„Boldog az a püspök…” – Ferenc pápa ajándéka az olasz püspököknek

Ferenc pápa – 2021. november 22., hétfő | 21:23

November 22-én délután a Szentatya nyitotta meg az Olasz Püspöki Konferencia (CEI) hetvenötödik rendkívüli közgyűlését, melynek fő témája a szinodális . Minden püspököt megajándékozott egy szép szentképpel, mely Jézust, a jó pásztort ábrázolja, hátoldalán pedig egy szép szöveg található a püspökök boldogságáról.

A szöveg eredetileg Domenico Battaglia nápolyi érsek püspökszentelési homíliájában hangzott el 2021. október 31-én.

Az alábbiakban ennek fordítását adjuk közre.

A PÜSPÖK BOLDOGSÁGAI

Boldog az a püspök, aki a szegénységet és a megosztást teszi életstílusává, mert tanúságtételével a mennyek országát építi.

Boldog az a püspök, aki nem fél attól, hogy arcát könny áztassa, és így benne tükröződjenek az emberek fájdalmai, a papok fáradozásai, hogy a szenvedőket átölelve találjon Isten vigasztalására.

Boldog az a püspök, aki szolgálatnak és nem hatalomnak tartja hivatalát, aki a szelídséget teszi erősségévé, aki mindenkinek polgárjogot ad szívében, hogy a szelídeknek ígért földön lakjon.

Boldog az a püspök, aki nem zárkózik be püspöki palotájába, aki nem válik olyan bürokratává, aki jobban figyel a statisztikákra, mint az arcokra, az eljárásokra, mint a történetekre, hanem aki az emberekkel együtt akar harcolni Isten igazságosságról szőtt álmáért, mert az Úr lesz a tápláléka, akivel mindennapi imájának csendjében találkozik.

Boldog az a püspök, aki szívén viseli a világ nyomorúságait, aki nem fél bemocskolni kezét az emberi lélek szennyével, hogy Isten aranyát találja meg benne, akit nem botránkoztat meg mások bűne és gyarlósága, mert tisztában van saját nyomorúságával, mert a megfeszített Feltámadott tekintete Isten végtelen megbocsátásának pecsétje lesz számára.

Boldog az a püspök, aki száműzi szívéből a kétszínűséget, aki elkerül minden kétértelmű helyzetet és törekvést, aki a rossz közepette is jóról álmodik, mert képes lesz örülni Isten arcának, felfedezve az ő tükörképét az emberek városának minden pocsolyájában.

Boldog az a püspök, aki a békéért dolgozik, aki a kiengesztelődés útjait segíti, aki papjainak szívébe a közösség csíráját ülteti, aki a megosztott társadalmat a kiengesztelődés útján kíséri, aki kézen fog minden jóakaratú férfit és nőt, hogy testvériséget építsen: fiának fogja elismerni őt Isten.

Boldog az a püspök, aki az evangélium érdekében nem fél az árral szembeúszni, aki „kemény” arcot ölt, mint Krisztus a Jeruzsálembe vezető úton, nem hagyva, hogy hátráltassák a meg nem értések és az akadályok, mert tudja, hogy Isten országa a világnak ellentmondva halad előre.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Forrás és fotó: CEI

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria