Az Őrség varázsa – Ökumenikus imahét a nyugati határszélen

Hazai – 2019. január 31., csütörtök | 10:28

Immár 29 éve gyűlnek össze az őrségi települések különböző keresztény felekezeteinek tagjai, hogy imádkozzanak a Krisztus-hívők egységéért. A január 21–27-ig tartó ökumenikus imahéten Kercaszomoron, Őriszentpéteren és Bajánsenyén tartottak imaórákat.


KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Az eseménysorozat január 21-én a kercaszomori református templomban kezdődött, ahol Ozsváth Imre református lelkész, Kollerné Loós Zsuzsanna evangélikus lelkész és Köbli Tamás plébános vezették a szertartást. Igét hirdetett Kiss László körmendi plébános, kerületi esperes. A következő napokon Őriszentpéter templomaiban imádkoztak a Krisztus-hívők egységéért, január 24-én pedig Bajánsenyén is bekapcsolódtak az imahétbe.

Az imahetet lezáró szertartást január 27-én 14 órakor Bajánsenyén, 16 órakor pedig Őriszentpéteren tartották. Mindkét helyszínen Székely János megyéspüspök hirdetett igét. Az imaórát követően Bajánsenyén a katolikus, Őriszentpéteren pedig a református hívek látták vendégül szeretetvendégségen a résztvevőket.

* * *

Varga Ottó, Őriszentpéter 2017-ben elhunyt egykori plébánosa így emlékezett vissza egy beszédében a helybéli ökumenikus törekvésekről:

„Életemben legalább egyszer szerettem volna megérni, hogy a vén Hegyi is tegyen a reformátusok perselyébe!” – [Egy hívem,] Dani bácsi számára ugyanis a Hegyi Jóska bácsi volt a nagy vetélytárs. Igaz, hogy vetélytársak voltak, de egymást nagyon is tisztelték, egymás hűségét, ahogy még a legnehezebb időkben is kitartottak Egyházuk mellet.

Aztán a fordulat évében szolidaritási istentiszteleteket tartottunk az erdélyi magyarokért, Tőkés László püspökért. A református templomban olyan sokan voltunk, hogy majdnem a falakat is kinyomtuk. 1990-ben volt egy közös gyűjtési akciónk, amikor egy teherautónyi segélyszállítmányt vittünk Gyergyószárhegyre. Aztán úgy tűnt, hogy ezek az ökumenikus törekvések véget érnek, mivel évekig nem volt közös találkozásunk. De a Szentlélek működését az ember nem képes megakadályozni. Hiszen immár a harmadik esztendeje, hogy egyre többen összejövünk, hogy egy héten keresztül imádkozzunk a keresztények egységéért.

Volt egy közös gyűjtésünk, s ennek a gyűjtésnek eredményeként 8 millió 600 ezer forint értékű segélyszállítmányt vittünk az árvízkárosultaknak a kárpátaljai Munkácsra. Én ezt személy szerint az »Őrség varázsának« tartom. Ezt eredményezi az összefogás. Gondoljunk csak bele, ha Magyarországon minden Őrséghez hasonló nagyságú térség ekkora, 8 millió 600 ezer forint értékű segélyszállítmánnyal érkezett volna az árvízkárosultakhoz, akkor minden gondjuk meg lett volna oldva! Ezt eredményezi az összefogás. S mi ez, ha nem a Szentlélek Úristen működése?

Végül engedjék meg, hogy egy kedves, de tanulságos emlékemmel fejezzem be a ma esti visszatekintésemet: Az egyik közös imaestünkkor, ami fönt volt a katolikus templomnál, a Hegyi Jóska bácsi megkérdezte a tiszteletes úrtól: »Mondja, tiszteletes úr, maga szerint mikor valósul meg Krisztus Urunk szándéka, hogy egy nyáj és egy pásztor legyen?« A lelkész azt válaszolta: »Jóska bácsi, majd ott fönt!« Erre a Jóska bácsi azt mondta: »Tudja, tiszteletes úr, akkor én itt lent nem bohóckodok.« Vette a kabátját, és hazament.

Én úgy gondolom a Jóska bácsi szavai alapján, ha a most megtartott ökumenikus imahetünk nem ér véget vasárnap estével, hanem tetteinkben tovább folytatódik az év minden napján, csak akkor vesszük észre az idők jeleit, s csak akkor segítjük elő a Szentlélek egységet teremtő törekvését az új évezred küszöbén.”

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Bagó Barbara, Fehér Józsefné 

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria