Olajszentelési szentmisék egyházmegyéinkben – FRISSÍTVE

2019. április 19., péntek | 11:49

Nagycsütörtök délelőttjén olajszentelési misét tartanak a püspöki székesegyházakban. A főpásztor együtt misézik egyházmegyéje papságával, megszenteli a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a krizmát. A papság megújítja szenteléskor tett ígéreteit. Az egyházmegyék beszámolóit közöljük.

 Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Testedet és véredet velem is megosztó Jézus, nincsen szavam, szemléllek, amint térdre ereszkedsz előttem, és mosod sárban tipró lábamat, és mondod: vegyél magadhoz. Önátadásodból élek, és ebből akarok tanulni, hogy tudjam én is mindig magamat adni, életet az életért – Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök e gondolatokkal hívta a papi hivatásért mondott hálaadásra és ígéretmegújításra az egyházmegyéjében szolgáló lelkipásztorokat április 18-án, nagycsütörtökön délelőtt a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban bemutatott olajszentelési szentmisén.

Az ünnepi liturgián részt vett Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi megyéspüspök és Katona István nyugalmazott egri segédpüspök.

Palánki Ferenc homíliájában hangsúlyozta, Isten a papi hivatás útjára lépőt képessé teszi arra, hogy szentté váljon és kövesse őt. Példaként Néri Szent Fülöp reggeli imádságát idézte a főpásztor: „Uram, vigyázz Fülöpre, mert meglátod, estelig még elárul.” Ha valaki tudja azt, hogy nem bízhat saját erejében, de belekapaszkodhat minden nap Isten kegyelmébe, akkor teljesíteni fogja hivatását.

A teljes beszámolót és a képgalériát ITT találják.

Fotó: Kovács Ágnes

* * *

Egri Főegyházmegye

Az egri bazilikában tartott krizmaszentelési szentmisén a főegyházmegye papsága mellett részt vett a bérmálkozásra készülő több száz fiatal is.

Szentbeszédében Ternyák Csaba a párizsi Notre-Dame-ot nagyhétfőn pusztító tűz kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a dráma is alkalmat ad arra, hogy elgondolkodjunk és új elhatározásokra jussunk; hiszen hisszük, hogy életünk eseményeit úgy is felfoghatjuk, mint Isten üzenő füzetét. A hívő emberben ugyanis megvan az a lelki érzékenység, hogy minden eseményt az üdvösség távlatába helyezzen. Az érsek feltette a kérdést: Mit üzen nekünk ez a tűzvész? És így válaszolt: Értjük mindannyian, ez egy figyelmeztetés: térjünk meg, legyünk hűségesek ahhoz a drága örökséghez, melyért őseink szenvedéseket is vállaltak.

A papsághoz fordulva a főpásztor arra buzdított, hogy szentbeszédeikben ne az Ószövetség haragvó, bosszúálló Istenét állítsák a hívek elé, hanem a bűnbánókkal szemben hosszan tűrő és nagy irgalmú Istent mutassák meg; ezt azonban úgy tegyék, hogy a hívek soha ne feledkezzenek meg a bűn lelket romboló hatásáról és Isten igazságosságáról sem.

A szentmisét követően a papság és a bérmálkozásra készülők bejárták az érseki pincerendszert, mely húsvéthétfőn nyílik meg a nagyközönség előtt.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Vanyó Boglárka

* * *

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás Michael August Blume SVD érsekkel, apostoli nunciussal, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papságával és szerzetes papjaival együtt mutatta be a szentmisét, amelyen részt vettek a főegyházmegye diakónusai és számos hívő is.

Beszámolónkat és Erdő Péter homíliáját ITT olvashatják.

Fotó: Lambert Attila

* * *

Győri Egyházmegye

Veres András megyéspüspök a Győri Egyházmegye papságával és Pápai Lajos nyugalmazott megyéspüspökkel mutatta be az ünnepi szentmisét a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

A lelkipásztornak egész életében papi azonosságtudatát kell sugároznia: a liturgiában, a tanításban és a mindennapi életben egyaránt – mutatott rá szentbeszédében a főpásztor. – Ahhoz, hogy a pap alter Christusként, azaz Krisztus képmásaként élhessen a mindennapokban, ahhoz a legbensőségesebb kapcsolatban kell élnie magával Jézus Krisztussal. 

Az MKPK elnöke azt is hangsúlyozta, hogy a papnak mindenekelőtt és mindenekfölött a kinyilatkoztatás hirdetése a legfőbb feladata. Ugyanis az Egyházat is fenyegeti a relativizmus veszélye, amelyre a múlt héten megjelent levelében utalt XVI. Benedek pápa is. Széles társadalmi körben dívik a „politikailag korrekt” beszéd, amely az Egyházban is megjelenik olyan formában, hogy vannak papok, akik a kinyilatkoztatás azon részeiről nem beszélnek, amelyeket az emberek nem szívesen hallgatnak. Ezek a papok inkább keresik a népszerűséget, mintsem hűségesek maradnának a kinyilatkoztatott igazsághoz.

Veres András arra biztatta a lelkipásztorokat, hogy a keresztség kiszolgáltatásának útjába semmilyen akadályt ne gördítsenek; a többi szentség kiszolgáltatásánál elengedhetetlen a körültekintés és az igényesség, de ott se állítsanak túlzó, idealista elvárásokat. „Nehogy Jézus farizeusokról mondott ítélete ránk is igaz legyen!”

A teljes beszámoló és a képgaléria az egyházmegye honlapján található.

Fotó: Ács Tamás

* * *

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Nagycsütörtökön Bábel Balázs érsek vezette a hagyományos olajszentelési szentmisét a kalocsai főszékesegyházban. Beszéde kezdetén lélekben a Duna eredetéhez vezette el a jelenlévőket, ahol nem szélesebb néhány méternél. Mire a kalocsai egyházmegye területére ér, félelmetes folyammá dagad. Ezzel a képpel tette érthetővé a „Minden forrásom belőled fakad” jelmondatot. Az utolsó vacsora terméből indult, s mekkora hatalmas áradat lett az Eucharisztia titkából! Megvalósul, hogy „napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutatnak be”, hiszen szinte minden percben felhangzik az átváltoztatás szava valahol a világon. „Isten oltárához járulok, aki megörvendezteti ifjúságomat” – ezzel az ifjú lendülettel kell a papnak minden miséhez járulni. Papjait figyelmeztetve az érsek hangsúlyozta, hogy úgy kell bemutatni a szentmisét, mintha az lenne az első és utolsó misénk.

Fotó: Koprivanacz Kristóf

* * *

Kaposvári Egyházmegye

Varga László püspök az olajszentelési szentmisén mondott prédikációjában e szavakkal adott hálát az egyházmegyéjében szolgáló papokért: „Az Egyház kincsei vagytok! Ajándékok Istentől a világ számára! Köszönöm, hogy igent mondtatok a hivatásotokra és hogy minden nehézség ellenére hűségesek maradtatok ahhoz, aki kiválasztott és meghívott benneteket. Ti vagytok a mi gazdagságunk! Hálát adok a hitetekért, nemcsak a tanult hitért, melyben elsajátítottátok az Egyház tanítását, s hirdetitek az igazságot, hanem azért a hitért is, amely egész lényével meghajol a tanult igazság előtt. Hálát adok a szívbéli hitetekért, hogy nemcsak tudjátok az igazságot, s hirdetitek azt, hanem hajlandóak vagytok az életeteket is rátenni erre az igazságra. Köszönöm, hogy a hit tanúi, a hit emberei vagytok, s köszönöm a reményeteket.”

A főpásztor szentbeszéde második részében a 2018-ban meghirdetett egyházmegyei zsinatban való tevékeny részvételre buzdította a jelenlévőket.

Varga László homíliája és a szentmisén készült képek ITT találhatók.

Fotó: Kling Márk

* * *

Pannonhalmi Területi Főapátság

A pannonhalmi Szent Márton-bazilikában április 17-én, nagyszerdán este mutatták be a krizmaszentelési szentmisét, Hortobágyi Cirill főapát vezetésével. A liturgiára a Pannonhalmi Területi Főapátság tizenöt plébániájáról érkeztek hívek, és jelen voltak a „4plébánia” – Lázi, Ravazd, Veszprémvarsány, Bakonypéterd – bérmálkozásra készülő fiataljai is. Az olajokat Várszegi Asztrik püspök, emeritus főapát szentelte meg.

A mi pannonhalmi bazilikánk ötven évvel idősebb nővérének, a Notre Dame-nak az égése megviselt mindannyiunkat – fogalmazott szentbeszédében Várszegi Asztrik a nagyhétfő esti döbbenetes eseményekről szólva. – Az ereklyék, köztük Krisztus töviskoronájának részei azonban megmenekültek. Eltűnődtem, hogy mi lehet ennek a töviskoronának az üzenete Európa, a kultúrvilág számára. Úgy gondolom, hogy talán annak az erősebb tudatosítása, hogy Jézus Krisztus életét adta értünk, a szenvedést és halált is vállalta a világért, és hogy mi, akik benne hiszünk, ezt az istenemberi életet halálosan komolyan vegyük, halálos komolysággal vállaljuk vele a sorsközösséget.

A szent három nap nyitányaként ma Jézus helyi közössége ünnepel, az eucharisztia ünneplése közben azokat a szent olajokat szenteli meg, amelyek a krisztusi test felépítéséhez szükségesek. Ez az ünnep mindannyiunk számára, akik a krisztusi test, az Egyház tagjai vagyunk, évenként ismétlődő, újra szóló meghívás, keresztény hivatásunk megújításának és tudatosításának esélye – mutatott rá az emeritus főapát.

*

A szent olajokat Szabó Márton testvér készítette el olivaolajból és az egyes keneteknek megfelelő hagyományos illóolajokból a Pannonhalmi Főapátság Gyógynövény Manufaktúrájában, az Officina Sancti Martiniben. A szent krizma összetevői a mirha és tömjén, valamint többek között a fahéj különféle fajtái és a libanoni területekre jellemző cédrusfa illóolaja. A keverék különleges eleme még a nárdus olaj, amely nagyon értékesnek, különlegesnek számított mind a korabeli időkben, mind napjainkban. Helyi vonatkozása miatt a levendula illóolaja is hozzájárul a főapátság krizmakeverékéhez. A betegek olajának főbb összetevői a szantálfa, az izsóp, a mirtusz, a balzsamos szuhar és a galbánum, míg a katekumenek olajához mirhát vagy tömjént is vegyített Márton testvér.

A képgaléria ITT tekinthető meg.

Fotó: Horváth Tamás

* * *

Pécsi Egyházmegye

Udvardy György püspök szentbeszédében arra hívta fel a papság figyelmét, hogy az egyszer kimondott ígéret érvényes, de szükséges azt napról napra megújítani, erősödni és növekedni benne. A Krisztussal való egység kapcsán a főpásztor kiemelte, hogy az ember nem pusztán önmagáról mond le, hanem az Isten Fiának, Krisztusnak a mindenről lemondó gesztusát akarja magára ölteni, amely „a szegénységben, az engedelmességben, az Isten akaratának a keresésében, a tisztaságban, a testvérek szolgálatában” valósul meg.

A megyéspüspök az ígéretek megújítása előtt megköszönte paptestvérei szolgálatát, és a papságért való imádságra buzdította a híveket.

A krizmaszentelési szentmiséről szóló teljes beszámolót ITT találják.

Fotó: Loósz Róbert

* * *

Székesfehérvári Egyházmegye

Spányi Antal püspök az egyházmegye papságát és a szerzetes papokat a székesfehérvári székesegyház renoválása miatt a Szent Imre-templomba hívta nagycsütörtökön – fogadalmuk megerősítésére. A papi hivatás lényegéről szóló elmélkedésében a főpásztor arra buzdította papjait, hogy Krisztus örvendező lelkű tanúi legyenek a világban; életük legyen a hívek számára eligazító, erőt adó, megszentelő példa.

A megyéspüspök paptestvérei mellett köszöntötte a jelen lévő szerzeteseket és szerzetesnővéreket, a diakónusokat, a kispapokat, a híveket és a ministránsokat, akik közül legtöbben Ráckevéről és környékéről érkeztek.

Hangsúlyozta Spányi Antal az igehirdetés szolgálatának, az Egyház igaz tanítása hirdetésének és képviseletének fontosságát is. „Felelősek vagyunk azért, hogy a hit hogyan jut el az emberekhez, hogy a hitről és az Egyházról milyen képet alkotnak az emberek... Ránk bízta az Úr a világ, benne a hívek megszentelését. Csak úgy lehetünk erre képesek, ha az imádság embereivé válunk.”

Az ünnepről készült beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Berta Gábor

* * *

Szombathelyi Egyházmegye

A papsághoz szólva Székely János megyéspüspök arra emlékeztetett, hogy akárcsak Izajás prófétát, a papot is megérintette Isten élete egy pontján; és nem keveset kért tőle, hanem azt, hogy mindent neki adjon.

Ha eltűnik a világunkból Isten, és nem lesz többé a történelmünket meghatározó ténnyé, akkor lassan eltűnik az emberi lét igazi oka, célja, távlata – hangsúlyozta a főpásztor. – Szent II. János Pál szerint: ha eltűnik Isten a világból, akkor hamar eltűnik az ember is. A pap az emberiség őre, az Isten zarándoka itt a Földön.

A szombathelyi krizmaszentelési ünnepről szóló beszámoló, videók és képek ITT találhatók.

Fotó: Szombathelyi Egyházmegye

* * *

Váci Egyházmegye

A váci székesegyházban Varga Lajos segédpüspökkel és az egyházmegye papjaival mutatta be az ünnepi szentmisét Beer Miklós megyéspüspök, aki szentbeszédében a papság felelősségéről, hitelességéről és a jézusi lelkület jellemzőiről elmélkedett, kiemelve a szegényekhez, elesettekhez, rászorulókhoz való odafordulást.

Mi nem erőltetünk semmit másokra, de jóságunkkal, szeretetünkkel, emberségünkkel meg kell hökkentenünk a körülöttünk lévőket – hívta fel a figyelmet a főpásztor. – El kell odáig juttatnunk őket, hogy megkérdezzék: kiért, miért vagyunk mi, keresztények jó emberek. Engedjük, hogy a Szentlélek vezessen minket, Krisztus önmagát adja nekünk, hogy mi is továbbadhassuk, hogy elhiggye a világ, Isten szeret minket.

A váci összefoglalót teljes terjedelmében ITT találják.

Fotó: Bölönyi Gabriella

* * *

Veszprémi Főegyházmegye

A főegyházmegye papsága és a hívek a veszprémi Szent Mihály-főszékesegyházban gyűltek össze közös ünneplésre nagycsütörtökön délelőtt.

Márfi Gyula érsek szentbeszédében Isten jóságáról tett tanúságot. Elmondása szerint Isten jelenlétét gyermekkora óta a teremtett világban, annak szépségeiben is újra és újra felfedezi; már fiatalon felismerte Istenben a teremtett világ mögött, felett álló rendezőt, törvényhozót, művészt. A kétségekről szólva a főpásztor úgy fogalmazott: a sötét órák és a kétségek gondolkodásra késztetnek, és a hitünkben való előrehaladást segítik.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó képgaléria

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Hazai
Vezető híreink – olvasta már?
-miert-csak-szakallas-embereket-latni-templomi-kepeken-derus-egyuttlet2-gyori-szeretetnapon
„Miért csak szakállas embereket látni a templomi képeken?” – Derűs együttlét a győri Szeretetnapon

Május 25-én ismét szeretetnapot rendeztek Győrben, amelynek minden bevétele Böjte Csaba Szent Ferenc Alapítványát illeti. Nagyszalontai sportközpontra gyűjtenek.

2019. május 26., vasárnap
a-keresztenyseg-hetkoznapokban-dol-el-interju-szilvasy-laszlo-uj-piarista-tartomanyfonokkel
A kereszténység a hétköznapokban dől el – Interjú Szilvásy László új piarista tartományfőnökkel

A Piarista Rend Magyar Tartományának káptalanja Szilvásy Lászlót, a tartomány ökonómusát választotta tartományfőnökké márciusban. Hogyan tölti be hivatását az egyén, a szerzetesközösség, az iskola életében? Sok egyéb mellett ezekről a kérdésekről beszélgettünk a provinciálissal.

2019. május 26., vasárnap
Útravaló – 2019. május 27.

Útravaló – 2019. május 27.

Napról napra közreadjuk a napi evangéliumi szakaszhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Májusban Seregély István nyugalmazott egri érsek útravalóit olvashatják.

Korábbiak »

Mai evangélium – 2019. május 27.

Mai evangélium – 2019. május 27.

Hogy örömhírrel induljon minden nap… – Jn 15,26–16,4a

Korábbi napi evangéliumok »

hirdetés
hirdetés
hirdetés
Rádióhallgatás élőben
Szent István Rádió
hírlevél feliratkozás
Hírbeküldés
Linkajánló

MKPK   

Új Ember  

Szent István Rádió Szent István TV Mária Rádió Bonum TV  Evangélium 365Vatikáni Rádió  Katolikus Karitász 

Máltai SzeretetszolgálatSzent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Szent István társulat Szent Adalbert Központ  A Szív Keresztény Szó Vasárnap Párbeszéd háza    Szemle