Ferenc pápa homíliája Veronában: A Lélek bátorrá tesz, és harmóniát teremt közöttünk!

Ferenc pápa – 2024. május 19., vasárnap | 19:00

Május 18-án délután a Szentatya a Montorio börtönből autón a Bentegodi Stadionba utazott, ahol bemutatta a pünkösdi vigília szentmiséjét. A szentmise végén Domenico Pompili veronai püspök köszönte meg a pápa látogatását. A mise után a Szentatya elbúcsúzott az állami vezetőktől, akik megérkezésekor fogadták, és helikopterrel visszaindult a Vatikánba.

Az alábbiakban a pápa teljes homíliájának fordítását közzétesszük.

Egyszer Pál apostol elment az egyik keresztény közösséghez, és megkérdezte: „Megkaptátok-e a Szentlelket?” És ők mit válaszoltak? „Mi az a Szentlélek?” (vö. ApCsel 19,1–2). Nem tudták, mi az a Szentlélek. Azt hiszem, ha ma megkérdeznék keresztény közösségeket, hogy mi a Szentlélek, sokan nem tudnának válaszolni.

Egyszer egy gyermekmisén – egy ilyen pünkösdi napon, többé-kevésbé kétszáz gyerek volt ott – megkérdeztem: „Ki a Szentlélek?” És a gyerekek: „Én!” „Én!” „Én!”. Mindannyian válaszolni akartak. Én pedig azt mondtam: „Te [válaszolj]!” – Ő pedig így válaszolt: „A béna! A paralyticus!” Ő hallotta, hogy a Szentlélek „Paraklétosz”, erre ő azt mondta, hogy paralyticus. És sokszor az történne, hogy ha megkérdezném, nem mondom, hogy a válasz „a béna” lenne, de kiderülne, hogy nem tudjuk, ki a Szentlélek.

Testvérek, a Szentlélek életünk főszereplője! Ő az, aki előrevisz bennünket, aki segít előrehaladni, a keresztény életben fejlődni. A Szentlélek bennünk van. Figyeljetek:

mindannyian megkaptuk a Szentlelket a keresztséggel, a bérmálásban még inkább! De vajon én hallgatok-e a bennem lévő Szentlélekre? Hallgatok-e arra a Lélekre, aki mozgatja a szívemet,

és azt mondja nekem: „Ezt ne tedd, ezt tedd!” Vagy nem létezik számomra a Szentlélek?

Ma annak a napnak az ünnepét üljük, amikor a Szentlélek eljött. De gondoljunk csak bele: az apostolok mind bezárkóztak a felső terembe. Féltek, az ajtók zárva voltak… Eljött a Szentlélek, megváltoztatta a szívüket, ők pedig bátran kimentek prédikálni. Bátorság: a Szentlélek bátorságot ad nekünk a keresztény élethez. És ezzel a bátorsággal megváltoztatja az életünket.

Néha ugyanazokkal a bűnökkel megyünk [gyónni]: „Atyám, szeretném megváltoztatni az életemet, de nem tudom, hogyan tegyem…” – „Hallgass a Lélekre! Imádkozz a Lélekhez, és ő fogja megváltoztatni az életedet. Bízd magad a Lélekre!” – »Ó, atyám, kilencven éves vagyok, nem tudok már megváltozni…” – „Hány nap van még hátra az életedből?” – „Ó, nem tudom.” – „A Lélek egyetlen nap alatt is megváltoztathatja az életedet. Meg tudja változtatni a szívedet!”

A Lélek mindenekelőtt az, aki megváltoztatja az életünket. Megértettétek? Ismételjük meg együtt:

„A Lélek megváltoztatja az életünket.”

[Mindenki: „A Lélek megváltoztatja az életünket.”] És ez gyönyörű.

Másodszor. Az apostolok, akik tele voltak félelemmel, miután megkapták a Szentlelket, bátran kimentek, hogy hirdessék az evangéliumot. A Szentlélek bátorságot ad nekünk, hogy keresztényként éljünk. Néha találunk olyan keresztényeket, akik olyanok, mint a langyos víz: se nem forró, se nem hideg. Hiányzik belőlük a bátorság.

„Atyám, hol lehet tanfolyamot végezni, hogy legyen bátorságunk?” – „Nem! Imádkozz a Lélekhez! Bízd magad a Lélekre!” A Lélek bátorságot ad ahhoz, hogy keresztényként éljünk. Megértettétek? Mindannyian együtt: „A Lélek bátorságot ad nekünk.” [Mindenki: „A Lélek bátorságot ad nekünk.”]. Ez az! És ezt kérjük: kérjük a Lelket, hogy segítsen előrehaladni!

És aztán egy nagyon szép dolgot tett a Lélek azon a pünkösdi napon. Minden nemzetből, minden nyelvből, minden kultúrából voltak ott emberek, és a Lélek ezekkel az emberekkel építi az Egyházat. A Lélek építi az Egyházat. Mit jelent ez? Hogy mindenkit egyformává tesz? Nem! Mindenki különböző, de egy szívvel, az egymással összekötő szeretettel. A Lélek az, aki megment attól a veszélytől, hogy mindannyian egyformák legyünk. Nem! Mindannyian megváltottak vagyunk, az Atya mindannyiunkat szeret, Jézus Krisztus mindannyiunkat tanított.

És mit tesz a Lélek? Ő hozza létre mindenkinek az együttesét. Van egy szó, amely jól kifejezi ezt: a Lélek harmóniát teremt! Az Egyház harmóniáját. Mindenki különbözik a másiktól, de a harmónia légkörében. Mondjuk együtt: a Lélek harmóniát teremt köztünk. [Mindenki: „A Lélek harmóniát teremt köztünk.”]

Kedves testvéreim, ez a mai nap csodája: fogni gyáva, rettegő embereket, és bátorrá tenni őket; fogni különböző kultúrákból származó férfiakat és nőket, és egységet alkotni belőlük, Egyházzá tenni őket. Fogni ezeket az embereket anélkül, hogy egyenlővé tenné őket. Mit hoz létre a Lélek? Harmóniát. Együtt:

a Lélek harmóniát teremt.

Most mindenki gondoljon a saját életére. Mindannyiunknak szüksége van harmóniára. Mindannyiunknak szüksége van a Lélekre, hogy harmóniát teremtsen a lelkünkben, a családunkban, a városban, a társadalomban, a munkahelyünkön. A harmónia ellentéte a háború, az egymás elleni harc. És amikor háború dúl, amikor egymás ellen harcolnak az emberek, ezt a Lélek teszi-e, igen vagy nem? [Mindenki: „Nem!”] Hangosabban! [Mindenki: „Nem!”] Nem, nem. A Lélek harmóniát teremt. És amikor eljött, azon a napon, az apostolokkal együtt ott volt a Szűzanya, Szűz Mária is. Kérjük, hogy adja meg nekünk a Szentlélek befogadásának kegyelmét; hogy ő, mint anya, tanítson meg bennünket arra, hogy befogadjuk a Szentlelket! Köszönöm!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria