Ferenc pápa újévi Angelusa: Jó évünk lesz, ha befogadjuk Isten jóságát!

Ferenc pápa – 2019. január 1., kedd | 20:22

Újév napján a szokásos déli Angelus elimádkozásakor a Szentatya arra hívta fel a figyelmet, hogy valamennyien felelősek vagyunk a társadalom életéért, a közjóért; és el kell végeznünk a magunk feladatát ott, ahol élünk.

Ferenc pápa beszédének fordítását teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot és boldog új évet kívánok mindenkinek!

Ma, a karácsony utáni nyolcadik napon Isten szent anyját ünnepeljük. Mint a betlehemi pásztorok, szegezzük szemünket őrá és a karjában tartott gyermekre. Így, Jézust, a világ üdvözítőjét mutatva Mária megáld bennünket. Ma a Szűzanya mindannyiunkat, mindenkit megáld. Megáldja minden férfi és nő útját ebben a kezdődő évben, amely abban a mértékben lesz jó, amennyire befogadjuk Isten jóságát, amelyet Jézus hozott el a világba.

Isten áldása ad ugyanis tartalmat az összes jókívánságnak, amelyet ezekben a napokban egymásnak mondunk. A mai liturgiában azt az ősi áldást halljuk, amellyel a zsidó papok megáldották a népet. Hallgassuk meg újra, figyeljük meg jól, így szól: „Áldjon meg az Úr, és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád irgalmas! Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békét!” (Szám 6,24–26). Így szól az ősi áldás.

A pap háromszor mondta ki Isten nevét, azt, hogy „Úr”, amikor az egybegyűlt nép fölé kitárta kezét. A Bibliában ugyanis a név magát a valóságot jelenti, amelyre utal, és így az Úr „nevét helyezni” egy emberre, egy családra, egy közösségre az Istenből áradó áldásos erő felkínálását jelenti.

Ez az áldásszöveg kétszer is említi az „arc” szót, az Úr arcát. A pap azért imádkozik, hogy Isten „ragyogtassa arcát” és „fordítsa arcát” a nép felé, és így adjon neki irgalmat és békét. Tudjuk, hogy az Írások szerint Isten arca elérhetetlen az ember számára: senki sem láthatja Istent úgy, hogy életben maradjon. Ez Isten transzcendenciáját, dicsőségének végtelen gazdagságát fejezi ki. Isten dicsősége azonban csupa Szeretet, s így, bár elérhetetlen marad, mint a nap, melybe nem tekinthetünk, minden teremtményre árasztja kegyelmét, különösen azokra a férfiakra és nőkre, akikben leginkább tükröződik.

„Amikor eljött az idő teljessége” (Gal 4,4), Isten feltárta magát egy embernek, az „asszonytól született” Jézusnak az arcában. És itt visszatérünk a mai ünnep képéhez, amelyből kiindultunk: Isten szent anyjának képéhez, aki megmutatja nekünk a Fiút, Jézus Krisztust, a világ üdvözítőjét. Ő, Jézus az Áldás minden emberre, az emberiség egész családjára. Ő, Jézus a kegyelem, az irgalom és a béke forrása.

Ezért akarta Szent VI. Pál pápa, hogy január elseje a béke világnapja legyen; mi pedig az 52. világnapot tartjuk, amelynek témája: „A jó politika a béke szolgálatában áll.” Ne gondoljuk azt, hogy a politika csak a kormányon lévőkre tartozik: valamennyien felelősek vagyunk a „város” életéért, a közjóért; és a politika is olyan mértékben jó, amennyire mindannyian elvégezzük a magunk feladatát a béke szolgálatában. Isten szent anyja segítsen bennünket ebben a mindennapos munkában!

Szeretném, ha most mindannyian üdvözölnénk őt, mondjuk háromszor: „Isten szent anyja!” Közösen: „Isten szent anyja!” „Isten szent anyja!” „Isten szent anyja!”

A Szentatya szavai az Angelus elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Karácsony napján a testvériség üzenetével fordultam Rómához és a világhoz. Most szeretném megismételni azt és kiegészíteni a béke és a jólét üzenetével. Mindennap imádkozzunk a békéért!

Köszönöm az elnökúrnak, az Olasz Köztársaság elnökének a jó kívánságokat, melyeket tegnap este hozzám intézett. Az Úr áldja meg állandóan az olasz népnek nyújtott felelősségteljes és értékes szolgálatát!

Szívből köszöntelek különösen titeket, kedves rómaiak és zarándokok, akik ma oly nagy számban itt vagytok a Szent Péter téren. Olyan, mintha szentté avatáson lennénk. Üdvözlöm azokat, akik részt vesznek a Sant'Egidio Közösség által szervezett „Békét minden földön” felvonuláson. Szeretném kifejezni nagyrabecsülésemet és közelségemet a számtalan kezdeményezésért, imatalálkozókért és egyéb programokért, amelyeket ma tartanak a békéért a világ minden táján, egyházi közösségek szervezésében, s szeretném kiemelni közülük azt, amelyet tegnap este tartottak [a dél-olaszországi] Materában.

Szűz Mária közbenjárására az Úr adja meg nekünk, hogy a béke munkásai legyünk – ez otthon, a családban kezdődik, a béke kézművesei legyünk – az új esztendő minden napján.

Ismételten boldog, békés új évet kívánok nektek! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Finom ebédet! A viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

 

Kapcsolódó fotógaléria