Imádkozzunk egymásért! – Videoüzenetben búcsúzik a pécsi megyéspüspökségtől Udvardy György

Hazai – 2019. július 12., péntek | 16:48

Ferenc pápa Udvardy György pécsi megyéspüspököt július 12-én a Veszprémi Főegyházmegye érsekévé nevezte ki. Az egyházmegye nevében Kvanduk Frigyes általános helynök köszönte meg a főpásztor nyolcévnyi szolgálatát, a hamarosan távozó megyéspüspök pedig videoüzenetben szólt a papokhoz és a hívekhez.

„Hálát adunk Istennek György püspök atya nyolcéves odaadó megyéspüspöki szolgálatáért, a sok jóért, amit plébániáinkon, intézményeinkben az egyházmegye megújulására és a lelkek üdvösségére főpásztori szolgálatában tett. Imádságban kérjük a jó Isten bőséges áldását György érsek további munkájára.

Kérjük a Mennyei Atyát, hogy tekintsen le egyházmegyénk népére, s adjon új főpásztort mindannyiunk növekedésére és vezetésére” – fogalmazott a kinevezés napján közreadott levelében a püspöki helynök.

Udvardy György videoüzenetben szólt a paptestvérekhez és a hívekhez. Az egyházmegyét és a személyét érintő jelentős döntésról tájékoztatva elmondta: „Készséges akarattal fogadom ezt a döntést, hiszen Szentatyánk mint Jézus Krisztus földi helytartója döntésében egészen bizonyos, hogy a Jóisten akaratát közli felénk. Készséges és örömteli akarattal jöttem 2011 tavaszán a Pécsi Egyházmegyébe, hogy szolgáljak, s nagyon hálás vagyok, hogy az egyházmegyének ilyen meghatározó időszakában megyéspüspökként szolgálhattam a pap- és diakónustestvéreket, a katolikus oktatási intézményeket, a híveket.”

A püspök hálával a szívében mondott köszönetet az együttműködésért és az eltelt időszak isteni ajándékaiért, közöttük közvetlen és távolabbi munkatársaiért. Hálával tekint azokra a képzési és egyéb alkalmakra, amelyek révén a katolikus oktatási intézmények vezetőivel, munkatársaival „volt módunk együtt formálódni a krisztusi nevelés útján”. Köszönetet mondott a küzdelmekért is.

„Ugyanilyen készséges lelkülettel fogadom Ferenc pápának a bizalmat sugárzó döntését a veszprémi érseki székben való szolgálatra” – fogalmazott a rövid üzenetben Udvardy György. A kinevezett veszprémi érsek szerint a püspök Jézus Krisztustól nemcsak feladatra kap meghívást, hanem arra, hogy teljesen azonosuljon vele. Jézus bevonja őt az Atyjával való kapcsolatába, ő pedig – mint engedelmes fiú – szeretne példa lenni és jelen lenni a hívek életében. „Ezzel a fiúi kiüresítő engedelmességgel vállalom a következő szolgálati helyemet, abban bízva – és ebben bizonyos vagyok –, hogy az Úristen ajándékokat akar készíteni a főegyházmegye számára” – hangsúlyozta. Udvardy György előre megköszönte azok támogatását is, akik majd veszprémi érseki szolgálatát segíteni fogják.

„Kérem, hogy kölcsönösen imádkozzunk mind a Pécsi Egyházmegyéért, hogy a Szentatya gondoskodjék mielőbb saját pásztorról, és imádkozzunk azért is, hogy én magam is jól, Istennek tetszően tudjam betölteni szolgálatomat.”

Forrás, fotó és videó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír
(asz)

Kapcsolódó fotógaléria