Ferenc pápa fogadta a Chemin Neuf Közösség tagjait: Gyújtsatok reményt a fiatalokban!

Ferenc pápa – 2021. április 30., péntek | 18:16

A Szentatya április 30-án, pénteken délelőtt fogadta a Vatikánban a Franciaországból érkezett ökumenikus karizmatikus közösség tagjait.

A pápa köszönetet mondott a Chemin Neuf (Új Út) Közösségnek, amiért a pandémia ellenére eljöttek Rómába. Köszönetet mond az Úrnak Szentlelke művéért, mely a közösségben megmutatkozik emberi és lelki fejlődésükön keresztül, a közjó és a szegények szolgálatára. A javak, a karrier, a dicsőség és a hatalom féktelen hajszájában sokan a gyengékről és a kicsikről nem vesznek tudomást, vagy elutasítják őket, mert haszontalannak, selejtnek minősülnek. Ezért a pápa arra buzdítja a Chemin Neuf Közösséget, hogy lelkes és elkötelezett szolgálatukkal, melyet áthat Krisztus evangéliumának ereje,

adják vissza az élet ízét és a jövőbe vetett reményt sok embernek, különösen a fiataloknak.

A világiak hivatása elsősorban a családi szeretetre, a társadalmi vagy politikai szeretetre szól. Ez konkrét vállalást jelent, mely a hitből kiindulva igyekszik új társadalmat építeni, evangelizálni, növelni a békét, erősíteni az együttélést, az igazságosságot, az emberi jogokat, az irgalmasságot, és így kiterjeszteni Isten Országát a világon. A Chemin Neuf Közösség pedig éppen ebbe az irányba halad, ökumenikus nyitottsággal kész befogadni az eltérő kultúrákat és hagyományokat. Ferenc pápa arra bátorította a közösség tagjait, hogy bátran járják a testvériség útját, építsenek hidat az emberek és a népek között egy olyan világban, ahol még sok fal van a másiktól való félelem miatt. Kezdeményezéseikkel, terveikkel és tevékenységükkel láthatóvá teszik a szegényekkel és a szegényekért élő egyházat. Azt a kilépő egyházat, amelyik kiáll a szenvedő emberekért, a bizonytalanságban élőkért, a kirekesztettekért. Idézve Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdításából a pápa hozzátette:

A szegénnyé lett és mindig a szegények és kitaszítottak mellett álló Krisztusban való hitünkből következik az, hogy aggódunk a társadalom legelhagyatottabb rétegeinek átfogó fejlődéséért.

Közös otthonunk egészségi állapota forog kockán. Ennek kihívásait ma különösen érzik a fiatalok. Olyan ökológiai megtérésről van szó, amely elismeri minden emberi személy méltóságát, értékét, kreativitását és képességét arra, hogy a közjót keresse és támogassa.

Az, amit most élünk át a világjárvány miatt, konkrétan megmutatta, hogy mindannyian egy csónakban evezünk.

Csak akkor tudjuk leküzdeni a nehézségeket, ha elfogadjuk, hogy együtt kell dolgoznunk. A pápa utalt rá, hogy a Chemin Neuf Közösség tagjai ezekben a napokban Rómában tanácskoznak közös otthonunk életének egyik aspektusáról: a migránsok jelenlétéről és befogadásáról a mai Európában. Jól tudjátok – fordult hozzájuk a Szentatya –, amikor migránsokról és kitelepítettekről beszélnek, túl sokszor megállnak a számadatoknál.

Pedig nem számokról van szó, hanem emberekről! És ha megismerjük történetüket, akkor tudjuk megérteni őket.

Kedves barátaim, tartsatok ki szilárdan meggyőződésetekben és hitetekben. Soha ne feledjétek, hogy Krisztus él, és hív, hogy bátran kövessétek. Krisztussal legyetek a láng, mely újraéleszti a reményt sok elcsüggedt, szomorú, kilátástalan fiatal szívében! Kössetek barátságokat, osztozzatok a testvériségben egy jobb világért! Az Úr számít merészségetekre, bátorságotokra, lelkesedésetekre. Ferenc pápa e szavakkal kérte a Chemin Neuf Közösségre Szűz Mária és Loyolai Szent Ignác közbenjárását és oltalmát, majd Isten áldásáért fohászkodott számukra.

*

A Chemin Neuf Közösség ökumenikus elhivatottságú katolikus közösség, amely egy imacsoportból született 1973-ban Lyonban (Franciaország). Ma közel 2000 tagja van mintegy harminc országban. Házaspárok, családok, szerzetes férfiak és nők döntöttek úgy, hogy a szegény és alázatos Krisztust követve a közösségi élet kalandját választják, hogy szolgálják az Egyházat és a világot. A közösség missziója alapításától fogva az evangelizáció és a keresztények képzése – hogy megerősítse őket hitükben, hogy lehetőséget adjon nekik az elköteleződésre, és hogy támogassa őket az Egyházban és a társadalomban vállalt felelősségeik hordozásában. Lelkiségük egyszerre táplálkozik a Szent Ignác-i hagyományból és a karizmatikus megújulás tapasztalatából – a kettő abban a bizonyosságban kapcsolódik egymáshoz, hogy „Isten képes közvetlen módon szólni teremtményéhez”, és valóságosan tud működni az emberek életében.

2009-ben a Chemin Neuf Intézményt pápai jogú papi és szerzetesi intézménynek ismerte el az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa. 2007-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia engedélyezte Magyarország területén való működését.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria