Járványügyi rendelkezések a Kaposvári Egyházmegyében

Hazai – 2020. november 10., kedd | 17:20

Varga László megyéspüspök az alábbi kiegészítő intézkedésekről döntött november 9-én.

A Kaposvári Egyházmegyében számos hívő és paptestvér kérdésére válaszolva az MKPK 2020. november 9-i járványügyi közleményének kiegészítéseként az alábbi rendelkezéseket hoztam.

A közelgő ünnepekre tekintettel visszavonásig felhatalmazást adok minden gyóntatási fakultással rendelkező papnak, hogy a tavasszal meghirdetett feltételekkel általános feloldozást adjanak. Ilyenkor is szükséges a hívők részéről a bűnbánat és a súlyos bűnök mielőbbi személyes megvallásának szándéka.

Egyházmegyénkben a plébániákon a közösségi programokat és oktatásokat fel kell függeszteni, ha lehetséges, online közvetítéssel kell azokat pótolni.

A plébániai irodákban az ügyintézés online formában történjen, és csak a legszükségesebb esetekben legyen személyes kontakt.

A templomokban olyan módon alakítsuk ki az ülésrendet, hogy a 1,5 méteres távolság a hívek között megtartható legyen. A templomokban csak egészséges és szabályosan (orrot és szájat is takaró) maszkot viselő hívő tartózkodhat.

A templomokat szentmisék között alkalmas módon szellőztetni és fertőtleníteni kell.

A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól további intézkedésig felmentést adok mindazoknak, akiknek a részvétel komoly nehézséget vagy kockázatot okozna.

A plébánosok a szentmisék rendjét a helyzetnek megfelelően alakíthatják. Amennyiben a plébánián szolgáló pap megbetegszik vagy karanténba kerül, értesíteni kell az esperest. Ahol misézőt nem tudnak biztosítani, igeliturgia tartására kérjenek fel diakónusokat, illetve akolitusokat.

Imádkozom azért, hogy a járvány megpróbáltatása mielőbb véget érjen, kérem Istentől, hogy fogadja elhunytainkat az örök boldogságba, betegeinknek adjon gyógyulást, az értük fáradozóknak pedig erőt és örömet a szeretet szolgálatában.

Kaposvár, 2020. november 9.

+ Varga László
megyéspüspök

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria