Ideológia helyett életforma – Bősárkányban fogadták a missziós keresztet

Hazai – 2019. május 15., szerda | 9:42

Április 26-tól május 29-ig a Győri Egyházmegyébe „látogat” a missziós kereszt. Május 8–9-én a Győr-Moson-Sopron megyei Bősárkány plébániatemplomában helyezték el a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbólumát, ahol a helyiek mellett a környékbeli hívek is felkeresték, hogy imádkozzanak előtte.

A bősárkányi Szentháromság-plébániatemplomba látogató hívek május 8-án külön imába foglalták a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Tanácsának tagjait, valamint azon hetvenöt ország képviselőit, akik május 8. és 11. között Budapesten tettek látogatást a 2020-as budapesti kongresszus előkészületeinek jegyében.

A templom a kereszt ott-tartózkodásának ideje alatt folyamatosan nyitva állt az imádságra és elmélyülésre a testvéregyházközségek tagjai számára is: így a két nap alatt különböző közösségek vezetésével és részvételével tartottak rózsafüzér imádságot, előadást és litániát, szentségimádást és virrasztást.

Május 9-én a szomszédos községből, Acsalagról érkezett Fidélia Kórus vezetett áhítatot, majd Kálmán Imre, a Győri Egyházmegye NEK-referense, a Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet (BJHF) prefektusa tartott előadást. Az előadás keretében Kálmán Imre megnyitotta azt az eucharisztikus csodákat bemutató kiállítást, amelyet a szent életű olasz középiskolás, Isten szolgája Carlo Acutis hozott létre, és amely most a bősárkányi templom hajóiban látható.

Kálmán Imre elmondta, hogy a csodákat bemutató tablókon az a figyelemreméltó, hogy az érintett szent életét is ismertetik, hiszen az Eucharisztiával való kapcsolat mindig személyes. A szentek életpéldáján keresztül, a velük történt csodák hatására erre a személyességre kapunk mi is meghívást, hiszen „az Eucharisztia tanítása, Jézus jelenléte mindig személyes. Csak eucharisztikus hittel tudjuk megérteni azt, hogy Jézus jelenléte nekünk szól. Ettől válik a kereszténység ideológia helyett életformává, ettől válik közösségünk befogadóvá, személyessé.”

Az Eucharisztia segítségünkre van, hogy megtapasztalhassuk hétköznapi, emberi életünk során az isteni dimenziót, amely mindig erőforrásunk lehet. Az Eucharisztia az a jelenlét, forrás, amelyre mindig vágyakozunk, amely ahhoz hasonlít, amikor két szerelmes, vagy családtagok, barátok keresik egymás jelenlétét. Az Egyház életében ilyenek a szentségek, amelyekre mindig éhezünk és szomjazunk – folytatta a prefektus, majd az aznapi zsolozsma egyik zsoltárszövegét idézte, amely éppen a kongresszus mottójához kapcsolódott: „Körtáncban fogják majd énekelni: »Minden forrásom tebenned fakad«” (Zsolt 87,7).

A körtáncot járók ujjongó felkiáltása abból a húsvéti örömből fakad, amely a Krisztushoz való tartozást juttatja kifejezésre – fogalmazott a győri szeminárium elöljárója, aki a missziós kereszt jelenléte kapcsán személyes élményét és emlékeit is felelevenítette a keresztet készítő Ozsvári Csaba ötvösművészről. Úgy emlékszik rá, mint olyan emberre, aki teljesen jelen volt a szentmisék alatt, aki bele tudott feledkezni az isteni, eucharisztikus jelenlétbe: „Olyan ember volt, aki megérkezett, aki hazaérkezett.” 

Ezt követően Kálmán Imre néhány gyakorlati információt is megosztott a jelenlévőkkel a kongresszussal kapcsolatban, majd közös énekkel zárták a megnyitót.  A jelenlévők megtekinthették a tablókat is, amelyeken többek között a Labouré Szent Katalinhoz és a Sienai Szent Katalinhoz kötődő eucharisztikus csodákról is lehet olvasni, de helyet kapott a Buenos Aires-i csoda történetét bemutató tabló is.

A hívek gyertyagyújtással fejezték ki hódolatukat a kereszt előtt. A program szentmisével, agapéval és litániával folytatódott, ennek keretében búcsúztak el a bősárkányi templomban a missziós kereszttől.

Az eucharisztikus csodákat bemutató tablók online is elérhetők a www.miracolieucaristici.org oldalon.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Panni Fotó

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria