„Ti vagytok a világ világossága” – Ferenc pápa motu propriója az Egyházon belüli visszaélések ellen

Ferenc pápa – 2019. május 9., csütörtök | 20:59

Május 9-én délben tették közzé Ferenc pápa „Ti vagytok a világ világossága” kezdetű apostoli levelét, amelyet motu proprio formájában írt. A rendelkezés célja, hogy megelőzze és megakadályozza az Egyházon belüli szexuális visszaéléseket a kiskorúakkal és kiszolgáltatott személyekkel szemben.

A Vos estis lux mundi (Ti vagytok a világ világossága) kezdetű rendelkezéssel a Szentatya új szabályozást vezet be a zaklatás és az erőszak jelzésére, illetve annak érdekében, hogy a püspökök és a szerzetesi elöljárók számot adjanak működésükről. Ezentúl kötelező lesz a visszaéléseket jelenteni, és minden egyházmegyében lehetővé kell tenni, hogy mindenki jelezhesse az ilyen eseteket.

A május 9-én közzétett apostoli levél célja, hogy az Egyházon belül megelőzze és megakadályozza a szexuális visszaéléseket a kiskorúakkal és kiszolgáltatott személyekkel szemben, melyeket vagy erőszakkal vagy fenyegetéssel vagy hatalommal való visszaélés révén követnek el. Ferenc pápa motu propriója a Vatikánban februárban tartott találkozó gyümölcseként született meg, amelyen a püspöki konferenciák elnökei és a legfőbb szerzetesi elöljárók vettek részt.

A pápai rendelkezés olyan újító elemeket tartalmaz, amelyek a Szentszék és az egyházmegyék közti jobb együttműködést szolgálják. Egy éven belül minden egyházmegye köteles tartós és mindenki számára hozzáférhető rendszert létrehozni, ahol jelezhetik a szexuális visszaéléseket, illetve azok elhallgatását. A motu proprio emellett kötelez minden papot, férfi és női szerzetest, hogy jelezze az illetékes egyházi elöljáróknak a tudomására jutott abúzusokat. Az ilyen eseteket azonnal kivizsgálják, és a kánonjognak megfelelően elbírálják. Ami a püspököket érintő visszaéléseket illeti, a pápai rendelkezés az illetékes metropolita hatáskörébe utalja az esetek kivizsgálását. Most először határidőt is szab a motu proprio az ügyek kivizsgálására, illetve megszabja, hogy a metropolita miként kövesse a folyamatot, amelybe szakképzett világiakat is bevonhat.

Ferenc pápa Vos estis lux mundi kezdetű apostoli levele kitér a sértett személyek gondozására, továbbá arra, hogy fontos őket meghallgatni, elkísérni, megfelelő lelki és orvosi ellátást biztosítani nekik. Remélhetőleg az új motu proprio az ima és a megtérés lelkületével erősítve hozzájárul ahhoz, hogy felszámoljuk a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek elleni szexuális visszaélések csapását – zárul a szentszéki közlemény.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Insider; Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria