Görögkatolikus orvosok lelkinapja Máriapócson

2018. október 15., hétfő | 12:08

Az Istenszülő oltalma ünnepét (október 1.) követő hétvégén, október 6-án és 7-én tartották a görögkatolikus orvosok és gyógyszerészek találkozóját Máriapócson. A csoport egyik alapítóját, Gyulainé Orosz Mártát kérdezte a Miskolci Egyházmegye munkatársa az eseményről.

– Minden évben megrendezik a görögkatolikus orvosok és gyógyszerészek találkozóját Máriapócson. Miért esett október hónapjára a választás?

– Immáron nyolc éve térünk vissza ősszel, októberben – Mária hónapjában – Máriapócsra, mert a Szűzanya szeretete és tisztelete odaköt minket. Mária oltalmát kérjük erre a hivatásra és a betegekre – ebből már hagyomány lett. Pár éve azonban Sajópálfalán is rendezünk találkozót, arra az év első felében kerül sor, közvetlenül húsvét után.

– Ki hívta életre, és mióta tartanak ilyen találkozókat? Ki a fő szervezője a rendezvénynek?

– Néhai Szántai Miklós bazilita atya több mint tíz évvel ezelőtt többünket próbált meggyőzni arról, hogy mivel országosan elég szép számban vagyunk ebben a hivatásban, akik görögkatolikusságunkat is megvalljuk és gyakoroljuk, találkoznunk kellene, hogy „tudjunk egymásról”, erősítsük egymást mind hitben, mind a hivatás gyakorlásában. Miklós atya tanácsára végül 2010-ben létrehoztuk a Görögkatolikus Orvosok és Gyógyszerészek Nagy Szent Bazil Baráti Körét. Tulajdonképpen hárman alapítottuk és tartjuk össze a csapatot; Ivancsóné Obbágy Veronika, Lukács Miklós és jómagam.

– Hogyan lehet összetartani a csoportot a találkozókon kívül?

– Internetes levelezőlistán rendszeresen tájékoztatjuk egymást ünnepekről, imaszándékokról, egyházunkat érintő összefogásokról, teendőkről (betegek, rászorultak segítése) és a találkozókról. A levelezőlistán körülbelül hatvanan vannak regisztrálva az ország minden részéről, a találkozókon pedig általában húszan-harmincan tudnak részt venni. Jó tudni, hogy egymáshoz bármikor bizalommal fordulhatunk. A legfontosabb pedig az, hogy tudunk együtt és egymásért, valamint a betegekért imádkozni: a Szűzanya tiszteletére minden együttlétkor elénekeljük a Parakliszt.

– Lelkigyakorlattal is társul ez a zarándoklat?

– Minden találkozóra meghívjuk püspökeink egyikét. Hálás szívvel mondom, hogy ők eddig minden alkalommal velünk voltak. Egy előre egyeztetett gyakorlati, de teológiai témáról elmélkedünk, majd ezt kérdések, hozzászólások és vita követik.

– Mi volt az idei téma?

– Idén Orosz Atanáz püspök fogadta el a meghívásunkat. Az ő javaslatára lett az idei téma: orvos a családban. Ehhez kapcsolódva a püspök  ismertette Ferenc pápának a családban megélt szeretetről szóló, Amoris laetitia kezdetű enciklikáját.

Amennyiben azt vizsgáljuk, hogy a mai világban a keresztény orvosok miként tudják átadni a család evangéliumát, akkor arra a belátásra jutunk, hogy szépen kell élniük, családjaiknak vonzó közösségeknek, lelki és fizikai helyeknek kell lenniük. Ez azonban nem kis feladat.

Az enciklika szerint „nem bátoríthatjuk a hűség és a kölcsönös önajándékozás útját, hogyha nem ösztönzünk a házastársi és családi szeretet növekedésére, megszilárdulására és elmélyítésére”.

Atanáz püspök atya részletes teológiai elemzéséből számomra a legfontosabb és leginkább szívhez szóló tanítást a negyedik fejezet jelentette. Ebben olvasható minden, ami a család mindennapi lelkisége. Ferenc pápa Szent Pál apostol szeretethimnuszát, egészen pontosan annak központi részét alapul véve (1Kor 13,4–7) nem egyszerűen bibliamagyarázatot, de valóban lelki exegézist nyújt, amelyben mondhatni szóról szóra végigveszi a szöveget. Mindeközben igyekszik egyre mélyebbre hatolni a Szentírás szövegében, s közel hozni azt az emberi tapasztalat valóságához, a megélt érzelmekhez, a házastársak mindennapjaihoz, de akár még a szeretet és szerelem testi dimenzióihoz is. Az egész dokumentumnak ez a leghosszabb, de legszebb fejezete (89–164), az Amoris laetitia szíve-közepe! Számomra ez új megközelítést jelentett a bűnbánat szentségéhez is, hiszen igazi lelkitükör!

Az előadást élénk reflexiók és hozzászólások követték. Arra kerestük a választ, hogy a keresztény orvosok családjában mennyivel nehezebb vagy könnyebb a problémák feltárása, megélése és „orvoslása”.

Arra jutottunk, hogy mivel semmivel sem vagyunk különbek másoknál – legfeljebb nagyobb a hivatásunkból eredő felelősségünk –, és éppen olyan esendők vagyunk, mint bármely más foglalkozású testvéreink, és bár mindenki egyéni megoldásokat keres, csakis a szentháromságos szeretet tükrében érthetjük meg a család küldetését. Ehhez azonban minden istenadta segítséget (Szentírás, ima, szentségek, példamutató karitatív munka) igénybe kell vennünk, mert csak a jó fa terem(het) jó gyümölcsöt! Ez pedig azért is óriási felelősség, mert „a családokban megélt szeretet lehet állandó erőforrás az egyház számára.”

Forrás: Miskolci Egyházmegye

Fotó: Máriapócsi Nemzeti Kegyhely

Magyar Kurír

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Hazai
hirdetés
Vezető híreink – olvasta már?
akikert-harang-nem-szolt-tiz-eve-segiti-magzatvesztoket-kovacs-ferenc-es-treer-maria
Akikért a harang nem szólt – Tíz éve segíti a magzatvesztőket Kovács Ferenc és Treer Mária

Tabukat döntöget Kovács Ferenc diakónus és felesége, Treer Mária mentálhigiénés lelkigondozó: abortuszon átesettek, valamint gyermeküket vetélés, halvaszületés miatt elvesztők számára szerveznek lelkigyakorlatokat 2009 óta. A tíz év alatt közel négyszáz szülő oszthatta meg velük fájdalmát, „amiről nem illik beszélni”.

2019. április 23., kedd
husvetvasarnapi-szentmisek-puspoki-szekhelyeken
Húsvétvasárnapi szentmisék a püspöki székhelyeken

Országszerte szentmiséken ünnepeltük április 21-én, húsvétvasárnap Urunk, Jézus Krisztus feltámadását. A püspöki székhelyek ünnepi szertartásairól adunk körképet.

2019. április 23., kedd