy minél gyorsabban megtérítse őket. Partnercentrikus, nondirektív lelkigondozásról lehet csak szó ebben a speciális, igen érzékeny helyzetben. Az alap pedig mindig ez: Én kit hordozok? Van-e élő istenkapcsolatom? Mert ez tud csak megjelenni a kórházban. A cél az, hogy tanúként álljon meg a beteg mellett a lelkigondozó. Kerekes Márton felhívta a figyelmet a lehetséges hibákra is: nincs bibliaolvasási kényszer, mint ahogy az idő sem sürget! Nincs sietségi kényszer, időt kell adni a betegnek és az őt gondozónak is, s abban válni eszközzé, ami az adott betegnek, családjának fontos. A beszélgetés mélysége, milyensége mint nehézség is felmerült az előadásában. A segítő eszközöket, a gyakorlatokat is ismertette a lelkész: légzés-ima, imagináció („Képzeljük el, hogy Jézus bejön a kórterembe, mit mondanánk neki?”), a gondolatok, félelmek, érzések leírása, kiírása, kő vagy egy nehezebb tárgy (mint a gondok szimbóluma) letétele, illetve átvétele a betegtől.


Varga Gyöngyi evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének docense Életünk tánca: Áldás, mozdulás, gyógyulás címmel tartott előadást, melyben a Szentírás ritmusából indult ki: nagyon érdekes, ha megfigyeljük, hogy már ott is van egyfajta ütemváltás, a „lassú, ráérősen haladó” Ószövetséget a „gyors, sürgetően lépkedő” Újszövetség követi.

Egy lassú, egy gyors – így indul Isten tánca. Az élet tánc: tánc itt, majd pedig áttáncolás az örök életbe. A tánc mint szimbólum kibontását gondolatindító képekkel is illusztrálta az előadó. A tánc, mint elmondta, leírja az egész életet, tulajdonképpen az Isten színe előtt élt élet benne van. A körtánc olyan, mint egy szeretetlánc: az adó kéz és az elfogadó kéz kapcsolja össze a táncban részt vevő embereket.

S hogy hogyan vezet minket végig Isten az „élet táncán”? Ehhez három tánc bemutatásával adta meg a választ: az első Isten tánca, akitől a lélegzet („lélek-zet”) származik. A teremtés hatalmas táncba indulása az apró atomoktól a hatalmas galaxisokig mindenkire kiterjed. A második tánc az ószövetségi Mirjam tánca Mózes második könyvének 15. fejezetéből. Ez a szabadság tánca, az örömé. A harmadik pedig a hazatért, tékozló fiú tánca, az újszövetségi történetből, Jézus példázatából. Ez a szeretetét tékozló Atya története is. A gyógyulás a kegyelemben van elrejtve, abban a függőleges vonalban, ami a mi negatív vonalunkat, a két évszám – a születésünk és halálunk évszáma – között húzott vonalat, azaz életünket átszeli. A gyógyulás a kereszt, Jézus Krisztus keresztje.

Végül pedig az áldás sem maradhat el: ez a legrégebbi szentség. Egyedül Isten áld. Ő minden áldás forrása. Az áldást életünk fordulópontjain kapjuk, mi, emberek, lelkészek csak közvetítői lehetünk az áldásnak. Előadását Dietrich Bonhoeffer mártír teológus, evangélikus lelkész szavaival zárta Varga Gyöngyi: „Aki áldott, maga is áldás.”

Az írás teljes egészében az Evangélikus.hu oldalon olvasható.

Forrás: Stifner-Kőháti Dóra/Evangélikus.hu

Fotó: Tóth Melinda Anna

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Hazai
Vezető híreink - olvasta már?
apa-tul-jo
Apa túl jó?

Az Új Ember katolikus hetilapban Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, pedagógiai szakértő „Életre nevelő” címmel havonta jelentkező rovatot indított. Az apai mérce lehet növelő, érlelő is, ha az apa valóban gyermeke igazi arcát látja – tudhatjuk meg Pécsi Rita legutóbbi írásából.

2018. március 18. vasárnap
a-legcsodalatosabb-ajandek-es-legfelelmesebb-titok-sapientia-nap-az-eucharisztiarol
A legcsodálatosabb ajándék és a legfélelmesebb titok – Sapientia-nap az Eucharisztiáról

Az Eucharisztiáról szólt a március 17-én megtartott Sapientia-nap egész napos konferenciája a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán.

2018. március 18. vasárnap
hirdetés
hirdetés
Nagyböjti kalendárium – 2018. március 19.

Nagyböjti kalendárium – 2018. március 19.

Idei nagyböjti készületünkben az Ószövetségi Szentírást idézzük napról napra. Készüljünk együtt Jézus megváltó kereszthalálára és a feltámadásának ünnepére!

Előző napok »

hirdetés
Rádióhallgatás élőben
Szent István RádióMagyar Katolikus Rádió
hírlevél feliratkozás
Hírbeküldés
Linkajánló

MKPKÚj Ember  Magyar Katolikus Rádió Szent István Rádió Szent István TV Mária Rádió Bonum TV  Evangélium 365Vatikáni Rádió  Katolikus Karitász 

Máltai SzeretetszolgálatSzent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Szent István társulat Szent Adalbert Központ  A Szív Keresztény Szó Vasárnap Párbeszéd háza    Szemle