Ferenc pápa vasárnap délben: Jézus nem szolgalelkűséget akar, hanem szabad embereket!

Ferenc pápa – 2021. november 21., vasárnap | 21:54

November 21-én, Krisztus Király ünnepén, a 36. ifjúsági világnapon a Szentatya főleg fiatalokkal együtt imádkozta el a szokásos vasárnap déli Úrangyalát. Arra kérte őket, hogy sose felejtsék el, hogy az uralkodás nem más, mint szolgálat, és hogy főszereplőnek érezzék magukat az Egyház küldetésének megvalósításában.

Az alábbiakban a pápa teljes beszédének fordítását közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A mai liturgiának, a liturgikus év utolsó vasárnapjának evangéliuma Jézus következő kijelentésében éri el csúcspontját: „Király vagyok” (Jn 18,37). Ezeket a szavakat Pilátus előtt mondja ki, miközben a tömeg azt kiabálja, hogy ítéljék halálra. Azt mondja: „Király vagyok”, a tömeg viszont azt kiabálja, hogy ítéljék halálra: micsoda kontraszt! Eljött a döntő óra. Korábban úgy tűnt, Jézus nem akarta, hogy a nép királyként ünnepelje őt: emlékszünk arra az esetre, amikor a kenyér- és halszaporítás után visszavonult, hogy egyedül imádkozzon (vö. Jn 6,14–15).

Tény, hogy Jézus királysága egészen más, mint a világi királyság. „Az én országom – mondja Pilátusnak – nem e világból való” (Jn 18,36). Nem uralkodni jön, hanem szolgálni. Nem a hatalom jeleivel jön, hanem a jelek hatalmával. Nem értékes jelvényeket hord, hanem meztelenül függ a kereszten. És épp a kereszten lévő felirat nevezi Jézust „királynak” (vö. Jn 19,19).

Az ő királysága valóban meghaladja az emberi kategóriákat! Mondhatnánk, hogy ő nem olyan király, mint mások, hanem olyan király, aki másokért él.

Gondoljunk csak vissza: Krisztus Pilátus előtt azt mondja, hogy ő a király, épp abban a pillanatban, amikor a tömeg ellene van, míg amikor követték és királyként ünnepelték, ő elhatárolódott ettől. Más szóval, Jézus megmutatja, hogy szuverén módon szabad a hírnév és a földi dicsőség utáni vágytól. És mi – kérdezzük meg magunktól – tudjuk-e utánozni őt ebben? Tudjuk-e uralni azon hajlamunkat, hogy állandóan keresettek és elismertek legyünk, vagy hogy mindent megtegyünk azért, hogy mások megbecsüljenek bennünket? Amit teszünk, különösen keresztény elkötelezettségünkben – kérdezzük meg magunktól –, mi számít? A taps vagy a szolgálat számít?

Jézus nemcsak elzárkózik minden földi nagyságra való törekvéstől, hanem szabaddá és szuverénné teszi azok szívét is, akik követik őt. Ő, kedves testvéreim, felszabadít bennünket a gonosznak való alávetettségből. Az ő országa felszabadító, nincs benne semmi elnyomó. Minden tanítványt barátként kezel, nem pedig alattvalóként. Krisztus, bár minden uralkodó fölött áll, nem húz választóvonalat maga és mások közé, hanem testvéreket akar, akikkel megoszthatja örömét (vö. Jn 15,11). Aki követi őt, nem veszít, nem veszít semmit, hanem méltóságot nyer. Mert Krisztus nem szolgalelkűséget akar maga körül, hanem szabad embereket. Most tegyük fel a kérdést: honnan származik Jézus szabadsága? Ezt úgy fedezhetjük fel, hogy visszatérünk a Pilátus előtti kijelentésére: „Király vagyok. Azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról” (Jn 18,37).

Jézus szabadsága az igazságból fakad. Az ő igazsága tesz szabaddá bennünket (vö. Jn 8,32). De Jézus igazsága nem eszme, nem valami elvont dolog: Jézus igazsága valóság, ő maga az, aki az igazságot megteremti bennünk, ő szabadít meg a képmutatástól, a bennünk működő hamisságoktól, a kettős nyelvezettől. Azáltal, hogy Jézussal vagyunk, igazzá válunk. A keresztény élet nem egy színdarab, ahol azt az álarcot viseljük, amely épp a legjobbnak tűnik. Mert amikor Jézus uralkodik szívünkben, ő megszabadít a képmutatástól, az álszentségtől, a fondorlatoktól, a kétszínűségtől.

A legjobb bizonyíték arra, hogy Krisztus a királyunk, az, hogy elszakadunk attól, ami beszennyezi az életet, ami kétértelművé, átláthatatlanná, szomorúvá teszi azt.

Amikor az élet kétértelmű, egy kicsit itt, egy kicsit ott, az szomorú, borzasztóan szomorú! Természetesen mindig számolnunk kell a korlátainkkal és a fogyatékosságainkkal: mindannyian bűnösök vagyunk. De amikor Jézus uralma alatt élünk, nem leszünk romlottak, nem leszünk hamisak, nem leszünk hajlamosak eltitkolni az igazságot. Nem élhetünk kettős életet! Jól jegyezétek meg: bűnösök vagyunk, mindannyian, de romlottak sosem lehetünk! Bűnösök igen, de romlottak sosem!

A Szűzanya segítsen bennünket, hogy mindennap keressük Jézusnak, a világmindenség királyának igazságát, aki kiszabadít bennünket a földi rabságokból, és megtanít uralni bűnös szokásainkat.

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Ma, Krisztus Király ünnepe az első alkalom, hogy az ifjúsági világnapot az összes részegyházban megünneplik. Ezért van mellettem két római fiatal, akik Róma összes fiatalját képviselik. Szeretettel köszöntöm az egyházmegyénkhez tartozó összes fiatalt, és kívánom, hogy a világ összes fiatalja az Egyház élő részének, küldetése főszereplőjének érezze magát. Köszönöm, hogy eljöttetek! Ne felejtsétek el, hogy uralkodni annyit jelent, mint szolgálni. Hogy hangzott ez? Uralkodni annyi, mint szolgálni! Mondjuk közösen: Uralkodni annyi, mint szolgálni! Ahogyan Királyunk tanítja nekünk. Most kérem a fiatalokat, köszöntsenek benneteket.

Lány: Boldog ifjúsági világnapot mindnyájatoknak!

Fiú: Tegyünk tanúságot arról, hogy Jézusban hinni gyönyörű!

Pápa: „Nézd: ez gyönyörű!” Köszönöm! Maradjatok itt!

Ma van a halászat világnapja is. Köszöntöm az összes halászt, és imádkozom azokért, akik nehéz körülmények között, vagy olykor sajnos kényszermunkán élnek. Bátorítom a Stella Maris lelkészeit és önkénteseit, hogy folytassák lelkipásztori szolgálatukat ezek között az emberek és családjaik között.

Ezen a napon emlékezünk meg a közúti balesetek áldozatairól is: imádkozzunk értük, és tegyünk meg mindent a balesetek megelőzése érdekében!

Továbbá szeretném bátorítani az ENSZ-ben folyamatban lévő kezdeményezéseit, melyeknek célja a fegyverkereskedelem nagyobb ellenőrzésének elérése.

Tegnap a lengyelországi Katowicében boldoggá avatták Jan Franciszek Macha áldozópapot, akit a hit iránti gyűlöletből öltek meg 1942-ben, a náci rezsim egyházüldözése során. Börtönének sötétjében Istenben talált erőt és szelídséget, hogy szembenézzen ezzel a megpróbáltatással. Vértanúsága legyen a remény és a béke gyümölcsöző magva! Tapsoljuk meg az új boldogot!

Köszöntelek mindnyájatokat, római hívrk és különböző országokból, különösen Lengyelországból és Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokok. Köszöntöm a portugáliai Braga érsekség cserkészeit. Külön üdvözlöm a római ecuadori közösséget, mely a Szűzanyát, a Virgen de El Quinche-t ünnepli.

Köszöntöm a nápolyi Sant’Antimo híveit és a cataniai híveket, a pattadai bérmálkozó fiatalokat, valamint az Élelmiszerbank [Banco Alimentare] önkénteseit, akik a jövő szombati élelmiszergyűjtési napra készülnek. Köszönjük szépen! Üdvözlöm a Szeplőtelen Fogantatás-plébánia fiataljait is!

Mindenkinek szép vasárnapot kívánok! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! Viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria