A pápa motu propriója korhatárt vezet be a keleti katolikus egyházak vezetőinek megválasztásakor

Ferenc pápa – 2023. április 21., péntek | 18:16

Az április 17-én, hétfőn megjelent Iam pridem (Már egy ideje) kezdetű motu proprio formájában írt apostoli levéllel Ferenc pápa a keleti katolikus egyházak néhány kánonját módosította: 80 éves koruktól a püspöki szinódus emeritus püspökei már nem vehetnek részt a szavazáson. A szabály nem vonatkozik azokra, akik már hivatalban vannak.

A Szentatya apostoli levelével a keleti egyházak kánonjogi kódexének „már egy ideje” kért módosítása valósult meg, ahogy azt a pápai dokumentum címe is jelzi. Ezt kérte néhány „pátriárka, nagyérsek és püspök”, és a pápa elfogadta a kérést egy motu proprio formájú apostoli levéllel, mely a püspöki szinódusok 80 évet betöltött püspök tagjait kizárja a tanácskozások szavazásaiból.

A Ferenc pápa által aláírt dokumentum kifejti, hogy a normatív változtatásra a pátriárkai és a nagyérseki egyházak püspöki szinódusain felmerült nehézségek adtak okot, amelyek a tanácskozásokon aktívan részt vevő emeritus püspökök számából adódtak, főként a püspökök és a „sui iuris” egyházak vezetőinek megválasztása során. Ezek a nehézségek késztették ezen egyházak vezetőit arra, hogy Ferenc pápától kérjék az érintett szabályok módosítását, amit a Szentatya az április 17-én aláírt és közzétett apostoli levéllel tett meg.

A rendelkezés ennek jegyében módosítja a Keleti Egyházak Kánonjai Törvénykönyvének 66., 102., 149. és 183. kánonjait. Az apostoli levél kimondja, hogy az egy hónap múlva hatályba lépő új jogszabály „nem vonatkozik” a jelenleg hivatalban lévő „pátriárkákra, nagyérsekekre, az eparchiális püspökökre és a püspökké szentelt exarchákra”, „annak ellenére, hogy betöltötték nyolcvanadik életévüket”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria