Remény a megújulásra – Elérhetővé tette a püspöki szinódus anyagait a Duna-parti Iskola

Hazai – 2023. november 14., kedd | 17:21

A Duna-parti Iskola a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola égisze alatt működő, minden érdeklődő előtt nyitott online szellemi műhely. Honlapján a Világegyház aktuális történéseihez kapcsolódó témákat találunk. Most az október 4. és 29. között megrendezett XVI. püspöki szinódus közgyűlésének fontosabb dokumentumaiba is bepillantást nyerhetünk.

Ferenc pápa októberben arra hívta a XVI. püspöki szinódus mintegy négyszáz résztvevőjét – püspököket, szerzeteseket, világiakat – hogy lépjenek ki mindennapi feladataik sodrásából, és töltsék együtt ezt az időt. Nem úgy, mint egy parlament, hanem úgy, mint egy baráti társaság, mely közös imádságra gyűlik össze. „Megállunk. Az egész Egyház szünetet tart, figyelmes hallgatásban.”

A meghívás arra is szólt, hogy hallgassák meg egymást. A résztvevők beszámolóiból tudjuk, hogy a csoportokban e meghallgatásnak kötött rendje is volt: négy perc beszéd, amit megszakítás nélkül hallgattak végig a résztvevők, majd csönd, hogy mindenki fel tudja dolgozni, amit hallott, és azt, ahogyan az hatott rá. Ismeretlen világok és élethelyzetek sora tárult fel e percek alatt. A meghallgatás célja azonban nem az volt, hogy a mozaikdarabkákból összeálljon a mai Világegyház és állapotának képe. Sokkal inkább az, hogy a jövő Egyházának építéséhez készítse elő az utat. Ehhez viszont át kell adni a vezetést a Szentléleknek, mindenekfelett az ő hangját keresve közösen, mert bár a résztvevők igyekezete elengedhetetlen, „a szinódus főszereplője a Szentlélek”.

Szembenézni az igazsággal; új árnyalatokat beengedni a bennünk élő és általunk szeretett Egyház képébe; értelemmel, érzelemmel és lélekkel szemlélni a nehézségeket; keresni a Lélek szándékát a számunkra érdektelen vagy éppen bennünk ellenállást ébresztő problémákkal kapcsolatban is, és eközben soha meg nem feledkezni arról, aki életünket és reményünket adja – embert próbáló feladat. De a feladatban nem vagyunk egyedül: „A Szentlélek kézen fogva vezet és vigasztal bennünket.”

Mennyire volt sikeres a négy hetes „szünet”? Sikerült-e a jelenlévőknek ráhangolódniuk a Szentlélek „csatornájára”? Van-e elég erő a szinódusról hazatértekben ahhoz, hogy az ott megélt élményeiket, az ott feltárult igazságokat a hívek felé közvetíteni tudják?

Lesz-e készség és képesség a helyi egyházakban arra, hogy mindezekkel kapcsolatban a híveket meghallgassák? És lesz-e szándék, párbeszédre kész tevékeny akarat a hívekben, hogy ők is meghallgassák és meghallják egymást és a lelkipásztorokat? Ezt az elkövetkező tizenegy hónap munkája fogja megmutatni.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szellemi műhelye, a Duna-parti Iskola e folyamathoz kíván hozzájárulni azáltal, hogy magyar nyelven is elérhetővé teszi a szinódushoz kapcsolódó főbb híreket, dokumentumokat, amelyek ITT érhetők el.

Magyarul olvashatók például a gyűlést lelki segítőként végigkísérő Timothy Radcliffe domonkos szerzetes kiváló elmélkedései, melyekben a szerző nagy szeretettel és megértéssel megy elébe a szinodális folyamattal kapcsolatos félelmeinknek, kétségeinknek, szkepszisünknek.

A Duna-parti Iskola szerkesztői, végigkövetve az elmúlt majd egy hónap munkájának nyilvános részét, a maguk tapasztalatát így foglalják össze: „A szinodalitás útja nem egyszerű, de lehetséges.”

Forrás és fotó: Duna-parti Iskola

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria